Lær at arbejde effektivt med e-conomic og databehandling i Excel-regneark. Du lærer grundlæggende bogføring og kommer rundt om både finansbilag, bankhåndtering, debitor- og kreditorstyring, fakturering, lager og afstemning, kontrol- og opfølgningsopgaver, processer i lager og indkøb samt videre databehandling/-præsentation i regneark. Fra 1. bilag til årsafslutning i bogholderiet.

Også mulighed for fjernundervisning

Bor du et sted i landet, hvor vi ikke udbyder kurset i økonomistyring med e-conomic og Excel? Du har mulighed for at følge kurset via fjernundervisning.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder

e-conomic er et populært regnskabsprogram, som benyttes af mange både små og større virksomheder i Danmark.

På kurset arbejder vi med autentiske bilag og du kommer til at løse alle de opgaver, man normalt finder i et bogholderi. Herudover vil du blive introduceret til de love, der ligger bag.

Vi kommer rundt om virksomhedens budgetter i regneark, kalkuler, bogføring og årsafslutning i bogholderiet.

Kurset består af både fremmødedage og e-learning. På de dage, hvor du arbejder hjemme, vil du få et omfattende og let anvendeligt materiale med mange videoer, opgaver, løsninger – og med mulighed for at kontakte din underviser på e-mail.

Når dette kursus er gennemført, vil du være i stand til at arbejde professionelt med e-conomic og budgetter i regneark. Du vil have overblik over, hvilke typer opgaver, der skal løses i en regnskabsafdeling, og du vil have et udgangspunkt for at tage stilling til, hvordan de bedst løses.

Kurset er velegnet, uanset om du ønsker at arbejde i større eller mindre virksomheder – eller måske planlægger at starte din egen.

Du får et rigtig godt sæt undervisningsmaterialer med i kurset – blandt andet bøger fra Regnskabsskolens forlag.

Jeg startede som et hundrede procent nybegynder. I dag føler jeg mig perfekt orienteret om, hvad en bogholder skal kunne.
Lykke, kursist på Økonomistyring med e-conomic og Excel

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 8.236
Uden for målgruppe: DKK 23.844,81

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

I samarbejde med Regnskabsskolen

image

Undervisningen på kurserne i København, finder sted hos Regnskabsskolen, som er en af landets bedste og mest erfarne kursusudbydere indenfor regnskab og økonomistyring. Regnskabsskolens mål er at gøre regnskab og administration så let som muligt for iværksættere og selvstændige.

Læs mere på Regnskabsskolen.dk

Et kursus jeg helt sikkert vil anbefale til alle, der har brug for at lære regnskab og e-conomic.
Gitte, kursist på Økonomistyring med e-conomic og Excel
image

Planlagte kursusforløb

 • København

  9. marts 2022

  • ECONOMIC-6626-090322-KBH-RSS-DA

   • Starter 9. marts 2022
   • Slutter 22. april 2022
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 9. marts
   • 10. marts
   • 16. marts
   • 23. marts
   • 30. marts
   • 6. april
   • 13. april
   • 22. april
  • Regnskabsskolen ApS

   Trekronergade 120, 1 sal.
   2500 Valby

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Økonomistyring med e-conomic og Excel

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på ECONOMIC

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Bemærk venligst:

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Kursets opbygning

Kurset på 30 dage (6 uger) er sammensat af e-learning og tilstedeværelsesdage. Alt kursusmateriale er på dansk. Uddannelsesforløbet kan kun gennemføres samlet.

Uddannelsesforløbet er sammensat af uddannelsesmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne. Du modtager kompetencegivende bevis for at gennemførte kursusmål.

Undervisere, der beskæftiger sig med den virkelige verden til daglig, gode fif, råd og input.
Tsatiana, kursist, på Økonomistyring med e-conomic og Excel

På regnskabskurset får du...

 • 8 kursusdage hos Regnskabsskolen
 • 22 kursusdage online med daglige konferencer
 • Overblik over virksomheders regnskab
 • Et rigtig godt undervisningsmateriale med bilag fra autentiske virksomheder
 • En række fagbøger, blandt andet om moms og årsafslutning i bogholderiet
 • Grundlæggende bogføringsviden
 • Styr på at opbygge en kontoplan
 • Erfaring med brug af e-conomic
 • Undervisning i grundlæggende brug af regneark
 • Indblik i arbejdsopgaverne i forskellige job inden for regnskab/økonomi
Kurset havde en nær virkelighedstilknytning og overgik mine forventninger.
Rasmus, kursist på Økonomistyring med e-conomic og Excel
Iværksætterånden på kurset sætter tanker i gang om, hvad man som ledig kan gøre. Udover at skrive ansøgninger!
Lea, kursist på Økonomistyring med e-conomic og Excel
Jeg er blevet behandlet som et individ, ikke som arbejdsløs - det er for cool!
Sarah, kursist på Økonomistyring med e-conomic og Excel

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Regnskab og bogføring inklusiv e-conomic og Excel er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale positivlister

Regnskab og bogføring inklusiv e-conomic og Excel fremgår desuden af de regionale positivlister for:

image
 • Sydjylland
 • Fyn
 • Sjælland (268, 269)
 • Hovedstaden (425)

Bor du i Nordjylland, Vestjylland eller på Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Det er dit Jobcenter som skal godkende din deltagelse, hvis du skal på kursus via de regionale positivlister.

AMU målformuleringer

Kursusplan

Placering af resultat- og balancekonti

 • 2 dage

  Her er der fokus på at få de basale begreber indenfor regnskab, økonomistyring og bogholderi på plads. Regnskabets opbygning behandles indgående, og du lærer at skelne mellem resultat- og balancekonti. Derudover lærer du, hvordan du laver en grundlæggende kontoplan til simpel postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Derudover får du kendskab til forskellige virksomhedsformer og -typer, og den tilhørende lovgivning. Kravene kommer på plads: Hvorfor gør vi det, vi gør, i bogholderiet og regnskabsafdelingen?

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

 • 2 dage

  Fokus er på bogholderiets og regnskabets opbygning: Regnskabets skelet er kontoplanen. Du skal lære at arbejde med oprettelse, vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, så de passer til forskellige virksomhedstyper, og vi gennemgår forskellen på en funktionsopdelt og artsopdelt kontoplan. Du tager stilling til, hvordan kontoplanen skal bruges i den daglige bogføring og finder ud af, at der nogle gange kan være mere end én rigtig løsning.

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

 • 2 dage

  Fokus er på bilag i finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og du kommer til at udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Herudover kommer vi til at arbejde med moms, du får kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Du lærer at beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

Daglig registrering i et økonomisystem

 • 2 dage

  Fokus er på, hvordan du bogfører organisationens daglige bilag og andre registrering - og i særdeleshed til hvordan du konkret arbejder med finansdelen af e-conomic. Du lærer hvordan kassekladden og de tilhørende kontokort og rapporter kan bruges. Derudover gennemgår vi, hvordan du holder dig opdateret i forhold til regler og love på regnskabsområdet, og hvor du søger information om gældende love og regler, når du som bogholder eller regnskabsmedarbejder sidder med konkrete spørgsmål.

Debitorstyring

 • 2 dage

  Fokus er på den samlede debitorstyring i virksomheden, herunder foretage løbende kreditvurdering, samt vurdering af regnskaber, af nye såvel som eksisterende kunder. Deltageren kan bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem.
  Deltageren kan efter kurset opstille en debitorpolitik for virksomheden, opstille optimale betalingsbetingelser, sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår, gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender.

  Deltageren har kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer. Deltageren har kendskab til principper for likviditetsstyring i en virksomhed

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

 • 2 dage

  Fokus er på principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Du lærer at klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport – og vurdere i hvilket omfang disse arbejdsgange er relevante i forhold til praktisk bogføring i e-conomic. Vi skal også arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter. Bogføring i e-conomic for ”lidt viderekomne”.

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

 • 2 dage

  Fokus er på at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Lønberegning og lønrapportering

 • 2 dage

  Fokus er på at foretage lønberegning og lønudbetaling og bogføre lønnen. Vi gennemgår opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønmodulet, og hvordan man foretager registreringer og opdateringer med henblik på lønberegning til medarbejderne og rapportering til ledelsen og myndigheder.

Anvendelse af Ferieloven

 • 2 dage

  På dette modul skal du beskæftige dig med ferieloven. Ferieloven regulerer lønmodtageres minimumsrettigheder for ferie. Med den nye ferielov, kan ferien afholdes allerede måneden efter, den er optjent, hvilket er et markant brud med tidligere praksis. Det betyder, at det er nødvendigt at have rigtig godt styr på ferieloven, når du skal arbejde i en økonomifunktion.

  Du lærer om ferielovens anvendelsesområde og vil i hovedtræk kunne svare på spørgsmål om optjening og afvikling af ferie efter de nye bestemmelser. Du vil også kunne vejlede om forskellene i forhold til tidligere praksis samt om den overgangsordning, der er indført. Du bliver endvidere i stand til at genkende problemstillinger, som bør henvises til videre behandling af en fagjurist.

Kontering køb,salg, drift, biler og ejendom

 • 2 dage

  Fokus er på nogle af økonomistyringens vigtige kontrol- og opfølgningsopgaver. Gør vi det godt nok i bogholderiet? Du skal lære at løse controllingopgaver på kreditor-, indkøbs- og lagerområdet, herunder planlægge, gennemføre og følge op på interne kontrolopgaver. Vi arbejder med afstemninger, der sikrer et fuldstændigt og opdateret datagrundlag for videre analyse. Du kommer til at se på og udvælge relevante nøgletal og lægger grundlaget til en eventuel ledelsesrapportering.

Årsafslutning af bogholderiet

 • 2 dage

  Fokus er på årsafslutning i forskellige virksomhedstyper. Vi gennemgår forskellene og du lærer at medvirke ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Regnskabsastemninger ifm. årsafslutningen

 • 2 dage

  Fokus er på periodeafgrænsningen, der kræver nogle særlige øvelser. Vi gennemgår de mest typiske, og du lærer at lave afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet, på såvel resultatopgørelse som balancekonti.

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

 • 2 dage

  Fokus er på at gå i dybden med de administrative rutiner i opstilling af et årsregnskab til brug for virksomhedens ledelse og til de relevante offentlige myndigheder. Du skal både beskæftige dig med enkeltmandsvirksomheder og andre typer selskaber samt med analyse af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

Anvendelse af store datamængder i regneark

 • 1 dag

  At kunne arbejde med store datamængder i et regneark, kan være udfordrende. På denne del af kurset skal du lære at opbygge regnearksmodeller i Excel samt udvikle og bruge dine egne formler og benytte de indbyggede funktioner til at automatisere og effektivisere rutineopgaver.

  Vi ser på nogle af de mere avancerede muligheder i Excel, så du bliver i stand til at løse mere komplicerede opgaver i programmet. Det er f.eks. typografier, målsøgning, scenarier, online formularer, kontrolelementer, summering og pivottabeller.

  Undervisningen understøttes af dansksproget e-learning fra Edutasia.

Anvendelse af præsentationsprogrammer

 • 2 dage

  Det er nyttigt at kunne bruge et præsentationsprogram til at præsentere rapporter og anden information. På dette modul tager vi udgangspunkt i Microsoft PowerPoint, som er det mest udbredte til formålet.

  Du bliver blandt andet fortrolig med PowerPoints brugerflade og funktioner. Du lærer at oprette slides og præsentationer samt redigere tekst, billeder og objekter. Desuden får du indblik i tilpasning af præsentationens design, indsættelse og tilpasning af diagrammer, animation og interaktivitet samt indsættelse af lyd og video.

  Undervisningen understøttes af dansksproget e-learning fra Edutasia.

Præsentation af tal i regneark

 • 1 dag

  Fokus er på at anvende regneark, når vi præsenterer økonomiske data til for eksempel medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere, bestyrelse mv. Vi skal øve os i at lave hensigtsmæssige grafiske fremstillinger af økonomiske data, sådan at de bliver anvendelige til at arbejde videre med.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig