4 tips til dig som vil lykkes med en karriere som freelancer eller soloiværksætter

Vil du være din egen boss og leve af det fag, du elsker? Som fast karriere - eller som et vigtigt skridt mod din næste ansættelse? Her er 4 startråd til dig, der vil lykkes med en bæredygtig forretning og samtidig have ro i maven. Uanset om du kalder dig freelancer, soloselvstændig, iværksætter, entreprenør eller projektansat.

Der skal et godt fundament til, når du vil være boss for dig selv. Du skal både være parat til at skabe ydelser, finde kunder, forhandle, markedsføre, køre regnskab, planlægge, lede dig selv osv. Derfor får du brug for nogle klare linjer, så du lettere kan styre og nå dine mål. Her er fire forslag til at komme godt fra start – og grundlægge en stærk basis, som du løbende kan tilpasse.

Annonce:

image

1. Dig, dit fag og dine værdier...

Start med at kortlægge dine kompetencer, din faglige og arbejdsmæssige erfaring og indkreds de forskellige typer ydelser, du vil tilbyde – og som du vil undersøge markedet for.

A: Hvad tilfører du din kunde?
Sæt ord på din særlige værditilførsel for hver enkelt ydelse, produkt og projekt. Potentielle kunder, følgere og arbejdsgivere skal både kunne se og mærke behovet for det, du kommer med. Og her skal du stå klar med tydelig vejledning.

B: Hvad vil hver enkelt ydelse give dig, udover indtægt?
Når du klargør din motivation, har du samtidig sikret dig brændstof til turen. Processen giver dig et vigtigt blik på dig selv udefra – og et stærkt grundlag for at træffe de utroligt mange valg, som du kommer ud for som freelancer.

2. Sæt retningen - fra A-Z

Hvor er du lige nu med din freelancevirksomhed, og hvad er dit mål? Det er måske banalt, men det giver et afgørende overblik at få det skrevet ned.

A:
Notér de indtægtsgivende freelanceydelser, du allerede har gang i, og sæt beløb på din årsindtægt.

Z:
Formulér dit mål for din freelancekarriere – hvilke kunder og hvilke ydelser skal generere indtægt til dig inden for fx et år? Nu har du hele tiden et kompas for dine beslutninger og arbejdet med at realisere vejen fra A-Z.

3. Skab et befriende overblik med "Freelancerens Hus"

"Freelancerens Hus" er en visuel model, der giver overblik over hele dit freelancevirke. Bruger du modellen aktivt, kan du løbende sikre, at dine aktiviteter matcher dine mål.


1: VÆRKSTEDET – er rummet, hvor du producerer indhold og udvikler dine ydelser og koncepter.

2: KONTORET – er rummet for administration, økonomi og projektledelse af hele huset.

3: BUTIKKEN – er rummet for kunder, salg, forhandling, netværk og PR/markedsføring.

4: SCENEN – er rummet, hvor du leverer den ydelse, som du har solgt til kunden.

Notér og placér først alle dine nuværende opgaver i de fire rum. Med dine nye mål foran dig, kan du derefter bruge modellen til at se, om du bruger tiden rigtigt. Hvilke aktiviteter skal blive, hvilke skal tilføjes - og hvilke skal parkeres eller ud, så du skaber nok tid til at nå dit nye mål?

4. Styr din tid.

Få struktur på din hverdag og din vej med enkle tidsstyringsværktøjer.
Sæt ord på tre gode vaner, der kan skabe struktur på din dag og tag en beslutning om, hvornår du arbejder. Arbejder du hjemmefra, er det særlig vigtigt også for dine omgivelser, så de forstår, hvornår du er på arbejde. Her er dine tre tidsstyringsniveauer:

1. - Makroniveau:
Her skaber du overblik over ALLE projekter, deres milepæle og deadlines på fx et års sigt.

2. - Mesoniveau:
Her lægger du en tidslinje for det enkelte projekts delopgaver og anslår dit timeforbrug.

3. - Mikroniveau:
Her opløser du delopgaverne i to-do-punkter og sætter dem ind i din uge-/månedskalender.

Definer en agenda for et ugentligt planmøde, hvor du forholder dig til dine opgaver, deadlines og eventuelle behov for redigering. Planer og tidsstyring er til for dig, ikke omvendt.

Du registrerer hurtigt en forskel. Så snart du får taget de første skridt, kan du se og mærke, at du er i gang med at danne fundamentet for et mere langtidsholdbart arbejdsliv med overblik, ro og struktur og som du kan se dig selv i og trives i.

Dette blogindlæg blev oprindeligt udgivet i maj 2021, og er opdateret og ajourført i november 2021.

Gerda Hempel

Gerda Hempel
15. november 2021

Gerda Hempel er leder af Freelanceakademiet og medforfatter til Freelancehåndbogen. Grundlægger og leder af Artlab 1998-2016, formand for Københavns Kommunes tænketank Kreativt Forum (2008-11) samt bestyrelsesmedlem i Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (2010-2013).

Ejer af Artbizz siden 2016 og programudvikler for regioner inden for kreative partnerskaber og forretningsudvikling.

Freelancehåndbogen

Freelancehåndbogen er Freelanceakademiets praksisrettede guide til freelancere, entreprenører, soloselvstændige og projektansatte.

Med input fra 17 kreative entreprenører og de største akademiske og kreative organisationer.

Freelancehåndbogen er grundbog for akademimodulet Iværksætteri i praksis.

Læs mere om Freelancehåndbogen på freelancehåndbogen.dk