Få Scrum Master- og Product Owner-certificeringer på CV'et

Her er kurset for dig som vil have en god, bred og solid indføring i hele projektlederens verden og værktøjskasse. Undervejs bliver du klædt på til både de mere resultatorienterede og konkrete teknikker, samt de blødere menneskelige ledelses-perspektiver og agile metoder.

image

Opstartsgaranti

Når du tilmelder dig kurset, kan du være sikker på at kurset afholdes. Vi garanterer at alle hold oprettes og at kurserne afholdes på de oplyste datoer.

Leder du efter jobrettet uddannelse?

Skal du på kursus gennem din A-kasse (jobrettet uddannelse) skal du i stedet vælge Projektledelse med Scrum, som er godkendt på den nationale positivliste.

Planlagte kursusforløb

 • Online

  12. august 2024

  • PLSMPO-9686-120824-E-DA

   • Starter 12. august 2024
   • Slutter 20. september 2024
   • Dette kursus er på dansk
   • Vær opmærksom på at kursusindhold og eksamen til Scrum er på engelsk. Please note: course material and certification exam is in English.
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  30. august 2024

  • PLSMPO-9687-300824-E-DA

   • Starter 30. august 2024
   • Slutter 10. oktober 2024
   • Dette kursus er på dansk
   • Vær opmærksom på at kursusindhold og eksamen til Scrum er på engelsk. Please note: course material and certification exam is in English.
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  13. september 2024

  • PLSMPO-9688-130924-E-DA

   • Starter 13. september 2024
   • Slutter 31. oktober 2024
   • Dette kursus er på dansk
   • Vær opmærksom på at kursusindhold og eksamen til Scrum er på engelsk. Please note: course material and certification exam is in English.
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  4. oktober 2024

  • PLSMPO-9689-041024-E-DA

   • Starter 4. oktober 2024
   • Slutter 21. november 2024
   • Dette kursus er på dansk
   • Vær opmærksom på at kursusindhold og eksamen til Scrum er på engelsk. Please note: course material and certification exam is in English.
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Projektledelse med Agil projektledelse og projektøkonomi

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på PLSMPO

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Kurset består af tre fokusområder:

 • Grundlæggende projektledelse
 • Agil ledelse
 • Scrum

Forløbet rummer kernen i projektledelse med den traditionelle faseopdelte projekttilgang, samt den agile ledelsestilgang og en grundig gennemgang af Scrum, som er den mest udbredte agile metode, inklusive certificering i rollerne som både Scrum Master og Product Owner.

Således vil du stå dig godt i enhver type af virksomhed og branche, hvad enten der arbejdes traditionelt og faseopdelt eller agilt og selvstyrende.

Grundlæggende projektledelse

Vi starter med en grundlæggende indføring i projektledelse, hvor du introduceres til de mere resultatorienterede og konkrete teknikker til styring af projekter i praksis.

Du vil lære det helt essentielle; Hvad er et projekt? Hvordan adskiller projekter sig fra andre arbejdsformer? Hvilke principper skal der arbejdes efter for at få succes?

Kurset kommer omkring hele den traditionelle projektledelse, med de forskellige indsatsområder man som projektleder, kan komme til at arbejde med; blandt andet Organisering og kommunikation, Planlægning og Projektøkonomi, Fremdrift og leverancer, Ændringer og risici.

Undervejs vil du få både teori, praktiske eksempler, case-baserede opgaver, samt konkrete værktøjer og teknikker, der kan anvendes direkte til at styre de udfordringer et projekt normalt vil give.

Agil ledelse

Selvom den traditionelle projektledelse ikke nødvendigvis omfatter et ledelsesmæssigt ansvar for trivsel og samarbejde, er din ledelsesstil essentiel for at opnå bedre resultater.

Vi kigger på, hvordan forskellige ledelsesstile kan bruges til at skabe motivation, samhørighed og performance (eller det modsatte). Du vil komme til at forstå, hvordan du kan anvende de agile værdier og principper, uanset om der arbejdes traditionelt eller i en agil kontekst. Din ledelsesmæssige tilgang kan være den samme, uanset konteksten.

Scrum

På kurset vil du få en indgående viden om Scrum frameworket, som er den mest udbredte agile tilgang. Du vil få forståelse for de forskellige elementer, og hvordan de virker med til at skabe forbedringer i både processer, produkter og resultater.

Kurset giver også konkrete teknikker og eksempler på anvendelse, i forhold til både produktnedbrydning, prioritering, estimering, facilitering og visualisering af fremdrift.

Udover at tale om hvad der skal til for at Scrum virker, kommer vi også ind på, hvad der ofte går galt i implementering af agile metoder, samt hvordan dette kan opdages og udbedres. Vi afdækker mange af de myter og misforståelser, der er omkring agile metoder, blandt andet hvordan man opnår forudsigelighed og overholder deadlines, når man ikke har en plan.

Endelig kigger vi på, hvordan man kan kombinere projektarbejdsformerne, så man for eksempel arbejder i en hybrid med Scrum teams i et traditionelt projektmiljø. Det er jo trods alt de færreste organisationer, der er 100% agile, og derfor er det vigtigt at kunne tilpasse teorien den praktiske anvendelse.

Projektøkonomi

Projektøkonomi handler ikke bare om at kunne lægge udgifter sammen. Derfor er dette ikke et regnskabskursus.

Men for at sikre et projektet gennemførsel og succes, er det vigtigt at man forstår de forskellige vilkår og faktorer, der kan påvirke dets forløb og udkomme.

På forløbet vil du blive præsenteret for forskellige dokumenter og skabeloner til at styre projektøkonomien. Du vil også lære om de forskellige aspekter, der påvirker tallene og hvordan man kan styre dem.

Hvilke elementer skal tages med og hvilke kan undlades, hvem har ansvaret og hvordan taler man om det? Og hvad sker der, når tolerancerne overskrides og hvad gør man som projektleder?

Målgruppe for kursusforløbet

Kurset henvender sig til alle, der vil arbejde i eller omkring projekter, hvad enten det er traditionelle eller agile metoder. Det er nemlig sådan, at bredden i kurset giver en rigtig god ballast og forståelse, der kan anvendes i forskellige sammenhænge.

For eksempel giver den grundlæggende indsigt i projektverdenen rigtig meget værdi for Scrum Teams, når de skal lave interessenthåndtering og tale om projektøkonomi. Og ligeledes kan alle de agile principper, elementer og teknikker, benyttes enkeltvist i et traditionelt projektteam eller til personlig planlægning, selvom der ikke er nogen, der har til hensigt at arbejde agilt.

Scrum benyttes i stigende grad i projekter og drift inden for vidt forskellige brancher og virksomheder, både relateret til IT, men også i stigende grad i almindelig produktion, produktudvikling, salg og service.

Kurset henvender sig til dig, som ønsker værktøjer og processer, til at kunne arbejde i et fokuseret og effektivt flow, dig der ønsker at blive bedre til at indgå i forskellige former for samarbejde og dig der arbejder med facilitering og udvikling af teams. Men også til dig der ønsker forståelse for et alternativ til topstyring og fastlåste planer.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk
Yderst professionel og kompetent underviser.
Peter, kursist på Scrum Master Certified

Certificeringer

Både Scrum Master (SMC) og Product Owner (SPOC) certificeringerne foregår på engelsk og opnås gennem en overvåget online-test.

Du skal selv have en computer med webcam og mikrofon.

 • Scrum Master-testen består af 100 spørgsmål på 2 timer. Der er omkring 95% der består.
 • Product Owner-testen består af 140 spørgsmål på 3 timer. Der er omkring 93% der består.

Alle spørgsmål er multiple choice, hvor man skal vælge mellem forskellige muligheder. Der skal ikke skrives noget selv.

Download informationsark

image

Din underviser

image

Din underviser på kurset er Thommas Grauballe Ottsen.

Thommas har lang erfaring med undervisning, coaching og implementering af Scrum i flere store organisationer. Han bruger en høj grad af visualisering og praktiske øvelser i undervisningen og sikrer altid en god involvering, diskussion og refleksion blandt deltagerne. Derfor formidles læringsindhold på en struktureret og let forståelig måde.

Du kan læse mere om Thommas på hans hjemmeside.

Jobmuligheder

Baseret på dette kursus vil du have indsigt og kompetencer til at kunne indgå i- og styre projekter, uanset hvilken type virksomhed, branche og metode der er tale om. Både inden for offentlige og private virksomheder.

Således vil man være rustet til at varetage rollen som henholdsvis projektleder, teamleder, projektdeltager, Scrum Master, Product Owner eller udvikler.

Har du i forvejen kendskab til projektledelsesmetoder som eksempelvis PRINCE2, PMI eller lignende er en Scrum Master og Product Owner certificering et velvalgt supplement. Ikke mindst fordi metoden er i kraftig vækst, hvilket i høj grad afspejles på jobmarkedet.

Herunder ses et lille udsnit af de aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk.

Kurset er særligt relevant, hvis man ønsker indsigt og kompetencer inden for agile samarbejdsmetoder. Du vil dermed være i stand til at implementere Scrum, indgå effektivt som deltager i et Scrum Team, eller arbejde som Scrum Master eller Product Owner.

Mon ikke du kender følelsen af, hele tiden at køre på de høje nagler? Du arbejder hårdt og intenst, men alligevel er det som om, du ikke rigtig når alt det du egentlig skal. Ingen af dine opgaver bliver rigtig afsluttet, og arbejdsbyrden vokser hele tiden, fordi der hele tiden kommer nye opgaver i stakken. Og så er der de andre dage, hvor alting går op i en højere enhed. Du når en hel masse, og du har masser af overskud til det hele. Det er præcis det, som agile metoder handler om: at tilpasse dine arbejdsrutiner og din tankegang til at få mange flere af de gode dage – og mange færre af de dårlige. Mere positivt flow og mindre stress.
Thommas Grauballe Ottsen, underviser

Kursusplan

Kurset foregår online med videoer og materiale, der gør det muligt at studere selvstændigt, når det passer dig. Der medfølger en Scrum manual, en workbook, et casebaseret arbejdshæfte, samt bogen "Kernen i projektledelse" af Bjarne Kousholt.

Forløbet er suppleret med løbende online-sessions, hvor der er live undervisning og mulighed for spørgsmål og sparring. Desuden er der mulighed for skriftlig kontakt med underviseren og de øvrige kursister i et lukket chatforum.

De første par uger handler om projekter og traditionel projektledelse, hvorefter der arbejdes med ledelsesstile og agilitet.

I de sidste uger fokuseres der på Scrum frameworket, og der arbejdes frem mod certificering til Scrum Master og Product Owner, der begge er inkluderet i forløbet.

Undervisningen foregår på dansk, men kursusmaterialet der omhandler Scrum er på engelsk. Certificeringseksamener til Scrum Master samt Product Owner er ligeledes på engelsk.

 • Uge 1

  • Principper og metoder.
  • Mål, leverancer og resultater.
  • Processer og struktur.
 • Uge 2

  • Projektøkonomi
  • Organisering
  • Kvalitet
  • Planlægning
  • Risiko
  • Ændringer
  • Fremdrift
 • Uge 3

  • Ledelsesstile
  • Motivation
  • Team-dynamikker og performancekultur
  • Agile værdier og principper
 • Uge 4

  • Scrum framework
  • Backlogs
  • Produktnedbrydning og forberedelse
  • Leverancer, møder og events
 • Uge 5

  • Agile roller og ansvar
  • Integreret samarbejde og selvorganiserende teams
 • Uge 6

  • Transparens og visualisering af performance
  • Metrikker til projektøkonomi, måling og forbedring

  Booking og forberedelse til certificeringer som hhv. Scrum Master og Product Owner.

Hvor i landet er kurset godkendt?

Regionale positivlister

"Projektledelse, agil projektledelse og projektøkonomi" / "projektledelse" / "scrum" er godkendt på de regionale positivlister for:

image
 • Hovedstaden (171)
 • Sjælland (29)
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Østjylland
 • Nordjylland

Bor du på Bornholm eller i Vestjylland, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Er du interesseret i kurset, men bor et sted i landet, hvor det ikke er godkendt? Kontakt os for råd og vejledning.

Bemærk:

Er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse? Så skal du istedet vælge Projektledelse med Scrum.

Læs mere her eller ring på 70 22 72 26 for at høre mere om dine muligheder.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig