Om Scrum Master Certified - kursus og certificering

En Scrum Master er ikke en projektleder i traditionel forstand. Scrum Masterens primære opgave er at sikre at alle projektets processer overholdes samt at beskytte dit team mod udefrakommende distraktioner. Det forudsætter en dyb viden om agile udviklingsprocesser. Denne viden får du på dette kursus.

Kurset er for dig, som vil arbejde med agil udvikling indenfor såvel softwareudvikling som traditionelle projekter.

Har du i forvejen kendskab til projektledelsesmetoder som eksempelvis PRINCE2, PMI eller lignende er en Scrum Master certificering et velvalgt supplement. Ikke mindst fordi metoden er i kraftig vækst, hvilket i høj grad afspejles på jobmarkedet.

Bemærk:

Er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse? Så skal du istedet vælge Projektledelse med Scrum.

Læs mere her eller ring på 70 22 72 26 for at høre mere om dine muligheder.

Emner på kurset

 • Scrum baggrund og historie
 • Scrum principper og hvorfor det virker
 • Scrum vs traditionel projektledelse
 • Scrum som projektledelsesmodel
 • Scrum roller og aspekter
 • Scrum værktøjer og teknikker
 • Scrum faser og processer
 • Praktisk anvendelse af Scrum
 • Etablering af Backlogs
 • Udarbejdelse af User Stories
 • Estimerings teknikker
 • Metoder til at skabe overblik og prioritering af opgaver

Bliv certificeret Scrum Master og lær hvordan du...

 • Simple strukturer og teknikker kan indgå i komplicerede samarbejdsrelationer
 • Skaber fokus, optimerer værdi og minimerer risiko
 • Benytter kommunikationsformer der øger indsigt og forståelse på alle niveauer
 • Optimerer udkommet for både dig selv og dit team, uden at øge arbejdsindsatsen
 • Skaber forudsigelighed og tryghed ved at arbejde stabilt og bæredygtigt
 • Agerer med forandringsparathed ved at planlægge kortsigtet, men med et langsigtet fokus
 • Faciliterer et team i dets udvikling og fremdrift for at opnå en større effektivitet
 • Anvender softwarebaserede opgavestyringssystemer
image

Opstartsgaranti

image

Når du tilmelder dig Scrum Master Certified for ledige, kan du være sikker på at kurset afholdes. Vi garanterer at alle hold oprettes og at kurserne afholdes (men tager selvfølgelig forbehold for fejl).

Din underviser

image

Din underviser på kurset er Thommas Grauballe Ottsen.

Thommas har lang erfaring med undervisning, coaching og implementering af Scrum i flere store organisationer. Han bruger en høj grad af visualisering og praktiske øvelser i undervisningen og sikrer altid en god involvering, diskussion og refleksion blandt deltagerne. Derfor formidles læringsindhold på en struktureret og let forståelig måde.

Du kan læse mere om Thommas på hans hjemmeside.

Yderst professionel og kompetent underviser.
Peter, kursist på Scrum Master Certified

Planlagte kursusforløb

 • Online

  15. november 2021

  • SCMMAS-6148-151121-E-DA

   • Starter 15. november 2021
   • Slutter 3. december 2021
   • På dette kursus kan du vælge sprog (dansk/engelsk)

   Vær opmærksom på, at materialet til Scrum er på engelsk.

  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  3. december 2021

  • SCMMAS-6149-031221-E-DA

   • Starter 3. december 2021
   • Slutter 23. december 2021
   • På dette kursus kan du vælge sprog (dansk/engelsk)

   Vær opmærksom på, at materialet til Scrum er på engelsk.

  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Scrum Master

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på SCMMAS

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Hvorfor arbejde agilt?

Mon ikke du kender følelsen af, hele tiden at køre på de høje nagler? Du arbejder hårdt og intenst, men alligevel er det som om, du ikke rigtig når alt det du egentlig skal. Ingen af dine opgaver bliver rigtig afsluttet, og arbejdsbyrden vokser hele tiden, fordi der hele tiden kommer nye opgaver i stakken.

Og så er der de andre dage, hvor alting går op i en højere enhed. Du når en hel masse, og du har masser af overskud til det hele.

Det er præcis det, som agile metoder handler om: at tilpasse dine arbejdsrutiner og din tankegang til at få mange flere af de gode dage – og mange færre af de dårlige. Mere positivt flow og mindre stress.

Hvad er agile metodikker og hvordan virker de?

Det er i samarbejdet, at resultaterne skabes. Ved at tage afsæt i de mennesker, som skal arbejde sammen på et projekt, skaber agilitet fokus på sammenhænge, og bevirker konkret, at du vil komme ud for færre af de irriterende blindgyder, som forårsager, at du går i stå i dit arbejde.

I stedet for at udarbejde regler og endeløse, uoverskuelige procedurer for teamet, skal det udfordres og understøttes i at blive selvstyrende. Hver enkelt skal tage aktivt ejerskab for egne handlinger, såvel som gensidig interaktion. Teamet skal selv kunne afgøre, hvordan opgaverne bedst løses – det skaber nemlig en gensidig forpligtelse og en høj motivation. Det gør det simpelthen sjovere at gå på arbejde – også når man har travlt.

Iterative cyklusser

Der skabes fokus på det, der virker for det enkelte team, og man tager ved lære af det, der ikke virker. Dermed forbedres samarbejdet og effektiviteten hele tiden.

De selvstyrende teams arbejder i iterative cyklusser. Indenfor hver cyklus fokuseres på delmængden af de samlede opgaver - som igen udvælges ud fra kontekst og vigtighed, i forhold til, hvad der giver mest værdi på kort sigt og hvilke delleverancer, der kan afsluttes.

På denne måde afsluttes opgaverne hurtigere, fordi hele teamet arbejder koordineret og i samme retning, frem for altid at løbe efter det, der ligger øverst i deres egen indbakke. Fokus er på det, der er vigtigst for hele teamet.

Reduceret kompleksitet

Når en delmængde af opgaver struktureres i en cyklus, reduceres kompleksiteten markant for de enkelte projektdeltagere. Det skyldes, at hver enkelt på denne måde får bedre overblik, og kun behøver at fokusere på det, som ligger lige for.

Agile teams benytter ikke fastlagte planer. I stedet koordineres udførslen af opgaver løbende et par iterationer frem.

Dermed opnår man en væsentligt større omstillingsparathed og en højere dynamik - som igen er med til at forbedre evnen til at kunne agere på nye input, ønsker og problemstillinger. Man bevarer simpelthen muligheden for hurtig og fleksibel tilpasning af aktiviteter, løsninger og fremgangsmåder til ny viden og opdaterede eller ændrede behov hos kunden.

Kort horisont

Agile teams koordinerer udførsel og løsning af opgaver med kort horisont, og med udgangspunkt i aktuelle problematikker, leveringer og overordnede planer.

Trinvise leverancer af produkter som rent faktisk er brugbare, tilfører hurtigere værdi for kunden, ligesom det i høj grad er med til at sikre involvering og feedback på løbende basis.

Det betyder igen, at fremtidige aktiviteter kan tilpasses, så de er i harmoni med kundens ønsker og behov (som ofte ændrer sig over tid). Af samme grund er det væsentligt at være åben og velvilligt indstillet overfor disse ændringer – de er nemlig med til at sikre, at resultatet bliver som ønsket.

Ændringer er værdiskabende, ikke forstyrrende belastninger

Ved at betragte løbende ændringer som værdiskabende, og i øvrigt helt naturlige elementer i ethvert projekt, er det muligt at øge omsætning såvel som kundetilfredsheden. Evnen til ikke at betragte ændringer som forstyrrende belastninger, er central inden for Scrum.

Agilitet er et enkelt begreb at forstå, men det betyder ikke at indgroede vaner og uhensigtsmæssige eller modsatrettede kulturer er enkle at ændre.

Der er derfor brug for principper, strukturer og rammer, som gør det muligt at realisere potentialet i en organisation. Opgaverne, og den tekniske udførsel af disse, kan godt være de samme, men måden de prioriteres på, og hvordan de løses i et koordineret samarbejde, er meget anderledes.

Agilitet handler om at ændre måden, man tænker på

Agilitet handler ikke om at ændre måden, man arbejder på. Agilitet handler om at ændre måden, man tænker på.

Til syvende og sidst handler agilitet om at gøre teams mere effektive og parate til at løbende at kunne tilpasse indsatsen i forhold til konkrete forhold og ønsker hos kunden.

Hvorfor Scrum?

Den traditionelle topstyrede arbejdsform har vist sig begrænsende i enten effektivitet, forandringsparathed eller innovative løsninger. Det har ikke været muligt at styrke den ene force uden at begrænse de øvrige, og de typiske forbedringstiltag har været mere struktur, planlægning og kontrol, hvilket øger bureaukrati og mindsker arbejdsglæden.

Scrum giver arbejdsglæden tilbage til det enkelte team, ved at arbejde selv-organiserende og tage ansvar for både metoder og resultater, hvilket skaber ejerskab og motivation hos deltagerne. Et Scrum team arbejder i korte iterationer, hvor der i hver opnås, både et delmål i forhold til leverancen og en forbedring i forhold til teamets udvikling. Dermed skabes der løbende optimering af teamet, samtidigt med at der fokuseres på opgaveafslutning og resultater, der giver værdi for kunden.

Hvad kan man som deltager i et Scrum Team?

Som Scrum Developer opnår man tilstrækkelig forståelse for principper, rammer og processer til aktivt at kunne deltage i et Scrum Team. Under kurset arbejder man praktisk med Scrum sammen med de øvrige deltager og får erfaring i de anvendelse af forskellige teknikker og værktøjer. Endvidere får man indsigt i hvordan man kan anvende Scrum til at strukturere og optimere sine egne arbejdsprocesser.

Hvad kan en Scrum Master?

Scrum er simpelt at forstå men kompliceret at implementere. Derfor sikrer en Scrum Master-certificering, at man er trænet i at facilitere et team i dets egen udvikling, for at optimere både samarbejdsform og resultater over tid. Som Scrum Master vil du have indgående kendskab og praktisk erfaring med Scrum metodens arbejdsform, værktøjer og teknikker, således, at du kan bringe dette med ind i dine arbejdsrelationer.

Jobmuligheder

Der er altid ledige jobs for dig med kompetencer indenfor agile processer og Scrum. Herunder ses et lille udsnit af de aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk.

image

Hvor i landet er kurset godkendt?

Regionale postivlister

Scrum Master Certified er godkendt som "Scrum Master" og "Scrum" (Hovedstaden) og "Scrum og Agile" (Østjylland) på de regionale positivlister for:

image
 • Hovedstaden (167, 168)
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Østjylland

Bor du i Nordjylland, Vestjylland eller på Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Er du interesseret i kurset, men bor et sted i landet, hvor det ikke er godkendt? Kontakt os for råd og vejledning.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig