Der stilles større og større krav til ejendomsbranchen, i takt med med at området i højere og højere grad professionaliseres. Det betyder, at der er mangel på ejendomsadministratorer med de rette kompetencer.

Kurset i ejendomsadministration er skabt for at imødekomme dette behov samt at skabe nye muligheder for personer fra service- og administrationsbranchen. Det drejer sig for eksempel om rejsebranchen eller hotel- og restaurationsbranchen.

Det vurderes at der i 2030 vil mangle over 4000 administratorer.

Det er konklusionen på beregninger foretaget af erhvervsorganisationen EjendomDanmark.

Det er en kæmpe udfordring, som vi i ejendomsbranchen tager meget alvorligt og arbejder målrettet på at få løst”
Henrik Dahl Jeppesen, formand for EjendomDanmark og administrerende direktør i ejendomsforvaltningsselskabet DEAS

Emner på kurset:

 • Introduktion til kontoplan for ejendomme
 • Bogføring af bilag relateret til ejendomsdrift
 • Afstemning af leje
 • Introduktion til Grundejernes Investeringsfond
 • Introduktion til en boliglejekontrakt
 • Driftsregnskab for erhvervslejere
 • Foreningsrettens- og lejelovenes anvendelsesområde

Udover disse specifikke emner vil kurset give viden indenfor kommunikation, gode arbejdsprocesser og vidensopsamling.

Kurset består af seks ugers undervisning og er planlagt som fuldtidsstudie.

Undervisningen gennemføres som en kombination af fysisk fremmøde, fjernundervisning samt selvstudie.

Kurset bygger ovenpå dine eksisterende kompetencer i forhold til almindelig regnskabsforståelse og kendskab til administrative opgaver fra en anden branche.

I forløbet fokuserer vi derfor på den specialiserede viden inden for regnskab, økonomi og jura, som det er vigtigt at kende som kommende ejendomsadministrator.

Når du har gennemført forløbet, har du gennemført det første obligatoriske fag på ejendomsadministrator-uddannelsen, som er anerkendt i branchen.

Udviklet i samarbejde med:

image

Kurset er udviklet af Nyledige i samarbejde med Ejendom Danmark. Ejendom Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Organisationen repræsenterer omkring 85% af det professionelle ejendomsmarked.

Ejendom Danmarks medlemmer tæller blandt andre pensionskasser, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer, grundejerforeninger, forsikringsselskaber og pengeinstitutter, fonde, advokater, ejendomsmæglere samt entreprenører.

Har givet mig et super indblik i ejendomsadministration, og jeg føler mig klædt på til et eventuelt job hos et ejendomsadministrationsselskab.
Nicolai, kursist på Ejendomsadministrator

Målgruppe for kurset

Forløbet henvender sig til dig, som har interesse for økonomi og administration på  bolig- og ejendomsområdet.

Du er måske kontoruddannet, er revisorassistent eller bogholder. Du kan også have en håndværksmæssig baggrund eller noget helt tredje. Det væsentligste er at du har interesse for området og kan se sig selv i et job hvor du arbejder med ejendomsadministration.

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Ejendomsadministrator

Forudsætninger

Det er en klar fordel at havde kendskab til regnskab, gerne med erfaring inden for bogholderi, men det er ikke et krav.

Udover regnskabskendskab skal du være klar til at arbejde i et miljø, hvor der er mange bolde i luften og deadlines, der skal overholdes. Derfor er det en klar fordel at kunne arbejde struktureret og alligevel være fleksibel, da arbejdsdagene ofte vil være meget afvekslende.

Om underviserne

Underviseren på kurset er fagprofessionelle aktører i branchen.
Det betyder at udover at have teorien på plads, så har de også arbejdet i praksis og kan således perspektivere teori til anvendelse ude i dagligdagen.

Den fysiske undervisning afholdes i København.

Bemærk:
Du skal medbringe din egen computer på undervisningsdagene.

Helt igennem fantastiske undervisere. Jeg har været meget positivt overrasket.
Filip, kursist på Ejendomsadministrator

Matchmaking med arbejdsgiver

I løbet af forløbet inviteres du til møde og matchmaking med arbejdsgivere på området. Alle de arbejdsgivere du kommer til at møde, er medlemmer af Ejendom Danmark.

Se alle medlemsvirksomheder her.

Jobmuligheder

image

Kompetencer indenfor ejendoms- og boligadministration er der rift om - også som en sekundær kompetence.

Der er særdeles gode muligheder for job efter endt kursus og med et erhvervet diplom. Der er stor mangel på administratorer, hvorved en række af aktører allerede på forhånd har tilkendegivet meget stor interesse i kandidater fra dette forløb.

Jobtitler:

Ejendomsadministrator, serviceansvarlig, bogholder, økonomiansvarlig, administrativ medarbejder, facility manager, driftskoordinator, bygningsansvarlig med flere.

Søger du - som her - meget snævert og specifikt på jobs indenfor området, er der på landsplan som regel 100 - 200 ledige jobs.

Som sekundær kompetence, er der imidlertid endnu flere jobs, hvor administrative kompetencer efterspørges generelt.

Klik på knappen herunder for at se et udsnit af det aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk. Det er jobs som kunne være relevante for dig, med nogle af de kompetencer du får via et kursus som dette.

Læringsforløbet har været meget bredt, og det har været en god måde at finde ud af, hvad det indebærer at være ejendomsadministrator. De fag, vi er kommet igennem, har været et godt mix af teori og praksis.
Stig, kursist på Ejendomsadministrator

Kursusplan

Uge 1

Ejendomsbranchen i dag og i fremtiden

 • Indlæg fra ejendomsadministrator
 • DREAM: Demografi, socioøkonomi og boligstruktur i danske kommuner

Selvstudie

 • Kommunikation og kundeservice inkl. test om læringsstil, 2 kap. i bog om videndeling samt interview med Hanne Boutrup om service.
 • ”Sprogpoliti og Skriveguide” fra Københavns Kommune samt skriftlige opgaver.

Indledende ejendomsadministration

 • Kommunikation
 • Kundeservice
 • Compliance og Good Governance i ejendomsvirksomheder
 • Etiske normer i ejendomsbranchen

Uge 2

Indledende ejendomsadministration

 • Den matrikulære del: Ejendomstyper og administrators rolle, brugsret vs. Ejerskab
 • Juridisk metode, domstole og tvistmyndigheder
 • Udvikling og vedligeholdelse af ejendomme
 • Tekniske installationer i ejendomme
 • Finansiering
 • ESG og EU-Taksonomi

Matcharrangement

 • Møde og matchmaking med arbejdsgivere på området
 • Alle de arbejdsgivere du kommer til at møde, er medlemmer af Ejendom Danmark

Uge 3

Bogføring og regnskab

 • Undervisning
 • Case: PropTech

Uge 4

Ejendomsinvestering I

GDPR

Introduktion til erhvervslejeret og Introduktion til foreningsret

 • Forberedelse

Uge 5

Introduktion til erhvervslejeret og Introduktion til foreningsret

 • Introduktion til boligadministration
 • Selvstudie om Introduktion til boligadministration
 • Selvstudie om Introduktion til boligadministration

Lejeret I & II

 • Grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål.
 • Kurset er baseret på en systematisk gennemgang af lovgivningen og de essentielle lejeretslige begreber

Uge 6

Prøveforberedelse

 • Fokus på det lærte med egen forberedelse derhjemme til den afsluttende prøve
 • Der vil være webinar og spørgetid med de relevante undervisere
 • Nærmere tidspunkter følger

Prøve

 • Prøven, der afsluttes med, vil foregå online hjemmefra og indeholde 30 spørgsmål, der vil dække det lærte stof
 • Der må gerne bruges hjælpemidler
 • Prøven er baseret på multiple choice
Tak for et super spændende kursus om grundlæggende ejendomsadministration i samarbejde med Ejendom Danmark! Det er virkelig dygtige og engagerede oplægsholdere, I har booket, og de lægger en stor indsats i at formidle til os kursister. Vi bliver holdt til ilden, det er alletiders. Jeg skal helt sikkert dygtiggøre mig yderligere i forlængelse af kurset, og jeg glæder mig til det.
Edith, kursist på Ejendomsadministrator

Hvor i landet er kurset godkendt?

Kurset er godkendt under "Administratorassistenter (ejendomsadm.)" på den regionale positivliste for:

image
 • Hovedstaden (255)

Bor du på Sjælland eller Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i den tilstødende region.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk
Alle undervisere har været meget engagerede, og det materiale vi har fået har været let at forstå.
Rasmus, kursist på Ejendomsadministrator
 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig