Verden forandrer sig, og virksomheder og organisationer er nødt til at følge med - eller endnu bedre gå forrest. Forandringsledelse er et fag der handler om at stå i spidsen for forandring. At gå forrest og sikre, at forandringen også bliver rodfæstet i organisationen. Fordi alt for mange forandringsprojekter strander halvvejs. Oftest på grund af mangelfuld ledelse.

I har været utrolig nemme at komme i kontakt med, og I har også været hurtige til at vende tilbage ved eventuelle spørgsmål over mail.
Stephanie, kursist hos Nyledige.dk

Akademikurser med opstartsgaranti

Kurset udbydes med opstartsgaranti.

Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Udbydes i samarbejde med UCL

image

Ledelse i praksis på akademiniveau udbydes af UCL i samarbejde med Nyledige.dk. UCL er en af tre statslige uddannelsesinstitutioner med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Forandringsledelse

Om uddannelsesforløbet

Forandringsledelse er også et fag for alle der ønsker at arbejde med ledelse. Indenfor alle brancher er der behov for forandringsledelse. Indenfor alle niveauer af lederskab er der bro for et kendskab til at implementere og lede forandring. Du får kendskab til de gængse modeller for forandringsledelse, forandringskommunikation, lederens rolle og læringens betydning for forandringer.

På akademimodulet lærer du...

 • om forandringsledelsens centrale teorier
 • om de ledelsesmæssige krav og forventninger
 • om værktøjer til at planlægge og implementere forandringer
 • om kommunikationens betydning
 • om grundlæggende forandringspsykologi
 • at analysere og vurdere problemstillinger i relation til forandringsprocesser
 • at kunne vurdere ledelsesformer i forhold til forandringsledelse
 • at kunne vurdere løsningsmodeller
 • at udføre forandringsledelse i praksis
 • at bruge kommunikation som forandringsværktøj
 • af formidle relevant information til interessenterne

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig erhvervscase.

Forandringsledelse: Opbygning

Akademimodulet udbydes som fjernundervisning med tilhørende e-learning.

Som studerende vil du få adgang til et omfattende bibliotek af e-learning, hvor du gennem video, tekst og opgaver kan gennemgå emnerne i akademimodulet i dit eget tempo og på den måde som passer dig bedst.

Du vil desuden få adgang til et læringsmiljø, hvor du løbende vil få sparring fra din underviser – individuelt og tilpasset dit behov.

Undervejs vil underviseren præsentere supplerende materialer og give dig opgaver med tilhørende feedback.

Dermed kombinerer vi fleksibiliteten i e-learning med den mere traditionelt styrede undervisning og sikrer, at du får det maksimale udbytte af forløbet.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

Super god planlægning og gennemførsel af undervisningen.
Aisha, kursist hos Nyledige.dk

Jobrettet uddannelse

Udbudt som en del af Akademiuddannelsen i ledelse, og figurerer på den landsdækkende positivliste med akademikode 37519.

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den projektopgave som du skal udarbejde i forbindelse med kurset. Projektopgaven tager udgangspunkt i den erhvervscase, som du har arbejde med i hele forløbet.

Når du har bestået den afsluttende eksamen, tildeles du 10 ECTS - point fra akademiuddannelsen i ledelse, ligesom der naturligvis også udstedes kursusbevis.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Søger du om kurset gennem din A-kasse (jobrettet uddannelse) skal du også sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Krav til dokumentation er eksamensbevis for højest fuldførte uddannelse, samt et CV, der dokumenterer minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene til akademiuddannelsen, skal der laves en realkompetencevurdering. Kontakt os for mere information.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Uddannelsesplan

 • Hvad er forandring?

  Vi taler meget om forandring i organisationer og virksomheder – men hvad er egentlig forandring, hvad skaber forandring og hvad kræver det af os. Vi ser på typer af forandringer, og arbejder med at indentificere de forandringer som den enkelte vil arbejde med i kurset.

 • Forandringsmodeller og teorier

  I dette modul bliver du introduceret til de grundlæggende modeller for forandringsledelse, og vi ser på ligheder og forskelle mellem modellerne. Med udgangpunkt i modellerne analyserer vi forskellige forandringscases.

 • Lederens rolle i forandringen

  Som leder er det vigtigt at du går foran i forandringen. Vi ser på de forskellige roller og ledelsesmodeller der er særligt relevante i en periode med forandring i virksomhed og organisation.

 • Kommunikation

  Kommunikation er altid vigtigt for lederen, men i forandringsledelsen er det af kritisk betydning at du kommunikerer rigtigt. Kommunikationen er det ene element der kan betyde forskel på succes og fiasko i en forandringsproces. Vi ser på forskellige kommunikationsteorier og dykker ned i konkrete metoder og værktøjer.

 • Læring og udvikling

  Det siger sig selv, at forandring altid vil indebære noget nyt. Noget som skal læres. Det er din opgave som leder at skabe grobund for denne læring, og være med til at lave en organisation, hvor læring kan forankres og fremelskes. I dette modul ser vi på de forskellige teorier omkring læring, innovation og udvikling af organisationen i forandringsprocessen.

 • Erhvervscase og eksamen

  Undervejs i forløbet har deltagerne udarbejdet en lille konkret erhvervscase, der tager udgangspunkt i egen praksis. Dette er udgangspunktet for at gå til eksamen, hvor erhvervscasen skal analyseres med brug af de teorier som er blevet gennemgået på kurset.

I har altid været så søde og rare, når man ringede til jer med det ene eller andet problem.
Henriette, kursist hos Nyledige.dk

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Forandringsledelse er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale positivlister

Akademimodulet i Forandringsledelse (37519) fremgår ikke pt. af de regionale positivlister.

image

Kurser som ikke fremgår af de de regionale positivlister, kan ikke uden videre godkendes gennem dit Jobcenter. Men giv os et ring på 7020 7226, og hør om dine muligheder.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig