Ledelse handler om at få andre til at leve op til deres fulde potentiale. At være leder handler ikke kun om retten til at bestemme - det handler om ansvaret for at skabe resultater.

På dette uddannelsesforløb får du redskaberne til at begynde din udvikling som leder. Du lærer hvilke teorier og metoder der er relevant i konkrete situationer, og du lærer hvordan du selv kan agere som leder, og hvilke redskaber du kan bruge til at styrke dine kompetencer.

Akademiuddannelse med afholdelsesgaranti

Akademimodulet udbydes med opstartsgaranti.

Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Udbydes i samarbejde med UCL

image

Ledelse i praksis på akademiniveau udbydes af UCL i samarbejde med Nyledige.dk. UCL er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Ledelse i Praksis

Om uddannelsesforløbet

Ledelse i Praksis er til dig som ønsker at få styr på de helt grundlæggede ledelsesbegreber og teorier, og koble dem sammen med en praksis som leder - det værende sig teamleder, projektleder, afdelingsleder eller alle andre positioner, hvor du har behov for at lede og motivere. Hvis du ønsker ledelsesansvar i dit næste job så er Ledelse i Praksis et godt sted at starte.

Og hvis du gerne vil have papir på din viden og erfaring som leder, er dette ligeledes akademimodulet for dig.

På akademimodulet lærer du...

 • om ledelsesområdet og de centrale teorier, metoder og sammenhænge
 • om ledelsesmæssig praksis indenfor dit eget erhverv
 • hvilke metoder der knytter sig til det ledelsesmæssige område
 • at vurdere problemstillinger og justere arbejdsgange
 • at formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til medarbejdere og samarbejdspartnere
 • at anvende ledelseskommunikation
 • at varetage ledelsesmæssige funktioner på eget niveau
 • at identificere dine personlige udviklingsområder

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig erhvervscase.

Ledelse i praksis: Opbygning

Akademimodulet udbydes som fjernundervisning med tilhørende e-learning.

Som studerende vil du få adgang til et omfattende bibliotek af e-learning, hvor du gennem video, tekst og opgaver kan gennemgå emnerne i akademimodulet i dit eget tempo og på den måde som passer dig bedst.

Du vil desuden få adgang til et læringsmiljø, hvor du løbende vil få sparring fra din underviser – individuelt og tilpasset dit behov.

Undervejs vil underviseren præsentere supplerende materialer og give dig opgaver med tilhørende feedback.

Dermed kombinerer vi fleksibiliteten i e-learning med den mere traditionelt styrede undervisning og sikrer, at du får det maksimale udbytte af forløbet.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

Yderst tilfreds med Nylediges hjælpsomme service og kommunikation, både ift. den konkrete undervisning, samt den (minimale) administrative kontakt jeg har haft med Nylediges administration.
Rune, kursist hos Nyledige.dk

Jobrettet uddannelse

Udbudt som en del af Akademiuddannelsen i ledelse, og figurerer på den landsdækkende positivliste med akademikode 37454.

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den projektopgave som du skal udarbejde i forbindelse med kurset. Projektopgaven tager udgangspunkt i den erhvervscase, som du har arbejde med i hele forløbet.

Når du har bestået den afsluttende eksamen, tildeles du 10 ECTS - point fra akademiuddannelsen i ledelse, ligesom der naturligvis også udstedes uddannelsesbevis.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Søger du om kurset gennem din A-kasse (jobrettet uddannelse) skal du også sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Krav til dokumentation er eksamensbevis for højest fuldførte uddannelse, samt et CV, der dokumenterer minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene til akademiuddannelsen, skal der laves en realkompetencevurdering. Kontakt os for mere information.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Uddannelsesplan

 • Egen praksis

  I det første modul fokuserer vi på, at skabe en forståelse af den enkelte leders egen praksis – og forståelse af hvad ledelse i det hele taget er. Det handler om at forstå, hvordan den enkeltes menneskesyn har betydning for ledelsespraksis, og hvilke hensyn der skal tages når man agerer som leder.

 • Motivation og lederstil

  Ledelse handler om at få mennesker til at yde deres bedste. Et af de vigtigste redskaber til dette er motivation – og i dette andet modul ser vi blandt andet på, hvilken betydning motivationen har for medarbejderne. Vi ser også på hvordan lederen kan tilpasse sin lederstil til medarbejdere og ledelsessituation.

 • Forandring og udvikling

  Den moderne organisation eller virksomhed befinder sig ofte i en tilstand af forandring – og behovet for udvikling og innovation er konstant. I dette tredje modul ser vi på forandringsledelsen, og de krav den stiller til dig som leder. Vi ser også på, hvordan du kan arbejde med at udvikle medarbejderne.

 • Kultur og ledelse

  Kulturen er det fundament som al ledelse bygger på. Organisationskulturen har enorm stor betydning for den måde ledelse kan udøves på. Det ser vi på i det fjerde modul, hvor vi også vil dykke ned i den betydningen kulturen har for kommunikationen i organisationen.

 • Kommunikation og præsentation

  I sidste ende udøves al ledelse gennem kommunikation – og derfor er din kommunikation som leder essentiel for at du kan udføre ledelsesopgaven. I det sidste modul ser vi på kommunikation i teori og praksis og forbereder dermed også fremlæggelsen af erhvervscase til eksamen.

 • Erhvervscase og eksamen

  Undervejs i forløbet har deltagerne udarbejdet en lille konkret erhvervscase, der tager udgangspunkt i egen praksis. Dette er udgangspunktet for at gå til eksamen, hvor erhvervscasen skal analyseres med brug af de teorier som er blevet gennemgået på kurset.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Ledelse i praksis er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale positivlister

Ledelse i praksis fremgår desuden af den regionale positivliste for: 

image
 • Hovedstaden (8)
 • Vestjylland

Bor du på Sjælland eller i Nord-, Øst- eller Sydjylland kan kurset også godkendes via de regionale lister, da disse regioner er tilstødende til regioner hvor kurset er godkendt.

Det er dit Jobcenter som skal godkende din deltagelse, hvis du skal på kursus via de regionale positivlister.

Er du interesseret i kurset, men bor et sted i landet, hvor det ikke er godkendt? Kontakt os for råd og vejledning.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig