Hvad er forskellen på PRINCE2 og Scrum?

Projektverdenen er fyldt med akronymer, sære navne og indforstået sprog – og det kan helt ærligt være noget kompliceret at finde ud af, hvad forskellen er på de mange forskellige begreber. Hvad er eksempelvis forskellen på PRINCE2 og Scrum? Læs mere her!

Adam Bindslev

Adam Bindslev
13. februar 2017

Bliv Scrum- og PRINCE2-certificeret

Igennem Nyledige.dk kan du blive Scrum- og PRINCE2-certificeret. Se kommende forløb herunder.

Der er pt. ingen planlagte kurser i denne kategori

Hvad er PRINCE2?

Lad os starte med PRINCE2.

PRINCE2 er en sammenhængende metodik / framework til at forstå og styre projekter. PRINCE2 følger projektet igennem de syv overordnede processer:

 1. start af et projekt
 2. ledelse af et projekt
 3. initiering af et projekt
 4. styring af en fase
 5. styring af en produktleverance
 6. ledelse af en faseovergang og
 7. afslutning af et projekt.

Det giver en mulighed for at forstå og overskue et projekt igennem en række faste roller, faste skabeloner for dokumenter og detaljerede beskrivelser af de enkelte processer.

Den helt store fordel ved PRINCE2 er standardiseringen. PRINCE2 giver projektlederen et vokabularium og nogle konkrete værktøjer, og hvis to PRINCE2-projektledere taler sammen kan de umiddelbart sætte sig ind i hinandens projekter fordi de er struktureret ens.

Der er en del fordomme om PRINCE2. Den mest dominerende er, at metoden skulle være bureaukratisk og kun egne sig til større projekter. Det er ikke nødvendigvis sandt. Man skal tænke det som en struktur – og en struktur man kan tilpasse til sit givne projekt.

I PRINCE2 er der, helt overordnet, 7 principper der bruges til at styre projekter: 

 1. konstant forretningsbegrundelse
 2. erfaringsbaseret læring
 3. fastlagte roller
 4. opdeling i faser
 5. styring af afvigelser og risici
 6. fokus på produktet
 7. tilpasning til projektmiljøet

Disse principper er nyttige at anvende – hvad enten man styrer et lille kortvarigt projekt, eller et stort og komplekst af slagsen.

Da PRINCE2 er et overordnet framework står det ikke nødvendigvis i opposition til andre projektstyringsværktøjer, men kan ofte fungere fint i sammenhæng med andre værktøjer til eksempelvis produktionsstyring.

Et værktøj, der går virkelig godt hånd i hånd med PRINCE2 er Scrum.

Hvad er Scrum?

Man kan sammenligne Scrum med spilsystemer i fodbold. Selvom der ikke er behov for en administrerende direktør til 4-4-2-systemet, er der stadig behov for en direktør i klubben.
Jonas Högstrand, konsulent hos Metier

Scrum er en blandt flere, såkaldt agile metoder til projektledelse og produktionsstyring.

Tilgangen udsprang i programmørkredse i 90erne, hvor der var en stigende frustration med den måde man strukturerede projekter på. De passede simpelthen ikke til den mere fleksible måde programmører ofte arbejdede på.

De agile metoder har, som PRINCE2, nogle overordnede principper. Disse er blandt andet beskrevet i ”Det agile manifest”:

Det agile manifest

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på
ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det.
Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte:

Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Der er værdi i punkterne til højre,
men vi værdsætter punkterne til venstre højere.

Agilemanifesto.org

Scrum er en af mange udmøntninger af disse principper. Men Scrum er nok den agile metode som har vundet mest indpas. Det skyldes, at Scrum er ekstrem fleksibel og kan tilpasses mange typer af projekter og produktionsmiljøer.

I Scrum arbejder man med nogle givne roller, men først og fremmest får man en række konkrete værktøjer, der gør den daglige produktionsstyring nemmere.

Principperne i de agile metoder i almindelighed, og Scrum i særdeleshed, er at skabe en ramme, hvor alle i teamet kan præstere bedst muligt. Det er vigtigt at den detaljerede dag-til-dag-plan kan tilpasses de skiftende omstændigheder, men stadig have fokus på et givent og konkret mål med tilhørende deadline.

Er det en fordel, både at kunne PRINCE2 og Scrum?

Ja. Det er en klar fordel, både at have kendskab til PRINCE2 og Scrum. Forholdet mellem PRINCE2 og Scrum er ikke et enten eller. Det er snarere et både og.

De to metoder komplimenterer hinanden virkelig godt. Og et kendskab til dem begge giver dig som projektleder en mulighed for at arbejde med projekter på et både overordnet plan og nede i den daglige ledelse af projektet.