Lær at arbejde effektivt med regnskab og bogføring.

Du lærer grundlæggende bogføring og kommer rundt om både finansbilag, bankhåndtering, debitor- og kreditorstyring, fakturering, lager og afstemning, kontrol- og opfølgningsopgaver, processer i lager og indkøb samt videre databehandling/-præsentation i regneark. Fra 1. bilag til årsafslutning i bogholderiet.

På forløbet med online undervisning får du ..

 • 30 dages e-learnings kursus hos Regnskabsskolen
 • 15 dage med online holdundervisning med en varighed på 1,5 time
 • Mulighed for individuel sparring under kursusforløbet

På forløbet med fremmøde på skolen får du...

 • 8 kursusdage hos Regnskabsskolen
 • 22 kursusdage online med daglige konferencer

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 8.296
Uden for målgruppe: DKK 24.348,00

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Jeg startede som et hundrede procent nybegynder. I dag føler jeg mig perfekt orienteret om, hvad en bogholder skal kunne.
Lykke, kursist på Regnskab og bogføring

Planlagte kursusforløb

 • Online

  12. august 2024

  • ECONOMIC-9943-120824-FU-DA

   • Starter 12. august 2024
   • Slutter 20. september 2024
   • Dette kursus er på dansk
  • Dage med online sessioner

   • 12. august
   • 20. september
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora.

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Økonomistyring med e-conomic og Excel

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på ECONOMIC

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Kursusforløbets opbygning

AMU-kurserne i forløbet afvikles som blended learning. Det vil sige, at du som kursist både præsenteres for instruktørledet klasseundervisning og fjernundervisning.

Kursusforløbet er sammensat af uddannelsesmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne. Du modtager kompetencegivende bevis for at gennemførte kursusmål.

På forløbet får du...

 • Overblik over virksomheders regnskab
 • Et rigtig godt undervisningsmateriale med bilag fra autentiske virksomheder
 • En række fagbøger, blandt andet om moms og årsafslutning i bogholderiet
 • Grundlæggende bogføringsviden
 • Styr på at opbygge en kontoplan
 • Erfaring med brug af e-conomic
 • Undervisning i grundlæggende brug af regneark
 • Indblik i arbejdsopgaverne i forskellige job inden for regnskab/økonomi
Kurset havde en nær virkelighedstilknytning og overgik mine forventninger.
Rasmus, kursist på Regnskab og bogføring
De er yderst professionelle, og virkelige dygtige og gode til at hjælpe en til at forstå det, som man ikke forstår. De får min allerbedste anbefaling!
Jeanette, kursist på Regnskab og bogføring
Et kursus jeg helt sikkert vil anbefale til alle, der har brug for at lære regnskab og e-conomic.
Gitte, kursist på Regnskab og bogføring

Skal din arbejdsgiver betale?

Bemærk venligst, at hvis din arbejdsgiver skal betale for forløbet, skal du bede denne om at gennemføre tilmeldingen via voksenuddannelse.dk.

Kontakt os endelig på telefon 7022 7226, hvis du har spørgsmål.

Hvor i landet er forløbet godkendt?

National positivliste

Regnskab og bogføring inklusiv e-conomic og Excel er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

Bemærk venligst:

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

image
 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Kursusplan

Du skal benytte en PC på kursusforløbet

Du skal benytte en PC, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med. Du kan tage din egen PC med eller låne en af os. Skal du låne en PC, skal du huske at kontakte os på forhånd.

Kreditorstyring

 • 1 dag

  Efter endt kursus kan deltageren arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi.Deltageren kan oprette og vedligeholde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af indgåede leverings- og betalingsaftaler, herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Deltageren har efterfølgende forståelse for kreditorerne som et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden.Deltageren kan udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter, herunder indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet. Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer. Deltageren kan håndtere alle former for vare-, omkostnings- og/eller pengekreditorer.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af aftale leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.

  AMU-pris: DKK 208

Konteringsinstrukser

 • 1 dag

  Deltageren kan anvende og tilrette eksisterende konteringsinstrukser samt oprette nye, uanset om disse anvendes i en funktions- eller artsopdelt kontoplan, uanset virksomhedstype. Disse færdigheder kan bruges i såvel manuelt som et elektronisk bogføringssystem. Deltageren har kendskab til de lovgivningsmæssige krav, der ligger bag konteringsinstrukser.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden.

  AMU-pris: DKK 208

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

 • 2 dage

  Deltageren kan anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar. Deltageren har kendskab til opbygning af en lønseddel, og kan bogføre løn, samt foretage afregninger digitalt til SKAT m.fl.

  Deltageren har kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver, og kan beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger.

  Vedrørende køb og salg kan deltageren foretage beregninger af tab eller fortjeneste, samt bogføre de heraf afledte poster.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

  AMU-pris: DKK 416

Anvendelse af præsentationsprogrammer

 • 2 dage

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 416

Oprette og anvende regneark

 • 1 dag

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning.

  Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

  AMU-pris: DKK 208

Anvende regneark til beregninger og præsentation

 • 2 dage

  Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  AMU-pris: DKK 416

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

 • 2 dage

  Deltageren kan registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger.

  Deltageren har kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

  AMU-pris: DKK 416

Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

 • 2 dage

  Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder.

  Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort.
  Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med lidt regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

  Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  AMU-pris: DKK 416

Debitorstyring

 • 2 dage

  Efter endt kursusforløb kan deltageren varetage den samlede debitorstyring i virksomheden, herunder foretage løbende kreditvurdering, samt vurdering af regnskaber, af nye såvel som eksisterende kunder. Deltageren kan bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem.

  Deltageren kan efter kurset opstille en debitorpolitik for virksomheden, opstille optimale betalingsbetingelser, sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår, gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender.

  Deltageren har kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer. Deltageren har kendskab til principper for likviditetsstyring i en virksomhed.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

  Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.

  AMU-pris: DKK 416

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

 • 2 dage

  Efter dette kursus kan deltageren under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner:
  - kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift
  - kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler, samt skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre disse
  - kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf.

  Deltageren kan tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

  Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

  AMU-pris: DKK 416

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

 • 2 dage

  Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, som assistent i en regnskabsafdeling.

  Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner.

  Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan.

  Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan.

  Deltageren kan arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

  Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og skal sikre den nødvendige rapportering i virksomhederne.

  AMU-pris: DKK 416

Personalejura i lønberegning

 • 2 dage

  Deltageren kan arbejde med lønberegninger i virksomhedens personale/regnskabsafdeling i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

  Deltageren kan søge informationer om gældende love og regelsæt inden for lønområdet, eksempelvis funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven, barsel mv. og kan anvende denne viden ved varetagelsen af det administrative arbejde i regnskabsafdelingen, herunder lønberegninger bl.a. ved medarbejdernes sygdom, barsel og ved ansættelser/fratræden.

  Målgruppe:
  Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger.

  AMU-pris: DKK 416

Placering af resultat- og balancekonti

 • 2 dage

  Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed.

  Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

  Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  AMU-pris: DKK 416

Præsentation af tal i regneark

 • 1 dag

  Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 208

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

 • 2 dage

  Deltageren kender teknikken og principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift.

  Deltageren kan klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport. Deltageren kan arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter.

  Målgruppe:
  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

  Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  AMU-pris: DKK 416

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

 • 2 dage

  Deltageren kan assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet, på såvel resultatopgørelse som balancekonti.

  Målgruppe:
  Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

  AMU-pris: DKK 416

Årsafslutning af bogholderiet

 • 2 dage

  Deltageren kan medvirke til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. Deltageren kan assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

  Målgruppe:
  Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

  AMU-pris: DKK 416

Er du ikke interesseret i alle forløbets kurser?

Vælger du alle fagene varer forløbet 30 dage eller 6 uger. Er du ikke interesseret i alle kurserne i forløbet har du mulighed for at nøjes med at vælge enkelte fag – enten hos os eller en anden godkendt AMU-institution.

Kontakt os for yderligere information.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig