Kommunikation er en hjørnesten i det moderne arbejdsliv. Vi står konstant over for behovet for at navigere mellem forskellige platforme, kommunikationsmetoder og budskaber. I dag er kommunikation ikke kun forbeholdt virksomhedens kommunikationsafdeling; det er blevet en integreret del af arbejdslivet for mange mennesker - uanset om det er internt eller eksternt i virksomheden, er evnen til at kommunikere afgørende.

På dette akademimodul arbejder vi med kommunikationen som et bredt fænomen. Der vil dog være et særligt fokus på den digitale kommunikation, som bliver en større og større del af kommunikationsopgaven.

Fra traditionelle hjemmesider til nuværende e-mails, og fra virtuelle møder til populære podcasts, har computeren indtaget en central rolle i vores måde at kommunikere på.

Denne integration af teknologi i kommunikationsprocessen udvider ikke blot rækkevidden af vores interaktioner, men skaber tilmed nye former for engagement og udveksling af information.

Akademiuddannelse med opstartsgaranti

Akademimodulet udbydes med opstartsgaranti.

Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Udbydes i samarbejde med UCL

image

Kommunikation i praksis på akademiniveau udbydes af UCL i samarbejde med Nyledige.dk. UCL er en af tre statslige uddannelsesinstitutioner med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Kommunikation i praksis

Om uddannelsesforløbet

I undervisningen tager vi udgangspunkt i dit job og det kommunikationsbehov, du har. Vi ser på de grundlæggende kommunikationsteorier og sætter dem i en praktisk og moderne sammenhæng, som kan relateres til din konkrete arbejdsopgave. Vi udforsker typer af kommunikation, valg af medier og platforme, og hvordan du tilpasser dit budskab til de forskellige medier, så din kommunikation bliver tydeliggjort – hvad enten du vælger at kommunikere gennem præsentationer, tekster, chat, video, lyd, grafik eller en kombination af det hele.

Derudover vil du blive præsenteret for, hvordan den generative AI kan understøtte din kommunikation. Hvordan du kan bruge systemer til at få idéer, skabe struktur, analysere data eller give feedback til det, du har skrevet og arbejdet med. Når AI anvendes korrekt, kan det ikke blot gøre dig hurtigere til at kommunikere – AI kan også gøre dig bedre og mere bevidst om dit sprogbrug, din struktur og din almene formidling.

Undervisningen er tilrettelagt så den passer til enhver, der arbejder med kommunikationsopgaver eller som ønsker at gøre det i fremtiden. Det kan være i salg, markedsføring, HR, administration eller projekter – og det gælder både offentligt og privatansatte. Helt grundlæggende er principperne for tilrettelæggelse af kommunikationen netop de samme.

På akademimodulet lærer du...

 • om fundamentale teorier inden for kommunikation for at styrke din overordnede kommunikative kompetence
 • om samspillet mellem digitale kommunikationsplatforme og anvendelsen af generative AI-værktøjer
 • at identificere forskellige typer af digitale medier
 • at træffe beslutninger om valg af medier og platforme for at optimere kommunikationen i forskellige kontekster
 • at tilpasse kommunikative budskaber til forskellige medier og målgrupper for effektiv formidling
 • at formidle præsentationsteknik for at styrke din evne til at kommunikere klart og overbevisende
 • om håndteringen af konkrete kommunikationsudfordringer og -strategier til god problemløsning
 • om færdigheder i at lede og kommunikere effektivt i virtuelle møder
 • at skelne mellem online og offline kommunikation

Om uddannelsesforløbet

Uddannelsesplan

 • Kommunikationsteori

  For at forstå din daglige kommunikation lægger vi ud med at se på selve kommunikationsprocessen. Hvordan kommunikerer du som menneske? Hvad er det, som sker, når du kommunikerer verbalt, skriftligt eller digitalt? Hvorfor misforstår du andre?

  Kommunikationsprocessen indebærer, at du sender et budskab via en kanal til en eller flere modtagere. Du skal tilpasse budskabet efter den valgte kanal, og modtageren skal fortolke budskabet. Kommunikationen kan påvirkes af forskellige faktorer, såsom kontekst, sprog, kultur, forventninger og feedback. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du formidler og modtager information.

 • AI

  Du vil få en introduktion til, hvordan du kan bruge generativ AI som f.eks. ChatGPT og Bing-chat til at støtte din daglige kommunikation. Du vil lære, hvordan disse systemer fungerer, hvad de er gode til, og hvad de har af begrænsninger. Du vil også lære, hvordan du kan bruge dem til at udvikle ideer, rette fejl, give feedback, analysere data og skabe struktur. I løbet af modulet vil du desuden lære, hvordan du kan bruge de generative AI-systemer til at lave billeder, musik og andre medieprodukter.

 • Digitale kommunikationskanaler

  Engang var kommunikation mere simpel. Du kunne vælge mellem et møde, en telefonsamtale eller et brev. Men sådan er det ikke mere. Nu har du en bred vifte af kommunikationskanaler at arbejde med – og det giver dig muligheder, men også risiko for fejlkommunikation og misforståelser.

  I dette modul får du en forståelse for de mange forskellige kanaler, du kan kommunikere igennem, hvordan du vælger den mest hensigtsmæssige, og hvordan du udnytter dem optimalt. Undervejs i undervisningen arbejder du både med de interne redskaber, som f.eks. Teams, og de eksterne såsom e-mail, hjemmeside og sociale medier. Og vi ser på, hvordan anvendelsen af f.eks. video eller lyd kan løfte din kommunikation gennem de digitale medier.

 • Mødekommunikation og -ledelse

  Du vil i dette modul få viden og færdigheder i, hvordan du kan planlægge, gennemføre og evaluere effektive og engagerende møder både som mødeleder og som deltager. Du vil også få indsigt i, hvordan du kan tilpasse din kommunikation til forskellige typer af møder, målgrupper og situationer.

  Et særligt fokus vil være på digitale eller virtuelle møder, som stiller særlige krav til mødekommunikation og - ledelse. Du vil lære om de fordele og udfordringer, der er ved at holde møder online, og hvordan du kan udnytte de digitale værktøjer og platforme, der findes. Du vil også få tips og tricks til, hvordan du kan skabe en god mødekultur, hvor alle føler sig hørt og respekteret, og hvor der er plads til dialog og feedback.

 • Konflikthåndtering

  En af de helt store udfordringer i den digitale kommunikation er forebyggelsen af konflikter. Enhver der har været i en konfliktfyldt e-mail-tråd ved, hvor nemt tingene kan spinde ud af kontrol og kræve en indgriben. Vi ser på, hvordan konflikter opbygges, og hvordan man gennem den rette kommunikation, herunder skift af platform, kan nedtrappe konflikterne.

 • Præsentationsteknik

  I dette modul vil du lære, hvordan du kan forbedre din evne til at præsentere på en klar, overbevisende og engagerende måde. Du vil få indsigt i, hvorfor det er vigtigt at kunne præsentere både i din professionelle og personlige kontekst. Du vil også blive introduceret til de forskellige typer af præsentationer, som du kan møde i dit arbejde med kommunikation, og hvordan du kan tilpasse din præsentation til situationen, publikummet og formålet.

  En væsentlig del af modulet handler om planlægning af din præsentation. Du vil lære, hvordan du kan strukturere dit indhold, formulere dit hovedbudskab og dine argumenter, samt vælge de mest relevante og effektive støttematerialer. Du vil også få tips til, hvordan du kan øve din præsentation og forberede dig på spørgsmål og feedback.

  Endelig vil du få viden om, hvordan du kan bruge retoriske virkemidler, kropssprog, stemmebrug og visuelle hjælpemidler til at skabe et godt indtryk og fange din tilhøreres opmærksomhed og interesse.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

Super god planlægning og gennemførsel af undervisningen.
Aisha, kursist hos Nyledige.dk

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 normalsider), med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Når du har bestået den afsluttende eksamen, tildeles du 10 ECTS-point fra akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, ligesom der naturligvis også udstedes et eksamensbevis.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Søger du om kurset gennem din A-kasse (jobrettet uddannelse) skal du også sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Krav til dokumentation er eksamensbevis for højest fuldførte uddannelse, samt et CV, der dokumenterer minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene til akademiuddannelsen, skal der laves en realkompetencevurdering. Kontakt os for mere information.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Kommunikation i praksis er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale positivlister

Kommunikation i praksis fremgår desuden af de regionale positivlister for:

image
 • Hovedstaden (230)
 • Østjylland

Bor du i Nord-, Vest- eller Sydjylland samt på Bornholm kan kurset også godkendes via de regionale lister, da disse er tilstødende til regioner, hvor kurset er godkendt.

Jobmuligheder

Generativ AI er stadig under udvikling, men teknologien stormer frem, og har allerede potentiale til at ændre måden, hvorpå vi arbejder. Som teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil vi sandsynligvis se endnu mere automatisering af vidensarbejde.

Det vil frigøre tid til vidensarbejdere til at fokusere på kreative og strategiske opgaver.

De generative AI-teknologier vil næppe tage dit job. Men der er afgjort noget der tyder på, at dem som er bedst til at bruge AI, har klare jobfordele, frem for dem, der er mindre gode til at bruge det.

Herunder ses et lille udsnit af de aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk, samt et udsnit af relevante jobtitler, som kunne være relevante for dig, som har gennemført kurset i Kommunikation i praksis med AI.

Jobtitler

 • Marketingkoordinator
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Kommunikationskoordinator
 • Social Media Manager
 • Mødekoordinator
 • Kursusadministrator
 • Kontorassistent
 • HR-medarbejder
 • Presseansvarlig
 • Kommunikationsrådgiver
 • Teamkoordinator
 • Journalist
 • Kommunikationskonsulent
 • Udviklingskonsulent
 • Lead generation specialist
 • Kundeservicemedarbejder
 • Administrativ koordinator
 • Direktionsassistent
 • Account manager
 • Channel manager
 • Kundeservicemedarbejder

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Vigtige emner indenfor AI og chatbaserede AI-værktøjer

Hvad er AI?

AI er en forkortelse af Artificial Intelligence - på dansk: kunstig intelligens.

Når vi taler om generativ AI, er det en type intelligens, der skaber (genererer) nyt indhold på baggrund af eksisterende data.

Hvad er en algoritme?

En algoritme er en slags opskrift eller trinvis proces, der fortæller, hvilke handlinger der skal udføres og i hvilken rækkefølge for at nå frem til et bestemt mål.

Man kan sige, at maskinlæring er en række af specifikke algoritmer, som har til formål at lære og opdage mønstre i et specifikt problem.                                       

Hvad er et datasæt?

Datasæt er struktureret data, man kan lægge ind i en maskine, så den kan lære af det.

Det kan eksempelvis være en kæmpe mængde tekster på vidt forskellige sprog, så maskinen efterhånden lærer tekster og sprog at kende.

Hvad står LLM for?

LLM står for Large Language Model, som er en sprogmodel, der bygger på alle mulige former for tekster og alle mulige forskellige sprog.

På baggrund af den store mængde data får modellen en generel sprogforståelse.

Hvad står GPT for?

GPT, som vi også kender fra ChatGPT, står for Generative Pretrained Transformer.

Det er en teknologi, der er trænet på forhånd, og som genererer og omformer data.

Hvad er en promt?

En prompt er det, vi lægger ind i den store sprogmodel - tekst, billeder eller andre data - og som vi gerne vil have hjælp til eller svar på.

Det kan for eksempel være et spørgsmål i ChatGPT, Gemini eller Copilot.

Hvad er tokens?

Tokens er små datastumper, som bruges af de store sprogmodeller til for eksempel at beregne den statistiske sandsynlighed for, at kombinationer af disse tokens forekommer i almindeligt sprog.

De fungerer lidt på samme måde som de tekstforslag, du kan få, når du skriver en sms på din mobil.

Hvad er et API?

API er en forkortelse for Application Programming Interface. Det er en udvekslingsprotokol, der bruges til at overføre data mellem programmer og computere.

Hvad betyder hallucination i en AI-sammenhæng?

Hallucination er et begreb, man bruger, når det svar, vi får på baggrund af en prompt, er useriøst eller direkte forkert.

Svaret virker ofte fornuftigt og plausibelt, fordi sprogmodellen producerer flydende, sammenhængende tekst, men sprogmodellen har ingen forståelse for virkeligheden, den beskriver. Den bygger kun sine svar på statistiske beregninger for at danne svar, der er sprogligt korrekte inden for konteksten af prompten.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

Chatbaserede AI-værktøjer

De tre store, generelle chatbaserede AI-værktøjer hedder ChatGPT, Gemini og Copilot.

Principperne for brug er nogenlunde de samme, og det er interessant, at prøve dem alle af i de samme sammenhænge.

Du finder ChatGPT her: https://chat.openai.com/

Du finder Gemini her: https://gemini.google.com

...og Copilot her: https://copilot.microsoft.com/

Dansksproget e-learning i AI og chatbaserede AI-værktøjer

Som kursist på forløbet får du også adgang til dansksproget e-learning om AI og chatbaserede AI-værktøjer.

image
image

Illustrationer: Adobe Firefly, promt: "AI og chatbaserede AI-værktøjer"

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig