Er du ledig og interesseret i at arbejde med gaming og esport? Vil du lære, hvordan man bruger gaming og digitale værktøjer til at støtte børn og unge, og samtidig udvikler deres sociale færdigheder? Vil du være med til at lære dem at udvikle sunde digitale vaner? Så er dette kursus med efterfølgende praktik noget for for dig.

Forløbet kvalificerer dig til at inddrage esport og gaming som en seriøs, meningsfuld og anerkendt aktivitet led i børn og unges udviklings- og læreprocesser.

Igennem forløbet klædes du på med teoretisk og praktisk viden, som skærper din forståelse for nutidens ungdomskultur. Du får viden, værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge i, og uden for, esport.

Jeg vidste ikke helt hvad jeg skulle forvente, men her efter endt kursus er jeg meget glad for at jeg tilmeldte mig. Jeg har aktivt brugt det i mine ansøgninger til fritidsklubber og ungdomsklubber og formåede, på to sendte ansøgninger at stå med to jobtilbud. Baseret på jobsamtalerne kan jeg kun sige at jeg har mødt stor interesse i netop mine esportskvalifikationer og begge steder var indstillet på, at jeg gjorde kurset færdigt, før jeg begyndte i arbejde hos dem.
Kasper, kursist på Underviser i gaming, esport og digitale fællesskaber

Planlagte kursusforløb

 • København

  19. august 2024

  • GAME-9944-190824-ASTNEX-DA

   • Starter 19. august 2024
   • Slutter 11. oktober 2024
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 19. august
   • 11. oktober
  • Astralis Nexus

   Vesterbrogade 3
   1620 København

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Underviser i gaming, esport og digitale fællesskaber

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på GAME

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Det lærer du på forløbet:

 • Du får indsigt, forståelse og færdigheder til at analysere og forholde dig kritisk til digital kultur, forbrugerkultur, kulturforandringer og sociale medier.

 • Du udvikler forståelse og færdigheder til at arbejde pædagogisk og didaktisk med undervisningsforløb i relation til gaming og esport.

 • Du får teori, metoder og konkret viden om anerkendelse, inklusion, sprog, mål, feedback og forældresamarbejde i arbejdet med børn, unge og esport. 

 • Du lærer om vigtigheden af motivation, relationer, mindset og stresshåndtering i arbejdet med børn, unge og esport gaming.

 • Du får en grundig introduktion til vigtigheden af sundhed, velvære og fitness i esportsbranchen.

 • Du lærer om de psykologiske krav og teknikker til at forbedre ydeevnen.
 • Du lærer om værdien af fysisk og mental sundhed, modstandshåndtering, team og holdarbejde.

 • Du lærer hvordan du foreslår metoder til at styrke læring, trivsel og udvikling.
Jeg har altid haft en kæmpe interesse for computerspil siden jeg var lille, men som mange andre, havde jeg indtrykket, at computerspil kun var til underholdning. Men Esport-vejleder kurset har bevidst det modsatte. Det har vist mig hvordan Minecraft kan bruges af børn til at lære om udvalgte emner eller udtrykke deres kreativitet i en pædagogisk ramme eller hvordan Counter-Strike og Fortnite kan bruges til at udvikle elevers kommunikative og samarbejdskompetencer. Det har vist mig hvordan pædagogik og computerspil kan skabe en ny form for læring.
Martin, kursist på Underviser i gaming, esport og digitale fællesskaber

Esport kommer til at være for de næste generationer, hvad sport var for de forrige

Gaming er allerede dybt indlejret i vores ungdomskultur og er på mange måder medvirkende til at hjælpe børn og unge til at forme deres identitet og skabe nye fællesskaber.

Vidste du?

At esport som "læringsarena" er i kraftig vækst? Esport er allerede blevet en af vigtigste udviklings- og læringsfremmende aktiviteter for børn og unge.

Til gengæld er der rift om dig, som kan sætte rammer, definere læringsmål og opbygge kvalificerede forløb.

Brug for fagfolk

For at vi fortsat kan understøtte den positive udvikling, kræver det dygtige trænere og fagfolk, som kan undervise, støtte og vejlede børn og unge på deres rejse. Både foreninger, skoler, klubber og institutioner står netop og mangler disse trænere og fagfolk til at kvalificere arbejdet.

Og det er der god grund til.

Interessen for esport og gaming har aldrig været større, og alt tyder på, at det er kommet for at blive – og faktisk viser undersøgelser, at "når lærere bruger digitale og analoge spil i undervisning, bliver børnene mere motiverede og trives bedre" (Forskerzonen/Videnskab.dk). Det fremmer positiv adfærd og eleverne føler sig mere inkluderet, viser forskningen.

Ligeledes peger erfaringer og forskning på, at gaming og esport generelt – ikke kun i forhold til børn og unge – har indbygget motiverende forhold, der direkte er rettet mod udvikling af kompetencer i forhold til projektstyring, kompetencer til koordinering, kommunikation og samarbejde og konkrete it-kompetencer.

Målgruppe for kurset

Kurset er for dig, som er ledig og gerne vil arbejde med esport i dit næste job.

Du kan eksempelvis være uddannet pædagog eller lærer. Du kan også have en helt anden baggrund, men med et ønske om at arbejde inden for det pædagogiske felt.

Nedsat arbejdsevne er i udgangspunktet ingen hindring for deltagelse - men kontakt os, hvis du har spørgsmål eller særlige behov.

Jobtitler og arbejdsområder omfatter typisk:

 • Esport underviser (eksempelvis i fritidstilbud)
 • Pædagog
 • Lærer
 • Udviklingskonsulent
 • Specialistjobs i IT-virksomheder
 • Analysearbejde
 • Projektledelse
 • HR og kompetenceudvikling

Arbejdsopgaver er eksempelvis:

 • at skabe leg og motivation hos de unge for at møde op i klubberne/ungeværker
 • at danne fællesskaber og skabe trivsel
 • at skabe struktur for gaminginitiativer og lokaler
 • at udforme skærm- og mediepolitik
 • at assistere lærere og pædagoger

Udbydes i samarbejde med Astralis

image

Undervisningen på kurset varetages af Astralis.

Astralis er en førende esports-organisation, der driver fire hold under Astralis-brandet: i Counter-Strike (CS2) og FIFA.

Astralis blev den mest vindende organisation i Counter-Strike Global Offensive, og har siden vundet stor anerkendelse i Danmark. Blandt andet grundet Astralis' arbejde med gaming som en naturlig del af moderne ungdomskultur.

Med en banebrydende performancemodel og et aktivt talentprogram sigter Astralis mod at nå bredere målgrupper og fremme investeringer i esports-industrien, mens de arbejder for en positiv og balanceret livsstil for deres spillere.

Dine undervisere

 • Asger Ravn Nissen, kandidat i sportspsykologi og specialkonsulent hos Astralis
 • Sofus Bynge, kandidat i digital kultur og specialkonsulent hos Astralis
image

Kompetencemål:

 • Kunne udvikle undervisningspraksis alene og i samarbejde.
 • Kunne varetage forskellige funktioner i relation til undervisningsforløb.

Viden:

 • Have viden om og forståelse af, hvorledes pædagogiske og didaktiske teorier og metoder kan anvendes inden for ungdoms- og voksenundervisning.
 • Have forståelse af roller og kommunikationsformer i undervisningspraksis.

Færdigheder:

 • Kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.
 • Kunne vurdere praksisnære problemstillinger knyttet til undervisning og på baggrund heraf tilrettelægge undervisning ud fra mål, indhold og valg af organisationsformer.
 • Kunne kombinere og anvende forskellige funktioner som underviser.

Kursusplan

Undervisning

 • Uge 34 | Fokus: CSGO
  Uge 35 | Fokus: Fortnite
  Uge 36 | Fokus: Minecraft

  Ugerne følger nedenstående plan:

  - Mandag og tirsdag, fysisk undervisning
  Praksisundervisning i spillenes elementer og muligheder. Læringsteori. Andre emner som skærmetik og ungdomskultur

  - Onsdag, Online selvstudie med en halv times check-in og check-out i løbet af dagen
  Lektier. Koordinering ift. praktik med mere.

  - Torsdag, fysisk undervisning
  Didaktik og læringsteori samt tilrettelæggelse af undervisningsmoduler og -forløb.

  - Fredag, liveundervisning kursister imellem
  Supervision, kursister "afprøver" undervisning på hinanden.

  Fysisk undervisning foregår hos Astralis Nexus (v. Tivoli)

Praktikforløb

 • De fleste kursister vil komme i praktik i institutioner med tilknyttede ungdomsklubber eller ungenetværk (4. klasse +).

  Andre vil kunne tilbydes praktik i SFO'er / KKFO'er (indtil 3. klasse), mens atter andre vil kunne tilbydes praktik i skoler med Minecraft på skemaet eller i skoler med esport som valgfag i udskolingen.

  - Kursister matches i praktiksted efter ønsker i forhold til målgruppe, lokation osv.
  - Kursister er i praktik i grupper af 2.
  - De bliver hjulpet undervejs og sparrer løbende med hinanden.
  - Astralis står for at finde praktikpladser.

Afrunding og opsamling

  • Kursister præsenterer deres forløbserfaringer.
  • Buffer til ekstraundervisning i forhold til efterspørgsel.
  • Evaluering af kursus.
Personligt har jeg ikke den helt store interesse i Esport og gaming, men som pædagog er jeg nødt til at være meget alsidig, og gerne med en smule viden inden for lidt forskelligt, hvis jeg skal kunne rumme alle børn og unge, og møde dem lige præcis hvor de er.
Mette, kursist på Underviser i gaming, esport og digitale fællesskaber

Hvor i landet er kurset godkendt?

Regionale postivlister

Forløbet er godkendt på den regionale positivliste for:

image
 • Hovedstaden (248)

Bor du på Sjælland eller Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i den tilstødende region.

Jeg har aldrig spillet computer, men kan godt lide børn og vil gerne arbejde med børn. Mine egne spiller selv og jeg tænker at det kan et eller andet med deres motivation. Det må jeg kunne bruge i undervisning tænker jeg. Jeg vil ikke selv spille med, men jeg vil gerne hjælpe dem med at spille og sætte rammerne for det. Det føler jeg at jeg har lært nu, hvordan jeg kan lave lege og øvelser og hjælpe børnene med at lære mens de spiller.
Amina, kursist på Underviser i gaming, esport og digitale fællesskaber

CS:GO, Fortnite og Minecraft

Forløbet tager udgangspunkt tre af de mest udbredte spil blandt unge: CS:GO, Fortnite og Minecraft. Andre titler kan dog også komme på tale.

CS:GO

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) er et taktisk first person shooter - spil fra Valve. Spillet består af to hold, som konkurrerer om at fuldføre mål i spillet.

CS:GO kan rumme et potentielt meget højt færdighedsniveau hos den enkelte spiller. Samarbejdsevner og strategisk kunnen har gjort spillet til en hjørnesten inden for esport, med store turneringer og en engageret fanbase.

Fortnite

Fortnite, udviklet af Epic Games, kombinerer overlevelse og konstruktion i en unik Battle Royale-oplevelse. Spillere kæmper mod hinanden på en krympende ø, mens der bygges strukturer til beskyttelse.

Med sine konstante opdateringer, kreative muligheder og samarbejde med populære medier har Fortnite tiltrukket millioner af spillere, hvilket gør det til et af de største online spil og en stor aktør på esports-arenaen.

Minecraft

Minecraft er et populært sandkassespil udviklet af Mojang. I Minecraft udforsker, bygger og overlever spillerne i en uendelig blokverden, hvor spillere samler ressourcer og beskytter sig mod fjender.

Med sin karakteristiske pixelgrafik og brugergenererede indhold er Minecraft blevet et kulturelt fænomen. Spillet bruges ofte i undervisning for at udvikle kreativitet og problemløsningskompetencer.

Roblox

Roblox er en online platform, hvor brugere kan spille og skabe spil. Roblox giver alle mulighed for at lave egne spil ved hjælp af simpel programmering. Dermed er der ikke tale om et traditionelt spil, men derimod en virtuel verden, hvor et væld af brugerskabte spil er tilgængelige.

Brugere kan designe deres egne karakterer og interagere med andre i diverse spil og miljøer. Det er populært blandt børn og unge, da det kombinerer kreativitet med socialt samvær. Platformen understøtter læring i programmering og spiludvikling på en sjov og tilgængelig måde.

Esport bruges også indenfor rekruttering, onboarding og kompetenceudvikling

Dertil bliver esport også brugt som rekrutteringsplatform og træningsmetode for Forsvaret, Politiet, Rederiforeningen, Microsoft, PwC, Capgemini mv. Der er altså en foreløbig konsensus om, at esport både hjælper onboarding på skoler, fastholdelse, trivsel og derudover er med til at forbedre de unges læring, udvikling og karrieremuligheder i fremtiden. Med andre ord er der kæmpe potentiale i brugen af esport i mange forskellige sammenhænge – og kurset her vil klæde dig på med en grundlæggende viden til at arbejde med esport og gaming i praksis.

Esporten har vokset sig stor uden opsyn fra de ældre generationer

En del af arbejdet består derfor i at forstå den digitale hverdag, de yngre generationer befinder sig i. Desuden har digitaliseringen skabt næsten uendelige mange muligheder og veje man som ung kan gå,

I 2021 kan vi med sikkerhed sige, at esport er kommet for at blive, og at det vil fylde meget både i det fremtidige ungdoms- og erhvervsliv.

Forudsætninger

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage på forløbet.

En generel viden om IT, esport og ungdomskultur, kan dog være fordelagtigt, men er ikke et krav.

Dele af kursusmaterialet kan være på engelsk, så gode engelskkundskaber er en klar fordel.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig