Nyt opdateret SAP-kursus for ledige

Som eneste udbyder i Danmark tilbyder Aalborg Handelsskole og Nyledige.dk nu et danskproduceret SAP introduktionskursus for ledige. Kurset er godkendt som jobrettet uddannelse på den nationale positivliste.

Lær at benytte SAP på en effektiv og professionel måde. Hvad enten du ønsker at få kendskab til anvendelse indenfor økonomi, regnskab, salg, indkøb eller lager, er dette kursus for dig.

SAP benyttes af mange danske virksomheder til styring af deres daglige ressourceflow. Med dette kursus bliver du en attraktiv medarbejder for formaet.

Kurset på 30 dage (6 uger) er sammensat af e-learning og tilstedeværelsesdage. Alt kursusmateriale er på dansk. Kurset kan kun gennemføres som et samlet forløb.

Kursusforløbet er sammensat af kursusmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne. Du modtager kompetencegivende bevis for at gennemførte kursusmål. Ved kursets afslutning tilbydes en test. Ved bestået test modtager du et supplerende uddannelsesbevis for dit SAP-kendskab.

Dette udstedes af Forlaget Edutasia i samarbejde med SAP Danmark.

image

Kurset udbydes og gennemføres af Aalborg Handelsskole i samarbejde med Nyledige.dk.

image
Godt kursus. Gode medkursister. God kemi.
Vivi, kursist på SAP Introkursus
Meget dygtig underviser, Lisbeth Balle, som er god til at undervise og formidle emnet. En positiv og god / uformel dialog i klassen.
Marianne, kursist på SAP Introkursus

Planlagte kursusforløb

 • Aalborg

  23. april 2019

  • ERP-INTRO-4279-230419-NYL-AAL-DA

   • Starter 23. april 2019
   • Slutter 5. juni 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 23. april
   • 25. april
   • 7. maj
   • 8. maj
   • 20. maj
   • 21. maj
   • 4. juni
   • 5. juni
  • Nyledige

   Gammel Gugvej 17A
   9000 Aalborg

 • København

  14. maj 2019

  • ERP-INTRO-4274-140519-KHH-KBH-DA

   • Starter 14. maj 2019
   • Slutter 27. juni 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 14. maj
   • 16. maj
   • 3. juni
   • 4. juni
   • 13. juni
   • 14. juni
   • 26. juni
   • 27. juni
  • Konsulentgruppen Hvidehus

   Valbygårdsvej 64 A
   2500 Valby

 • Odense

  15. maj 2019

  • ERP-INTRO-4278-150519-STJ-ODE-DA

   • Starter 15. maj 2019
   • Slutter 28. juni 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 15. maj
   • 16. maj
   • 3. juni
   • 4. juni
   • 17. juni
   • 18. juni
   • 27. juni
   • 28. juni
  • Stjerneskibet

   Havnegade 29
   5000 Odense C

 • Aarhus

  20. maj 2019

  • ERP-INTRO-4275-200519-ECO-AAR-DA

   • Starter 20. maj 2019
   • Slutter 2. juli 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 20. maj
   • 21. maj
   • 6. juni
   • 7. juni
   • 20. juni
   • 21. juni
   • 1. juli
   • 2. juli
  • ECO Park

   Bautavej 1A
   8210 Århus V

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om ERP Intro - SAP Introkursus

Kursusplan

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

 • 2 dage

  Her skal du arbejde med de rutiner i SAP som hører til at vedligeholde og tilrette kontoplaner. Du lærer også hvordan du opstiller nye kontoplaner, og endelig skal du arbejde videre med forskellen på arts- og funktionsopdelte af slagsen.

Placering af resultat- og balancekonti

 • 2 dage

  I denne del af kurset skal du lære om forskellene på resultat- og balancekonti i SAP. Du lærer også hvordan en enkel kontoplan kan benyttes til posteringer af bilag i en virksomhed. Du lærer desuden om forskellige typer af virksomheder, om selskabsformer samt om den lovgivning der definerer opbygningen af de forskellige regnskaber.

Daglig registrering i et økonomisystem

 • 2 dage

  Dette modul er dedikeret til at lære dig, hvordan du afholder organisationens daglige registreringer i SAP - og i særdeleshed til hvordan du konkret arbejder med finansdelen af SAP. Du lærer desuden hvordan kassekladden og de tilhørende kontokort og journaler fungerer. Derudover skal du beskæftige dig med hvordan du holder dig opdateret i forhold til regler og love på regnskabsområdet, og hvor du søger information om gældende love og regler.

Konteringsinstrukser

 • 1 dag

  En konteringsinstruks skal beskrive kontoplanen, metoder til registrering, relevante godkendelsesregler, særlige regnskabsmæssige forhold med mere. I dette modul skal du både lære at etablere en ny konteringsinstruks samt at tilpasse og benytte en eksisterende. Endvidere skal du lære om forskellen på at anvende konteringsinstrukser i såvel en funktions- som artsopdelt kontoplan.

Regnskabsastemninger ifm. årsafslutningen

 • 2 dage

  Regnskabsåret kulminerer med årsafslutningen, og her skal du lære hvordan du bidrager til den. Det være sig i forhold til konkrete opgaver som eksempelvis regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer,

Årsafslutning af bogholderiet

 • 2 dage

  Videre med årsafslutningen i bogholderiet: her skal du lære hvordan du bidrager til den med årsafslutningsark og udførelse af eventuelle efterposteringer i regnskabet. Endelig lærer du hvordan du forfatter enkle regnskabsopstillinger.

Indkøbsprocessen i et ERP system

 • 1 dag

  Du lærer at lave udfærdige rekvisitioner og indkøbsordrer samt indkøbsrutiner i forhold til at håndtere modtagelse efterbehandling samt returnering af såvel omkostningsvarer som serviceydelser. Ligeledes er der særlige arbejdsgange omkring returnering af varer i SAP som du skal kende til.

Administrative opgaver i indkøbsarbejdet

 • 2 dage

  Indkøbsrutinerne i ethvert ERP-system, herunder SAP, rummer mange administrative delopgaver. Dem skal du beskæftige dig indgående med i dette modul. De administrative opgaver i indkøbsarbejdet rummer blandt andet rutiner i forhold til polanlægning af indkøbet, overvågning af lageret såvel som ordresituationen, varemodtagelse, vurdering af eventuelle fejlleverancer samt gennemførsel af reklamationssager.

Materialestyring i virksomheder vha ERP system

 • 2 dage

  Du lærer at arbejde med materialestyring, at håndtere stamdata for materialer (herunder behovsberegninger) og forskellige ordretyper i SAP. Derudover skal du beskæftige dig med, hvordan du opretter automatiske indkøbsordrer samt håndterer rutiner for løbende opfølgning og rapportering.

Økonomisk styring af lageret

 • 2 dage

  De økonomiske aspekter af organisationens lagerstyring er emnet for dette modul. Du lærer at styre og kontrollere og optimere lagerstyringen i SAP i forhold til levering og priser – og du lærer, at styre alt det regnskabsmæssige i processerne lige fra afgivelse af tilbud og ordrer til den endelige fakturering. Det indebærer, at du har overblik over hvordan købs- og salgspriser vedligeholdes, hvordan rabatter håndteres og hvordan der implementeres særlige leveringsvilkår. Endelig skal du lære om hvordan der behovsstyres, så lagerbeholdningerne ikke bliver større end nødvendigt.

Administrativ drift af varelager

 • 2 dage

  Modtagelse, opbevaring og udlevering af varer fra virksomhedens lager indebærer en del administrative funktioner, som du på dette kursusmodul skal beskæftige dig med: tilgangsregistrering, indgangskontrol, afstemning mod åbne indkøb og pluk mod salgsordrer.

Administrative opgaver i salgsarbejdet

 • 2 dage

  De administrative aspekter af et salg er omdrejningspunktet for dette modul: formulering af standardtilbud, behandling af ordrer og reklamationer samt de mange aspekter omkring fakturering.

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

 • 2 dage

  På dette modul skal du lære, at beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Med det for øje, lærer du hvilke metoder, som er fornuftige at bruge i forhold til indsamling og håndtering af data – og hvordan du overfører og registrerer data i SAP. På modulet skal du ligeledes beskæftige dig med forskellen på gyldige og ikke gyldige data – og hvad konsekvenserne kan være ved at anvende sidstnævnte i analyser. Endelig skal du lære om hvordan data håndteres efter gældende lovgivning

Kreditorstyring

 • 1 dag

  Her lærer du hvordan styring af kreditorer foregår i SAP. Du lærer at oprette og vedligeholde kreditorer, hvordan du håndterer leverings- og betalingsaftale for dem samt hvordan kreditter og rabatter styres. Du lærer også at lave likviditetsoversigter og andre rapporter som relaterer dig til kreditorstyringen.

Controlling af kreditor, indkøb og lager

 • 2 dage

  Mod kursets afslutning skal beskæftige dig indgående med hvordan du gennemfører interne kontrolopgaver i organisationen. Du lærer at udføre afstemninger af en sådan kvalitet, at de kan danne grundlag for videre analyse. Du lærer i den forbindelse at selektere i dine data så relevante nøgletal (omsætningshastigheder med videre) altid let vil kunne hentes frem i SAP og eksporteres til et regneark til brug i eksempelvis rapporter til ledelsen.

Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

 • 2 dage

  Her skal du beskæftige dig med lidt mere overordnede begreber som værdigrundlag og forretningsforståelse i forhold til for eksempel at kunne bedømme om digitaliseringen af organisationens arbejds- og forretningsgange modsvarer mål og strategi. Du skal derfor lære, hvordan du aflæser overordnede nøgletal om eksempelvis overskud, likviditet, egenkapital med videre.  Ligeledes skal du lære, at trække data om ordrebeholdning, driftsomkostninger, budgetafvigelser med mere i SAP. Endelig skal lære, hvordan du anvender disse data i analyser, opfølgninger og andre typer rapporter på tværs af IT systemer software. Det handler i sidste ende om, at sørge for at du kan medvirke til at optimere virksomhedens udvikling og forretningsprocesser. Du indebærer at du er i stand til at vurdere virksomhedens effektivitet på flere planer og med så mange faktorer som muligt at tage udgangspunkt i.

Præsentation af tal i regneark

 • 1 dag

  Til allersidst i SAP-kurset, skal du videre med de klassiske controllingopgaver fra forrige modul. Her skal du lære at bruge et regneark til at præsentere og analysere på de data du henter frem fra SAP. Du skal blandt andet beskæftige dig med grafiske fremstillinger af dine data.

SAP Introkurset for ledige varer 6 uger, og er et blended learning kursus. Det vil sige, at du som kursist både præsenteres for instruktørledet klasseundervisning og e-læring.

På kursets otte tilstedeværelsesdage vil vores erfarne undervisere give dig en grundig introduktion til SAP og SAP-modulerne.

Du bliver fortrolig med den dansk producerede e-learning, og får rig mulighed for at stille spørgsmål. Under hele kursusforløbet vil der være adgang til en server, hvor du har mulighed for at lave øvelser og træne dine færdigheder.

Alle kursister får udleveret en dansk SAP-manual på ca. 500 sider.

Alt kursusmateriale er på dansk, men bemærk dog at interfacet i SAP - applikationerne er engelske - som de også oftest vil være det ude i virksomhederne.

Bemærk at du skal medbringe en bærbar computer på kurset. 

Under kurset har du mulighed for support fra din underviser pr. mail eller netmeeting. Du kan også kontakte Nyledige på 70227226 eller info@nyledige.dk, hvis du har tekniske problemer.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter og A-kasse samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Du skal under alle omstændigheder sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for din uddannelse. Det er også en god ide at vedhæfte dit CV.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Målsætninger for kurset

Når du har gennemført kurset, vil du have helt styr på de grundlæggende terminologier og begreber i SAP.

Du vil blandt andet kunne identificere de vigtigste stamdata for de enkelte forretningsprocesser, ligesom du vil være i stand til at vurdere, hvilke ERP-transaktioner der kræves for at gennemføre hver enkelt af disse forretningsprocesser.

Derudover vil du kunne udpege de centrale integrationspunkter imellem de forskellige forretningsområder, der støtter de enkelte forretningsprocesser.

Kurset kan eventuelt efterfølgende suppleres med eksempel SAP Financial Accounting, som kan afsluttes med en specialiseret SAP-certificering.

Lisbeth er en fantastisk inspirerende kilde, med sin professionalisme, til dette, for mig, megatunge stof. Jeg må sige at det nok mest er hendes skyld at jeg scorede så højt til prøven. Noget andet er det lektierne, især læsestoffet som virker overvældende. Selve opgaverne i mappen var spændende.
Vurderet til 5 af 5
Bo, kursist på SAP Introkursus
Det er en god underviser vi har haft. Vagn er meget præcis og forklarende. God til at uddybe. Han giver plads til alle.
Nawale, kursist på SAP Introkursus

Øger SAP kurset mine jobmuligheder?

image

Det korte svar er ja - på Jobnet.dk er der i reglen altid i omegnen af 3-500 ledige jobs for dig, der har kompetencer inden for SAP.

Se et lille udsnit af det aktuelle udbud af ledige jobs for dig med SAP-kompetencer herunder.

image
Jeg tog SAP Grundforløbet og gennemførte TERP1 certificeringen hos Nyledige.dk. Jeg havde kun meget lidt erfaring med SAP på forhånd, og selvom SAP jo er lidt kringlet, føler jeg mig virkelig noget mere kvalificeret til de stillinger jeg søger nu, end jeg gjorde før kurset.
Jan U., kursist på SAP Introkursus
Jeg fik job en uge efter kurset - så kom ikke og sig, at SAP-uddannelser for ledige ikke er jobrettede!
Peter H., kursist på SAP Introkursus
Yderst perfekt undervisning med gode inputs.
Ditte, kursist på SAP Introkursus
Kurset giver en perfekt indgang til SAP, hvor alle kan følge med. Kurset gør SAP's mange funktioner og muligheder tilgængeligt.
Thomas, kursist på SAP Introkursus
image

Har du slet ikke erfaring med SAP kan du overveje at gennemgå dette grundkursus. SAP-kurset tilgås som e-learning og giver adgang til en række film, teorisider, interaktive øvelser og tests. Det er kortfattet og let at gå til - og efter gennemførsel kan det benyttes som opslagsværk. Du har adgang til kurset i et helt år.
Also available in English

Om SAP

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) er verdens mest udbredte system til administrativ styring. SAP’s markedsandel vokser for hver måned, og mange af de største virksomheder i Danmark benytter SAP til at styre deres administrative processer.

Kurset giver dig en grundlæggende introduktion til SAPs forretningsprocesser, samt brugerfladen i systemet. På kurset er der fokus på de forskellige moduler i SAP og hvordan de arbejder sammen. Kurset henvender sig specielt til dig, der søger job i større virksomheder eller inden for det offentlige.

Dette kursus kan evt. bevilliges af dit jobcenter. Kontakt Nyledige, hvis vi skal hjælpe dig med en uddannelsesplan til din ansøgning.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig