Lær at arbejde effektivt med e-conomic og databehandling i Excel-regneark. Du lærer grundlæggende bogføring og kommer rundt om både finansbilag, bankhåndtering, debitor- og kreditorstyring, fakturering, lager og afstemning, kontrol- og opfølgningsopgaver, processer i lager og indkøb samt videre databehandling/-præsentation i regneark. Fra 1. bilag til årsafslutning i bogholderiet.

e-conomic er et populært regnskabsprogram, som benyttes af mange både små og større virksomheder i Danmark.

På kurset arbejder vi med autentiske bilag og du kommer til at løse alle de opgaver, man normalt finder i et bogholderi. Herudover vil du blive introduceret til de love, der ligger bag.

Kurset består af både fremmødedage og e-learning. På de dage, hvor du arbejder hjemme, vil du få et omfattende og let anvendeligt materiale med mange videoer, opgaver, løsninger – og tilbud om daglig kontakt med din underviser gennem et konferencemodul.

Når dette kursus er gennemført, vil du være i stand til at arbejde professionelt med e-conomic. Du vil have overblik over, hvilke typer opgaver, der skal løses i en regnskabsafdeling, og du vil have et udgangspunkt for at tage stilling til, hvordan de bedst løses.

Kurset er velegnet, uanset om du ønsker at arbejde i større eller mindre virksomheder – eller måske planlægger at starte din egen.

Du får et rigtig godt sæt undervisningsmaterialer med i kurset – blandt andet bøger fra Regnskabsskolens forlag.

På regnskabskurset får du:

 • 9 kursusdage hos Regnskabsskolen
 • 21 kursusdage online med daglige konferencer
 • Overblik over virksomheders regnskab
 • Et rigtig godt undervisningsmateriale med bilag fra autentiske virksomheder
 • En række fagbøger, blandt andet om moms og årsafslutning i bogholderiet
 • Grundlæggende bogføringsviden
 • Styr på at opbygge en kontoplan
 • Erfaring med brug af e-conomic
 • Undervisning i grundlæggende brug af regneark
 • Indblik i arbejdsopgaverne i forskellige job inden for regnskab/økonomi
image

Kurset udbydes og gennemføres af Aalborg Handelsskole i samarbejde med Nyledige.dk og Regnskabsskolen.

I samarbejde med Regnskabsskolen

image

Undervisningen på kurset varetages af Regnskabsskolen, som er en af landets bedste og mest erfarne kursusudbydere indenfor regnskab og økonomistyring. Regnskabsskolens mål er at gøre regnskab og administration så let som muligt for iværksættere og selvstændige.

Læs mere på regnskabsskolen.dk

Kursets opbygning

Kurset på 30 dage (6 uger) er sammensat af e-learning og tilstedeværelsesdage. Alt kursusmateriale er på dansk. Uddannelsesforløbet kan kun gennemføres samlet.

Uddannelsesforløbet er sammensat af uddannelsesmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne. Du modtager kompetencegivende bevis for at gennemførte kursusmål.

image

Planlagte kursusforløb

 • København

  7. januar 2019

  • ECONOMIC-3911-070119-KBH-RSS-DA

   • Starter 7. januar 2019
   • Slutter 15. februar 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 7. januar
   • 11. januar
   • 18. januar
   • 24. januar
   • 25. januar
   • 31. januar
   • 7. februar
   • 8. februar
   • 15. februar
  • Regnskabsskolen ApS

   Trekronergade 120
   2500 Valby

 • København

  25. marts 2019

  • ECONOMIC-3912-250319-KBH-RSS-DA

   • Starter 25. marts 2019
   • Slutter 8. maj 2019
   • Dette kursus er på dansk

   Nb. Kurset holder pause i påskedagene 18/4-22/4 2019.

  • Fremmøde

   • 25. marts
   • 8. maj
  • Regnskabsskolen ApS

   Trekronergade 120
   2500 Valby

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Økonomistyring med e-conomic og Excel

Kursusplan

Placering af resultat- og balancekonti

 • 2 dage

  Her er der fokus på at få de basale begreber indenfor regnskab, økonomistyring og bogholderi på plads. Regnskabets opbygning behandles indgående, og du lærer at skelne mellem resultat- og balancekonti. Derudover lærer du, hvordan du laver en grundlæggende kontoplan til simpel postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Derudover får du kendskab til forskellige virksomhedsformer og -typer, og den tilhørende lovgivning. Kravene kommer på plads: Hvorfor gør vi det, vi gør, i bogholderiet og regnskabsafdelingen?

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

 • 2 dage

  Fokus er på bogholderiets og regnskabets opbygning: Regnskabets skelet er kontoplanen. Du skal lære at arbejde med oprettelse, vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, så de passer til forskellige virksomhedstyper, og vi gennemgår forskellen på en funktionsopdelt og artsopdelt kontoplan. Du tager stilling til, hvordan kontoplanen skal bruges i den daglige bogføring og finder ud af, at der nogle gange kan være mere end én rigtig løsning.

Daglig registrering i et økonomisystem

 • 2 dage

  Fokus er på, hvordan du bogfører organisationens daglige bilag og andre registrering - og i særdeleshed til hvordan du konkret arbejder med finansdelen af e-conomic. Du lærer hvordan kassekladden og de tilhørende kontokort og rapporter kan bruges. Derudover gennemgår vi, hvordan du holder dig opdateret i forhold til regler og love på regnskabsområdet, og hvor du søger information om gældende love og regler, når du som bogholder eller regnskabsmedarbejder sidder med konkrete spørgsmål.

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

 • 2 dage

  Fokus er på bilag i finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og du kommer til at udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Herudover kommer vi til at arbejde med moms, du får kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Du lærer at beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

Jeg startede som et hundrede procent nybegynder. I dag føler jeg mig perfekt orienteret om, hvad en bogholder skal kunne.
Lykke, kursist
Undervisere, der beskæftiger sig med den virkelige verden til daglig, gode fif, råd og input.
Tsatiana, kursist
Kurset havde en nær virkelighedstilknytning og overgik mine forventninger.
Rasmus, kursist
Jeg er blevet behandlet som et individ, ikke som arbejdsløs - det er for cool!
Sarah, kursist
Iværksætterånden på kurset sætter tanker i gang om, hvad man som ledig kan gøre. Udover at skrive ansøgninger!
Lea, kursist

Konteringsinstrukser

 • 1 dag

  Fokus er på konteringsinstruksen, der beskriver kontoplanen, metoder til registrering, relevante godkendelsesregler, særlige regnskabsmæssige forhold med mere, og den sikre en korrekt og ensartet bogføring. Vi skal arbejde med at oprette, anvende og tilrette konteringsinstrukser og diskuterer forskellene på, hvordan de anvendes i en funktions- eller artsopdelt kontoplan, og hvordan de bruges i forskellige virksomhedstyper. Du bliver også præsenteret for de lovgivningsmæssige krav, der ligger bag konteringsinstrukser.

KonteringsinstrukserIndkøbsprocessen i et ERP system

 • 1 dag

  Fokus er på indkøb som en enkel eller kompliceret affære. Vi arbejder med rekvisitioner og indkøbsordrer samt indkøbsrutiner i forhold til at håndtere modtagelse - og returnering både vedrørende varer og serviceydelser. I e-conomic arbejder vi med kreditnotaer, så også denne del bliver korrekt.

Administrative opgaver i indkøbsarbejdet

 • 2 dage

  Fokus er på at gå i dybden med de administrative rutiner i indkøbsfunktionen fra planlægning af indkøbet, til indkøbet på lager, herunder overvåge lager- og ordresituation, modtage varer, vurdere fejlleverancer samt gennemføre reklamationssager. I e-conomic arbejder vi både i leverandør- og finansmodulet.

Kreditorstyring

 • 1 dag

  Fokus er på at arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi. Du lærer oprette og vedligeholde kreditorer/leverandører i e-conomic og hvordan man styrer dem, herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Vi gennemgår, hvordan kreditorerne er et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden. Du får prøvet at udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter, og indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet.

Debitorstyring

 • 2 dage

  Fokus er på den samlede debitorstyring i virksomheden, herunder foretage løbende kreditvurdering, samt vurdering af regnskaber, af nye såvel som eksisterende kunder. Deltageren kan bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem.
  Deltageren kan efter kurset opstille en debitorpolitik for virksomheden, opstille optimale betalingsbetingelser, sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår, gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender.

  Deltageren har kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer. Deltageren har kendskab til principper for likviditetsstyring i en virksomhed

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

 • 2 dage

  Fokus er på principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Du lærer at klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport – og vurdere i hvilket omfang disse arbejdsgange er relevante i forhold til praktisk bogføring i e-conomic. Vi skal også arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter. Bogføring i e-conomic for ”lidt viderekomne”.

Økonomisk styring af lageret

 • 2 dage

  Fokus er på lagerets betydning i eksempelvis handelsvirksomheder. Lagerets størrelse, pengebinding og styring kan være afgørende. Vi gennemgår alle de opgaver, som findes i forbindelse med økonomisk styring af lageret. Du lærer at sikre en optimal kontrol og styring af indgående leverings- og prisaftaler og optimere ordre- og leveringskvantiteter. Vi har fokus på de enkelte regnskabsmæssige elementer i processer fra tilbudsgivning, via ordreafgivelse til levering og fakturering til kunden mv. Vedligeholde såvel købs- som salgspriser herunder diverse former for rabatter og leveringsvilkår. Herudover arbejder vi med de interne kontroller – så vi har et godt grundlag for at sikre, at lageret har præcis den størrelse, der er brug for i virksomheden.

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

 • 2 dage

  Fokus er på at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Lønberegning og lønrapportering

 • 2 dage

  Fokus er på at foretage lønberegning og lønudbetaling og bogføre lønnen. Vi gennemgår opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønmodulet, og hvordan man foretager registreringer og opdateringer med henblik på lønberegning til medarbejderne og rapportering til ledelsen og myndigheder.

Controlling af kreditor, indkøb og lager

 • 2 dage

  Fokus er på nogle af økonomistyringens vigtige kontrol- og opfølgningsopgaver. Gør vi det godt nok i bogholderiet? Du skal lære at løse controllingopgaver på kreditor-, indkøbs- og lagerområdet, herunder planlægge, gennemføre og følge op på interne kontrolopgaver. Vi arbejder med afstemninger, der sikrer et fuldstændigt og opdateret datagrundlag for videre analyse. Du kommer til at se på og udvælge relevante nøgletal og lægger grundlaget til en eventuel ledelsesrapportering.

Præsentation af tal i regneark

 • 1 dag

  Fokus er på at anvende regneark, når vi præsenterer økonomiske data til for eksempel medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere, bestyrelse mv. Vi skal øve os i at lave hensigtsmæssige grafiske fremstillinger af økonomiske data, sådan at de bliver anvendelige til at arbejde videre med.

Regnskabsastemninger ifm. årsafslutningen

 • 2 dage

  Fokus er på periodeafgrænsningen, der kræver nogle særlige øvelser. Vi gennemgår de mest typiske, og du lærer at lave afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet, på såvel resultatopgørelse som balancekonti.

Årsafslutning af bogholderiet

 • 2 dage

  Fokus er på årsafslutning i forskellige virksomhedstyper. Vi gennemgår forskellene og du lærer at medvirke ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig