Nyt opdateret introduktionskursus til SAP

Som eneste udbyder i Danmark tilbyder Nyledige.dk et danskproduceret introduktionskursus til SAP for ledige. Kurset er godkendt som jobrettet uddannelse på den nationale positivliste.

Lær at benytte SAP på en effektiv og professionel måde. Hvad enten du ønsker at få kendskab til anvendelse indenfor økonomi, regnskab, salg, indkøb eller lager, er dette kursus for dig.

SAP benyttes af mange danske virksomheder til styring af deres daglige ressourceflow. Med dette kursus bliver du en attraktiv medarbejder for firmaet.

Jeg vil i høj grad anbefale kurset til andre, og har også allerede gjort det.
Alyssa, kursist på SAP Introkursus

Kurset på 30 dage (6 uger) er sammensat af e-learning og tilstedeværelsesdage. Alt kursusmateriale er på dansk. Kurset kan kun gennemføres som et samlet forløb.

Kursusforløbet er sammensat af kursusmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne. Du modtager kompetencegivende bevis for at gennemførte kursusmål. Ved kursets afslutning tilbydes en test. Ved bestået test modtager du et supplerende uddannelsesbevis for dit SAP-kendskab.

Dette udstedes af Edutasia i samarbejde med SAP Danmark.

Lisbeth er en fantastisk inspirerende kilde, med sin professionalisme, til dette, for mig, megatunge stof. Jeg må sige at det nok mest er hendes skyld at jeg scorede så højt til prøven. Noget andet er det lektierne, især læsestoffet som virker overvældende. Selve opgaverne i mappen var spændende.
Vurderet til 5 af 5
Bo, kursist på SAP Introkursus

Medbring din egen PC

SAP Introkurset for ledige varer 6 uger, og er et blended learning kursus. Det vil sige, at du som kursist både præsenteres for instruktørledet klasseundervisning og e-læring.

På kursets otte tilstedeværelsesdage vil vores erfarne undervisere give dig en grundig introduktion til SAP og SAP-modulerne.

Du bliver fortrolig med den dansk producerede e-learning, og får rig mulighed for at stille spørgsmål. Under hele kursusforløbet vil der være adgang til en server, hvor du har mulighed for at lave øvelser og træne dine færdigheder.

Alle kursister får udleveret en dansk SAP-manual på ca. 500 sider.

Alt kursusmateriale er på dansk, men bemærk dog at interfacet i SAP - applikationerne er engelske - som de også oftest vil være det ude i virksomhederne.

Bemærk at du skal medbringe en bærbar computer på kurset. 

Under kurset har du mulighed for support fra din underviser pr. mail eller netmeeting. Du kan også kontakte Nyledige på 70227226 eller info@nyledige.dk, hvis du har tekniske problemer.

Meget dybdegående og gode forklaringer, som er til at forstå. Kurset kan varmt anbefales til SAP-interesserede.
Massin, kursist på SAP introkursus
Yderst kompetent. Både teoretisk og praktisk. Kommer med fine eksempler fra det 'virkelige liv', så man kan relatere teorien til praksis.
Karin, kursist på SAP Introkursus

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 8.364
Uden for målgruppe: DKK 23.500,88
Fjernundervisning (uden for AMU-målgruppe): DKK 22.341,32

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

image
Virkelig tilfreds. Havde man spørgsmål, svarede underviserne med det samme, og de kunne svare på alt der blev spurgt om. Thumbs up!
Martin G., kursist på SAP introkursus
Godt kursus. Gode medkursister. God kemi.
Vivi, kursist på SAP Introkursus
Total engageret og vidende instruktør, der har stort overblik og ser alle på kurset.
Vibeke, kursist på SAP Introkursus
Lisbeth og Vagn har virkelig ydet en formidabel indsats og formået at være på og videregive det faglige indhold.
Aino, kursist på SAP introkursus
Enormt levende, smittende og kompetent underviser - havde ”jordnære” forklaringer og konstruktiv tilgang til stoffet og deltagerne.
Berit, kursist på SAP Introkursus
Jeg har fået et rigtig godt kendskab til SAP og jeg er meget glad for at have valgt at gennemføre kurset ved fysisk fremmøde.
Mithra, kursist på SAP Introkursus

Planlagte kursusforløb

 • København

  21. februar 2022

  • ERP-INTRO-6622-210222-KHH-KBH-DA

   • Starter 21. februar 2022
   • Slutter 1. april 2022
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 21. februar
   • 22. februar
   • 7. marts
   • 8. marts
   • 21. marts
   • 22. marts
   • 31. marts
   • 1. april
  • Konsulentgruppen Hvidehus

   Valbygårdsvej 64 A
   2500 Valby

 • Online

  21. februar 2022

  • ERP-INTRO-6624-210222-FU-DA

   • Starter 21. februar 2022
   • Slutter 1. april 2022
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 21. februar
   • 24. februar
   • 1. marts
   • 8. marts
   • 15. marts
   • 22. marts
   • 29. marts
   • 1. april
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på ERP Intro - SAP Introkursus

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på ERP-INTRO

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Bemærk venligst:

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Kursusplan

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

 • 2 dage

  Her skal du arbejde med de rutiner i SAP som hører til at vedligeholde og tilrette betalinger og registreringsmetoder i SAP. Du lærer blandt andet hvordan du arbejder med kassekreditter og indeståender samt hvordan du håndterer for sene betalinger, beregning og bogføring af renter i SAP.

Placering af resultat- og balancekonti

 • 2 dage

  I denne del af kurset skal du lære om forskellene på resultat- og balancekonti i SAP. Du lærer også hvordan en enkel kontoplan kan benyttes til posteringer af bilag i en virksomhed. Du lærer desuden om forskellige typer af virksomheder, om selskabsformer samt om den lovgivning der definerer opbygningen af de forskellige regnskaber.

Daglig registrering i et økonomisystem

 • 2 dage

  Dette modul er dedikeret til at lære dig, hvordan du afholder organisationens daglige registreringer i SAP - og i særdeleshed til hvordan du konkret arbejder med finansdelen af SAP. Du lærer desuden hvordan kassekladden og de tilhørende kontokort og journaler fungerer. Derudover skal du beskæftige dig med hvordan du holder dig opdateret i forhold til regler og love på regnskabsområdet, og hvor du søger information om gældende love og regler.

Materialestyring i virksomheder vha ERP system

 • 2 dage

  Her skal du arbejde med materialestyring i SAP-. Du lærer blandt andet at oprette og vedligeholde stamdata, som er relevante i forhold til eksempelvis indkøb. Derudover lærer du at lave behovsberegninger for materialer. Det kan for være ud fra lagerstørrelser, ordrer, prognoser eller lignende. Endelig lærer du at oprette rekvisitioner og indkøbsordrer -  automatisk såvel som manuelt - samt at generere rapporter på de indtastede data.

Regnskabsastemninger ifm. årsafslutningen

 • 2 dage

  Regnskabsåret kulminerer med årsafslutningen, og her skal du lære hvordan du bidrager til den. Det være sig i forhold til konkrete opgaver som eksempelvis regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer,

Årsafslutning af bogholderiet

 • 2 dage

  Videre med årsafslutningen i bogholderiet: her skal du lære hvordan du bidrager til den med årsafslutningsark og udførelse af eventuelle efterposteringer i regnskabet. Endelig lærer du hvordan du forfatter enkle regnskabsopstillinger.

Professionelt indkøb i virksomheden

 • 2 dage

  En professionel tilgang til indkøbsprocesserne er en nødvendighed, for at kunne arbejde effektivt i SAP. I denne del af kurset lærer du blandt andet, hvordan du gennemfører indkøbet ud fra ordrer, fakturakontrol samt sikrer de kvalitetsmæssige aspekter af indkøbet.

Indkøbsprocessen i et ERP system

 • 2 dage

  Du lærer at lave udfærdige rekvisitioner og indkøbsordrer samt indkøbsrutiner i forhold til at håndtere modtagelse efterbehandling samt returnering af såvel omkostningsvarer som serviceydelser. Ligeledes er der særlige arbejdsgange omkring returnering af varer i SAP som du skal kende til.

Økonomisk styring af lageret

 • 2 dage

  De økonomiske aspekter af organisationens lagerstyring er emnet for dette modul. Du lærer at styre og kontrollere og optimere lagerstyringen i SAP i forhold til levering og priser – og du lærer, at styre alt det regnskabsmæssige i processerne lige fra afgivelse af tilbud og ordrer til den endelige fakturering. Det indebærer, at du har overblik over hvordan købs- og salgspriser vedligeholdes, hvordan rabatter håndteres og hvordan der implementeres særlige leveringsvilkår. Endelig skal du lære om hvordan der behovsstyres, så lagerbeholdningerne ikke bliver større end nødvendigt.

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

 • 2 dage

  På dette modul skal du lære, at beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Med det for øje, lærer du hvilke metoder, som er fornuftige at bruge i forhold til indsamling og håndtering af data – og hvordan du overfører og registrerer data i SAP. På modulet skal du ligeledes beskæftige dig med forskellen på gyldige og ikke gyldige data – og hvad konsekvenserne kan være ved at anvende sidstnævnte i analyser. Endelig skal du lære om hvordan data håndteres efter gældende lovgivning

Administrative opgaver i salgsarbejdet

 • 2 dage

  De administrative aspekter af et salg er omdrejningspunktet for dette modul: formulering af standardtilbud, behandling af ordrer og reklamationer samt de mange aspekter omkring fakturering.

Administrativ drift af varelager

 • 2 dage

  Modtagelse, opbevaring og udlevering af varer fra virksomhedens lager indebærer en del administrative funktioner, som du på dette kursusmodul skal beskæftige dig med: tilgangsregistrering, indgangskontrol, afstemning mod åbne indkøb og pluk mod salgsordrer.

Anvendelse af regneark til enkelte beregninger

 • 2 dage

  Her skal du videre med de klassiske controllingopgaver. Du lærer at bruge et regneark til at præsentere og analysere på de data du henter frem fra SAP. Du skal blandt andet beskæftige dig med grafiske fremstillinger af dine data.

Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

 • 2 dage

  Her skal du beskæftige dig med lidt mere overordnede begreber som værdigrundlag og forretningsforståelse i forhold til for eksempel at kunne bedømme om digitaliseringen af organisationens arbejds- og forretningsgange modsvarer mål og strategi. Du skal derfor lære, hvordan du aflæser overordnede nøgletal om eksempelvis overskud, likviditet, egenkapital med videre.  Ligeledes skal du lære, at trække data om ordrebeholdning, driftsomkostninger, budgetafvigelser med mere i SAP. Endelig skal lære, hvordan du anvender disse data i analyser, opfølgninger og andre typer rapporter på tværs af IT systemer software. Det handler i sidste ende om, at sørge for at du kan medvirke til at optimere virksomhedens udvikling og forretningsprocesser. Du indebærer at du er i stand til at vurdere virksomhedens effektivitet på flere planer og med så mange faktorer som muligt at tage udgangspunkt i.

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

 • 2 dage

  Mod kursets afslutning skal beskæftige dig indgående med hvordan du registrerer bilag vedrørende køb og salg og omkostninger til finansbogholderiet. Du lærer blandt andet at udarbejde kasserapport med tilhørende udregninger og posteringer i SAP, samt at afstemme og udregne eventuel kassedifference.

  Endelig får du kendskab til momsvejledningen og lærer at beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab i SAP. Et centralt element på kurset er også at lære hvordan du indberetter digital samt foretager betaligner til SKAT fra SAP.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter og A-kasse samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Du skal under alle omstændigheder sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for din uddannelse. Det er også en god ide at vedhæfte dit CV.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Målsætninger for kurset

Når du har gennemført kurset, vil du have helt styr på de grundlæggende terminologier og begreber i SAP.

Du vil blandt andet kunne identificere de vigtigste stamdata for de enkelte forretningsprocesser, ligesom du vil være i stand til at vurdere, hvilke ERP-transaktioner der kræves for at gennemføre hver enkelt af disse forretningsprocesser.

Derudover vil du kunne udpege de centrale integrationspunkter imellem de forskellige forretningsområder, der støtter de enkelte forretningsprocesser.

Kurset kan eventuelt efterfølgende suppleres med eksempel SAP Financial Accounting, som kan afsluttes med en specialiseret SAP-certificering.

Det er en god underviser vi har haft. Vagn er meget præcis og forklarende. God til at uddybe. Han giver plads til alle.
Nawale, kursist på SAP Introkursus
Jeg fik job en uge efter kurset - så kom ikke og sig, at SAP-uddannelser for ledige ikke er jobrettede!
Peter H., kursist på SAP Introkursus
Yderst perfekt undervisning med gode inputs.
Ditte, kursist på SAP Introkursus
Kurset giver en perfekt indgang til SAP, hvor alle kan følge med. Kurset gør SAP's mange funktioner og muligheder tilgængeligt.
Thomas, kursist på SAP Introkursus
Selvom det til tider var tungt stof (særligt omkring finans), synes jeg bestemt at indholdet var spændende. Det er dog en stor fordel at have lidt kendskab til regnskab.
Louise, kursist på SAP Introkursus
Jeg tog SAP Grundforløbet og gennemførte TERP1 certificeringen hos Nyledige.dk. Jeg havde kun meget lidt erfaring med SAP på forhånd, og selvom SAP jo er lidt kringlet, føler jeg mig virkelig noget mere kvalificeret til de stillinger jeg søger nu, end jeg gjorde før kurset.
Jan U., kursist på SAP Introkursus
Vagn er en super dygtig instruktør og er helt hjemme i sit fag. Det har været en fornøjelse at have en lærer som i den grad brænder for sit fag, og gerne deler ud af sin viden.
Annette, kursist på SAP Introkursus

Øger SAP kurset mine jobmuligheder?

image

Det korte svar er ja - på Jobnet.dk er der i reglen altid i omegnen af 4-800 ledige jobs for dig, der har kompetencer inden for SAP.

Se et lille udsnit af det aktuelle udbud af ledige jobs for dig med SAP-kompetencer herunder.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

ERP Introkursus er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale postivlister

SAP Kurser er godkendt på de regionale positivlister for:

image
 • Østjylland
 • Sydjylland
 • Fyn
 • Sjælland (271)
 • Hovedstaden (184)

Bor du i Nordjylland, Vestjylland eller på Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Er du interesseret i kurset, men bor et sted i landet, hvor det ikke er godkendt? Kontakt os for råd og vejledning.

AMU målformuleringer

Er du ikke ledig?

Du kan overveje at gennemgå dette grundkursus fra Edutasia i SAP. SAP-kurset tilgås som e-learning og giver adgang til en række film, teorisider, interaktive øvelser og tests.

Det er kortfattet og let at gå til - og efter gennemførsel kan det benyttes som opslagsværk. Du har adgang til kurset i et helt år.

Also available in English

Læs mere om det her

Om SAP

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) er verdens mest udbredte system til administrativ styring. SAP’s markedsandel vokser for hver måned, og mange af de største virksomheder i Danmark benytter SAP til at styre deres administrative processer.

Kurset giver dig en grundlæggende introduktion til SAPs forretningsprocesser, samt brugerfladen i systemet. På kurset er der fokus på de forskellige moduler i SAP og hvordan de arbejder sammen. Kurset henvender sig specielt til dig, der søger job i større virksomheder eller inden for det offentlige.

Dette kursus kan evt. bevilliges af dit jobcenter. Kontakt Nyledige, hvis vi skal hjælpe dig med en uddannelsesplan til din ansøgning.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig