Her er forløbet for dig, som har behov for at styrke dine digitale kompetencer. Vi klæder dig på, så du mestrer de mange funktioner i Microsoft Project, Exel, Word og resten af Office 365.

Forløbet giver dig et stærkt fundament, og gør dig parat til at arbejde i en virksomhed i digital udvikling.

Virksomheder efterspørger medarbejdere der kan varetage forskellige opgaver og koordinere på tværs af arbejdsområder og organisationen. På kursusforløbet i grundlæggende IT får du værktøjer, der klæder dig godt på til dit kommende job.

Du lærer at arbejde professionelt med de grundlæggende og avancerede funktioner i Office-pakken, som gør, at du effektivt får løst de daglige opgaver på jobbet. Igennem forløbet lærer du blandt andet at opbygge professionelle dokumenter og præsentationer i Word og PowerPoint samt håndterer databehandling i Excel. Du får desuden kendskab til planlægnings – og projektværktøjerne i Microsoft Project.

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 6.032 (ikke ledige som opfylder kravene for voksenuddannelse)
Fjernundervisning (uden for AMU-målgruppe): DKK 22.546

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Et års fuld adgang til Microsoft Office 365 er inkluderet i kurset.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

Planlagte kursusforløb

 • Online

  12. august 2024

  • GRLIT-9914-120824-FU-DA

   • Starter 12. august 2024
   • Slutter 19. september 2024
   • Dette kursus er på dansk
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  23. september 2024

  • GRLIT-9915-230924-FU-DA

   • Starter 23. september 2024
   • Slutter 7. november 2024
   • Dette kursus er på dansk

   Kursusfri i uge 42.

  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  11. november 2024

  • GRLIT-9916-111124-FU-DA

   • Starter 11. november 2024
   • Slutter 19. december 2024
   • Dette kursus er på dansk
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Grundlæggende IT

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på GRLIT

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Fjernundervisning

Forløbet er for dig som ønsker at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i Office 365. Det forudsættes, at du har lidt erfaring med brug af computer og Internet, da en del af kurset foregår som fjernundervisning.

Din underviser støtter og hjælper dig igennem hele forløbet.

Er du i tvivl om noget? Ring til os på 7022 7226 eller skriv til os på info@nyledige.dk.

Kursusmateriale på dansk

Kursusmaterialet på dette forløb er dansksproget

Edutasia er en af landets største producenter af e-learning og læringsteknologi med mere end tyve års erfaring med håndtering og gennemførsel af e-learning og fjernundervisning.

Du skal benytte din egen PC på kursusforløbet

Du skal benytte din egen PC, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med.

I har været utrolig nemme at komme i kontakt med, og I har også været hurtige til at vende tilbage ved eventuelle spørgsmål over mail.
Stephanie, kursist hos Nyledige.dk

Download e-brochure

image

Skal din arbejdsgiver betale?

Bemærk venligst, at hvis din arbejdsgiver skal betale for forløbet, skal du bede denne om at gennemføre tilmeldingen via voksenuddannelse.dk.

Kontakt os endelig på telefon 7022 7226, hvis du har spørgsmål.

Forløbets opbygning

Om tilstedeværelsesdagene på forløbet

Med "tilstedeværelse" menes online tilstedeværelse. Der vil i kursusperioden være flere online-sessioner. Find de konkrete tilstedeværelsesdatoer under fanebladet "Tilstedeværelse".

Om AMU-prøver

De AMU-fag, som dette forløb består af, afsluttes alle med en lille prøve. Prøverne består oftest af små quizzer. De kan både hjælpe dig med at finde de af kursets emner, hvor du er stærkest, og de emner, hvor du måske skal fokusere lidt flere kræfter. Du får en grundig orientering om prøverne på kursets første dag.

Tekstbehandling, Microsoft Word

 • 47217 - Indskrivning og formatering af mindre tekster

  Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 416

 • 47215 Opstillinger og layout i tekst

  Deltageren kan anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse kan deltageren vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder notater, breve, lister eller opslag.

  AMU-pris: DKK 416

 • 47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

  Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til fx opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer.  Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram til enkle skriftlige kommunikationsopgaver

  AMU-pris: DKK 208

 • 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter

  Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 208

 • 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

  Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende.

  AMU-pris: DKK 208

 • 40776 Samarbejde om dokumenter

  Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender it regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 208

 • 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

  Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 208

Regneark, Microsoft Excel

 • 49825 Oprette og anvende regneark

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning.Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

  AMU-pris: 208

 • 49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation

  Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  AMU-pris: 416

 • 44346 Design og automatisering af regneark

  Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 416

 • 40750 Præsentation af tal i regneark

  Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 208

 • 40754 Anvendelse af pivottabeller

  Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 208

 • 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

  Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 208

Præsentation, Microsoft PowerPoint

 • 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 416

E-mail- og kalenderstyring, Microsoft Outlook

 • 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer

  Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 208

 • 47293 E-mail til jobbrug

  Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer - fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 416

Projektledelse og -styring, Microsoft Project

 • 40343 Projektstyring med IT-værktøj

  Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter.

  AMU-pris: DKK 416


Styresystem, Microsoft Windows

 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen

  Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

  Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 624

 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer

  Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 416

Er du ikke interesseret i alle forløbets kurser?

Vælger du alle fagene varer forløbet 29 dage over knap 6 uger. Er du ikke interesseret i alle kurserne i forløbet har du mulighed for at nøjes med at vælge enkelte fag – enten hos os eller en anden godkendt AMU-institution.

Kontakt os for yderligere information.

Undervisningsplan

Der er mulighed for reguleringer i forhold til tidsplanen, efter dialog mellem underviser og deltagere hvis der opstår behov for ændringer.

Undervisningsplanen består af perioder med både selvstudier og online tilstedeværelse, som tilgås via Mit Nyledige. Onlinemøder afvikles over Microsoft Teams.

Dag 1| Velkomst og introduktion til kursusforløbet

 • Velkomst:

  • Oversigt over dagen
  • Amu-målbeskrivelse
  • Afsluttende prøve
  • Beviser
  • Evaluering
  • Præsentation af underviser/deltagere
  • Classroom
  • Opbygning af materialet
  • Kontaktoplysninger (teams, mobil og mail)
  • Ugeplan/mødetidspunkter

  Materialer:

  • Teammøder til tilstedeværelsesundervisningen
  • Link til multitest
  • Velkommen
  • Overblik over Mit Nyledige og det tilhørende undervisningssystem Classroom.
  • Målbeskrivelsen for de enkelte mål samt informationsmaterialet i velkomstmodulet.

  Kursusforløbet:

  • Målbeskrivelse for alle fag
  • Information om afsluttende prøve og beviser
  • Kontaktoplysninger
  • Undervisningsplan for de kommende 29 dage

Dag 1 (fortsat) | Jobrelateret brug af styresystemer (44371)

 • Introduktion til:

  • Brug af Windows
  • Stifinder
  • Mapper og filtyper
  • Skrivebordet
  • Programmer
  • Proceslinje
  • Værktøjslinjer i proceslinjen
  • Jobliste
  • Håndtering af mapper og filer
  • Filtyper/ Zip-filer
  • Drev
  • Windows Update / Antivirus
  • Genveje til programmer og filer
  • Oplysninger om computeren
  • Kontrolpanel
  • Systemværktøjer
  • Diskdefragmentering/ diskoprydning
  • Sikkerhedskopiering /systemgendannelse
  • Systemoplysninger

Dag 2 | Jobrelateret brug af styresystemer (44371)

 • Fortsættelse fra i går.

 • Amu-prøve i faget Jobrelateret brug af styresystemer (44371).

Dag 3 | Brug af PC på arbejdspladsen (45565)

 • Introduktion til faget.

 • Arbejde selvstændigt med materialet til amu-målet i faget Brug af PC på arbejdspladsen (45565).

  Indhold:

  • PC på netværk, herunder login
  • Brug og tilslutning af mus, tastatur samt andre tilsluttede enheder
  • Lagre og hente data fra PC'ens harddisk
  • Lagre og hente data fra netværksdrev 
  • Anvendelse af antivirusprogram.
  • Grundlæggende fejlfinding på egen PC

Dag 4 | Brug af PC på arbejdspladsen (45565)

 • Fortsættelse fra i går

 • ms-excel-kursus-for-ledige.png
 • ms-outlook-kursus-for-ledige.png
 • ms-project-kursus-for-ledige.png
 • ms-windows-it-kursus-for-ledige.png
 • ms-word-jobrettet-uddannelse.png
 • powerpoint-jobrettet-uddannelse.png

Hvor i landet er kurset godkendt?

image

National positivliste

Kurset i grundlæggende IT er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

Yderst tilfreds med Nylediges hjælpsomme service og kommunikation, både ift. den konkrete undervisning, samt den (minimale) administrative kontakt jeg har haft med Nylediges administration.
Rune, kursist hos Nyledige.dk

Øger kurset mine jobmuligheder?

image

Kompetencer indenfor kontorsoftware - særligt tekstbehandling, regneark og e-mail - er forudsætninger for at kunne bestride kontorjobs. Det gælder også for mange andre typer jobs, selvom det ikke altid er defineret præcist i jobannoncerne.

Der er normalt mellem 900 og 1.500 ledige jobs for dig med gode kompetencer indenfor kontorsoftware. Se lille udsnit af dem herunder.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Dag 5 | Brug af PC på arbejdspladsen (45565)

 • Fortsættelse fra i går

 • Amu-prøve i faget Brug af PC på arbejdspladsen (45565).

Dag 6 | Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217)

 • Introduktion til:

  • Brugergrænsefladen
  • Faner, bånd og værktøjer
  • Basisfunktioner til indskrivning og formatering af tekster
 • Arbejde selvstændigt med materialet til amu-målet i faget Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217).

  Indhold:

  • Ændring og formatering af skrifter
  • Afsnitsformatering
  • Stavekontrol
  • Sideopsætning
  • Margener
  • Sidenummerering
  • Tabeller og lister
  • Formatering af tabeller
  • Sortering af data
  • Filtrering af data

Dag 7 | Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217)

 • Fortsættelse fra i går.

 • Amu-prøve i faget Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217).

Dag 8 | Opstillinger og layout i tekst (47215)

 • Introduktion til:

  • Punktopstilling
  • Tabulatorer
  • Indrykning
  • Spalter
  • Punktopstillinger
  • Opstillinger i flere niveauer
  • Indrykninger af tekster
  • Sidens design og layout
  • Tabelformateringer
  • Autoformater
  • Celletypografier
  • Tabulatorer
  • Spalter

Dag 9 | Opstillinger og layout i tekst (47215)

 • Fortsættelse fra i går.

 • Amu-prøve i faget Opstillinger og layout i tekst (47215).

Dag 10 | Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram (47212)

 • Introduktion til:

  • Grafik og tekster
  • Indsættelse af billeder
  • Formatering af billeder
  • Vandmærker og baggrunde
  • Tekstbokse
  • Figurer
  • Diagrammer
  • Formatering af objekter
  • Placering og rotation af objekter
  • Gruppering og opdeling
  • Wordart
  • SmartArt
  • Organisationsdiagrammer
 • Amu-prøve i faget Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram (47212).

Dag 11 | Standardisering af virksomhedens dokumenter (44350)

 • Introduktion til:

  • Standardisering af dokumenter
  • Layout og standardiseringer
  • Hurtige dele
  • Typografier
  • Indbyggede skabeloner
  • Oprettelse af egne skabeloner
  • Kontrolelementer
 • Amu-prøve i faget Standardisering af virksomhedens dokumenter (44350)

Dag 12 | Håndtering og strukturering af længere tekster (47214)

 • Introduktion til:

  • Arbejdet med længere tekster. For eksempel i forbindelse med rapportskrivning.
  • Opret indholdsfortegnelser
  • Dokumentets udseende
  • Forsider
  • Sidelayout
  • Indeks/stikordsregister
  • Fod- og slutnoter
  • Bogmærker
  • Krydshenvisninger
  • Hyperlink
 • Amu-prøve i faget Håndtering og strukturering af længere tekster (47214)

Dag 13 | Samarbejde om dokumenter (40776)

 • Introduktion til:

  • Samarbejde elektronisk om dokumenter
  • Kommentarer
  • Korrekturredskaber
  • Skrivebeskyttelse af dokumenter
  • Sammenligning af dokumenter
  • Introduktion til deling af dokumenter på en SharePoint-server
  • Gemme, åbne og redigere dokumenter i et dokumentbibliotek
  • Versionsstyring i et dokumentbibliotek
 • Amu-prøve i faget Samarbejde om dokumenter (40776)

Dag 14| Fletning af dokumenter til masseproduktion (44354)

 • Introduktion til:

  • Fletning af dokumenter til breve, mails og etiketter.
  • Brevfletning
  • Oprettelse af datakilde
  • Redigering, sortering og filtrering af datakilde
  • Fletning med andre filtyper som datakilde
  • Fletning til adresseliste
  • Fletning til etiketter
  • Fletning til mails
  • Øvrige brevfletningsfelter
 • Amu-prøve i faget Fletning af dokumenter til masseproduktion (44354)

Dag 15 | Oprette og anvende regneark (49825)

 • Introduktion til:

  • Brugergrænsefladen
  • Genvejstaster
  • Faner, bånd og værktøjer
  • Indskriv og rediger tal og tekst
  • Celler
  • Markere celler
  • Kopier, flyt og indsæt
  • Søg og erstat
 • Amu-prøve i faget Oprette og anvende regneark (49825)

Dag 16 | Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826)

 • Introduktion til:

  • Basisfunktioner til enkle beregninger
  • Slette og indsætte rækker og kolonner
  • Definere kolonnebredde og rækkehøjde
  • Formater regneark
  • Formler
  • Indbyggede funktioner
  • Ark
  • Tabeller
  • Visninger
  • Udskriv

Dag 17 | Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826)

 • Fortsættelse fra i går

 • Amu-prøve i faget Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826)

Dag 18 | Design og automatisering af regneark (44346)

 • Introduktion til:

  • Arbejde med navngivne celler og områder
  • Formateringer og talformater
  • Funktioner
  • Navngivning af celle/ -område
  • Automatisk formatering
  • Betinget formatering
  • Brugerdefinerede talformater
  • Specielle indsætningsmuligheder
  • Beskyttelse
  • Funktioner
  • Målsøgning
  • Datavalidering
  • Administration af regneark
  • Sammenkædninger

Dag 19 | Design og automatisering af regneark (44346)

 • Fortsættelse fra i går

 • Amu-prøve i faget Design og automatisering af regneark (44346).

Dag 20| Præsentation af tal i regneark (40750)

 • Introduktion til:

  • Præsentation af tal i regneark.
  • Celletypografi & Tema
  • Tabeller
  • Betinget formatering
  • Diagrammer
  • Diagramværktøjer
 • Amu-prøve i faget Præsentation af tal i regneark (40750).

Dag 21| Anvendelse af pivottabeller (40754)

 • Introduktion til:

  • Pivottabeller
  • Klargøring af data
  • Anvendelse af pivottabeller
  • Talformater
  • Gruppefelter
  • Sorter data
  • Filtrer data
  • Værdifeltindstillinger
  • Brugerdefinerede beregninger
  • Præsentér data
  • Brug af eksterne data
 • Amu-prøve i faget Anvendelse af pivottabeller (40754).

Dag 22| Anvendelse af store datamængder i regneark (40748)

  • Tilpasning af brugerfladen til håndtering af store datamængder
  • Låse celler og beskytte regneark
  • Betinget formatering
  • Tilretning og optimering af data
  • Udtræk af data
  • Stavekontrol og autokorrektur
  • Opslagsfunktion
  • Anvendelse af sortering, filtrering og subtotaler
  • Import af data til Excel
 • Amu-prøve i faget Anvendelse af store datamængder i regneark (40748).

Dag 23| Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373)

 • Introduktion til:

  • Brugergrænsefladen
  • Genvejstaster
  • Faner, bånd og værktøjer
  • Oprettelse og brug af præsentationer
  • Tekstbokse
  • Billeder og film
  • Illustrationer
  • Diagrammer
  • SmartArt-grafik
  • Visuelle effekter
  • Genbrug af slide
  • Animering af tekster og objekter
  • Sideopsætning
  • Færdiggørelse
  • Noter
  • Gemme som andre formater
  • Udskrivning

Dag 24 | Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373)

 • Fortsættelse fra dag 23.

 • Amu-prøve i faget Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373).

Dag 25 | Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer (40749)

 • Introduktion til:

  • Effektivisering af e-mail og kalender
  • Signaturer i mails
  • Autosvar
  • Kalenderen i Outlook
  • Deling og stedfortræder-funktion
  • Mødeindkaldelse
  • Kontaktpersoner
  • Flag og farvekategorier
  • Opgavestyring
  • Regler
  • Sikkerhedskopi
  • Simpel opsætning af Outlook
 • Amu-prøve i faget Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer (40749).

Dag 26| E-mail til jobbrug (47293)

 • Introduktion til:

  • Indbakke og mapper
  • Kalender og opgaver
  • Kontaktpersoner og grupper
  • Oprettelse af mails
  • Indstillinger
  • Håndtering af e-mails
  • Mappestruktur
  • Funktioner i Outlook
  • Vedhæfte filer
  • Oprette signaturer
  • Oprette regler
  • Autosvar
  • Kategorier
  • Kommunikation
  • Kontaktpersoner
  • Kalender
  • Opgavestyring

Dag 27| E-mail til jobbrug (47293)

 • Fortsættelse fra i går

 • Amu-prøve i faget E-mail til jobbrug (47293).

Dag 28| Projektstyring med IT-værktøj (40343)

 • Uge 6

  Introduktion til:

  • Projektstyring med Microsoft Project.
  • Planlægningsprincipper
  • Opstart af et nyt projekt
  • Definering af arbejdstid
  • Registrering/indtastning af opgaver
  • Ressourcer
  • Rapportering
  • Planlægge, starte og gennemføre nye projekter

Dag 29| Projektstyring med IT-værktøj (40343) og afslutning på forløbet

 • Fortsættelse fra i går.

 • Amu-prøve i faget Projektstyring med IT-værktøj (40343).

  • Opsamling på hele kursusforløbet.
  • Evaluering i viskvalitet.dk

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig