For tiden udbyder vi desværre ikke dette forløb.

På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke kommende opstartsdatoer eller -lokationer.

Hold øje med denne side eller vores profiler på Facebook, Instagram eller LinkedIn for at få besked, når vi igen kan udbyde forløbet.

At være en god planlægger kræver mange forskellige kompetencer – både administrative og menneskelige. Her er kurset for dig, som vil lære hvordan du som planlægger manøvrerer i at skulle tage højde for økonomi, arbejdstidsregler, medarbejderønsker og ikke mindst trivsel på arbejdspladsen.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

En blanding af teori og praksis

Uddannelsen er opbygget som en kombination af teori og praksisnær undervisning. Den teoretiske undervisning foregår som traditionel klasseundervisning og fjernundervisning. Den praksisnære undervisning foregår i samarbejde med de aktører der er involveret i uddannelsen. Det er valgfrit at deltage i den praksisnære undervisning.

Udviklet i samarbejde med EG

Ved at deltage og gennemføre vagtplanlæggeruddannelsen får du en uvurderlig indsigt i jobbet som vagtplanlægger. Du vil efterfølgende hurtigt kunne arbejde med opgaver inden for området.

Uddannelsen er udviklet og gennemføres sammen med en række store aktører på området. Herunder EG med flere.

image

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Vagtplanlægger

Skal din arbejdsgiver betale?

Er du ikke ledig? Du kan sagtens gennemføre forløbet alligevel, også selvom du ikke skal have praktikdelen med.

Kontakt os endelig på telefon 7022 7226 med dine spørgsmål.

Kompetent vagtplanlægning

Vagtplanlægning bevæger sig mod en mere og mere central rolle indenfor en række forskellige områder. Hvor der er mennesker involveret er der behov for effektiv planlægning, en planlægning der tager højde for de timer medarbejderne har til rådighed til at løse et givent job.

Vagtplanlægning er ikke bare et Excel ark. Vagtplanlægningen er nøglen til mange ting og er en efterspurgt disciplin indenfor mange fagområder - ikke mindst velfærdsområdet. I de senere år er trenden en øget specialisering af disciplinen vagtplanlægning.

Effektiv planlægning giver mere tid til kerneopgaven

Kompleksiteten i vagtplanlægning er høj. Ikke nok med at selve planlægningen er kompleks, der er i både det offentlige og i det private et stort effektiviseringspotentiale. 

Inden for en lang række områder spiller vagtplanlægning en afgørende rolle. Den demografiske udvikling - hvor flere skal forsørges og færre på vej ind på arbejdsmarkedet - øger presset på det private arbejdsmarked og ikke mindst de offentlige velfærdsområder. Tiden bliver den mest kostbare ressource og effektiv vagtplanlægning bliver en del af løsningen.

Trivsel og fastholdelse - en del af effektiv vagtplanlægning

At være en god planlægger kræver mange forskellige kompetencer – både administrative men også menneskelige. På Planlæggeruddannelsen lærer deltageren hvordan man som planlægger manøvrerer i at skulle tage højde for økonomi, medarbejderønsker og ikke mindst trivsel på arbejdspladsen - som planlægger har man et stort ansvar. Vagtplanlægning kan dreje sig om anvendelse af millioner af kroner (en afdeling med 50 ansatte kan have et lønbudget på knap 20 millioner).

Vagtplanlægning handler ikke kun om at udnytte ressourcerne bedst muligt, men også om at kommunikere og samarbejde med de involverede medarbejdere.

En bred branche

I alle typer organisationer, med mange menneskelige ressourcer, er kravet til effektiv planlægning steget og vil stige yderligere de kommende år.

Servicesektoren, med både store organisationer og helt ned til virksomheder med få ansatte, har behov for planlægning oftest kaldet vagtplanlægning.

Der er vagtplanlægning hos Politi og vagttjenester. Der er specialiseret vagtplanlægning i folkeskolen med skemalægningen. I den offentlige sektor arbejdes der med vagtplanlægning indenfor både sundhedsområdet og det sociale område med ældrepleje, hvor hjemmeplejen er et af de helt store områder og er karakteriseret ved at kræve en stor arbejdsstyrke og en 24-7 bemanding.

Download informationsark:

image
 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Arbejdsopgaver som vagtplanlægger 

Her får du en liste af eksempler på hvilke arbejdsopgaver du evt. ville kunne varetage som vagtplanlægger

 • Vagtplanlægning - med hensyn til bytninger og medarbejderønsker
 • Dækning af huller i vagtplan, herunder kontakt med vikarbureau
 • Dækning ved sygemelding
 • Ferieplanlægning
 • Planlægning af nyansattes introduktions- og oplæringsforløb, herunder indkaldelse til møder, undervisning med mere
 • Oprettelse af nye medarbejdere
 • Indberetning af løn
 • Overblik over arbejdstidsregler og overenskomster

De allerstørste fagområder og opgaver er knyttet til vagtplanlægning. I de kommende år vil vi opleve et stort pres på arbejdsmarkedet med færre på vej ind end på vej ud af arbejdsmarkedet, og det kommer helt sikkert til at presse samtlige områder til at være mere effektiv i brugen af det mest kostbare – nemlig tid.

Uddannelsen

image

Opbygning af uddannelsen

 • Planlægning og samarbejde med interessenter

  Kendskab til planlægningsprocessen og de væsentligste faktorer i samarbejdet med interessenterne (planlæggere i praksis) og deres behov for at yde indflydelse på deres egne planer.

 • Regler og lovgivning

  Kendskab til gældende regler og lovgivning på området.

  Kan anvende gældende regler og lovgivning i det praktiske planlægningsarbejde ud fra de generelle regler og med hensyn til den enkelte medarbejder.

 • Planlægningsprocessen i praksis, love og regler

  Kendskab til særlige hensyn og overvejelser i forbindelse med planlægningen i praksis, for at sammensætte den bedste plan ud fra arbejdsmiljø, effektivitet og økonomi.

 • Samarbejde og kommunikation med interessenter - feedback og GDPR

  Kendskab til hvilke værktøjer der med fordel kan bruges i forskellige samtalesituationer med kolleger og interessenter. Det gælder både når den enkelte eller virksomheden kommer med positiv eller negativ input og feedback til planen.

 • Planlægningsprocessen og systemer

  Kendskab til nødvendige data i forhold til planlægningen og håndteringen af disse i forhold til gældende regler for personoplysninger.

 • Planlægningsværktøjer i praksis system træning (EG Optima)

  Kendskab til planlægningsværktøjet Optima eller andre systemer. Kan anvende disse værktøjer i det praktiske planlægningsarbejde.

 • Samarbejde og kommunikation med interessenter – opretholde god tone og arbejdsmiljø

  Kendskab til processer og værktøjer der er med til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Deltageren har forståelse for at fastholde den gode tone i samtalen.

 • Samarbejde og kommunikation med interessenter – præsentationsteknikker og værktøjer

  Deltageren har den nødvendige viden og de rette værktøjer til at formidle vagtplanen til kolleger i virksomheden. Deltageren kan anvende det lærte i praksis.

  For eksempel når planen offentliggørelse og ved den efterfølgende feedback fra kolleger og andre interessenter.

Gennemførsel

Uddannelsen er gennemføres som en kombination af traditionel klasseundervisning, fjernstudie samt praksisnær undervisning i relevant fagligt miljø.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med faglige eksperter inden for vagtplanlægning, Lean GDPR og softwarevirksomheden EG Group.

Eksamen

Efter gennemførelse af moduler, praksisnær undervisning og test og ved opnået beståelse, modtager du et kursusbesvis.

Hvor i landet er kurset godkendt?

På kortet kan du se, i hvilke regioner kurset er godkendt gennem den regionale positivliste:

image
 • Hovedstaden (331)

Bor du på Sjælland eller Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i den tilstødende region.

Eksamen

Efter endt uddannelse og eksamen har deltageren/ kursisten universel viden og færdigheder om vagtplanlægning til at kunne omsætte dette til selvstændig udførelse efter almindelig oplæring i et nyt praksisfelt (med andre overenskomster, anden personalesammensætning, primær- eller sekundær sektor)

Yderst tilfreds med Nylediges hjælpsomme service og kommunikation, både ift. den konkrete undervisning, samt den (minimale) administrative kontakt jeg har haft med Nylediges administration.
Rune, kursist hos Nyledige.dk
image

Der er som regel omkring 2.000 ledige jobs på landsplan, hvor kompetencer indenfor vagtplanlægning efterspørges. Sundhedsområdet og det pædagogiske område dominerer, men der er også muligheder indenfor eksempelvis vagt og sikkerhed samt hotel- og restaurationsbranchen.

Klik på knappen herunder for at se et udsnit af det aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk. Det er jobs som kunne være relevante for dig, med nogle af de kompetencer du får via et kursus som dette.

Medbring din egen PC

Du skal medbringe en bærbar computer på kurset.

Kontakt os på 70227226 eller info@nyledige.dk, hvis du har spørgsmål, tekniske problemer eller lignende.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig