Her er forløbet for dig, som har behov for at styrke dine digitale kompetencer. Vi klæder dig på, så du mestrer de mange funktioner i Microsoft Project, Exel, Word og resten af Office 365.

Forløbet giver dig et stærkt fundament, og gør dig parat til at arbejde i en virksomhed i digital udvikling.

Virksomheder efterspørger medarbejdere der kan varetage forskellige opgaver og koordinere på tværs af arbejdsområder og organisationen. På kursusforløbet i grundlæggende IT får du værktøjer, der klæder dig godt på til dit kommende job.

Du lærer at arbejde professionelt med de grundlæggende og avancerede funktioner i Office-pakken, som gør, at du effektivt får løst de daglige opgaver på jobbet. Igennem forløbet lærer du blandt andet at opbygge professionelle dokumenter og præsentationer i Word og PowerPoint samt håndterer databehandling i Excel. Du får desuden kendskab til planlægnings – og projektværktøjerne i Microsoft Project.

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 6.032 (ikke ledige som opfylder kravene for voksenuddannelse)
Fjernundervisning (uden for AMU-målgruppe): DKK 22.420

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Et års fuld adgang til Microsoft Office 365 er inkluderet i kurset.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

Planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Grundlæggende IT

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på GRLIT

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Fjernundervisning

Forløbet er for dig som ønsker at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i Office 365. Det forudsættes, at du har lidt erfaring med brug af computer og Internet, da en del af kurset foregår som fjernundervisning.

Din underviser støtter og hjælper dig igennem hele forløbet.

Er du i tvivl om noget? Ring til os på 7022 7226 eller skriv til os på info@nyledige.dk.

Kursusmateriale på dansk

Kursusmaterialet på dette forløb er dansksproget

Edutasia er en af landets største producenter af e-learning og læringsteknologi med mere end tyve års erfaring med håndtering og gennemførsel af e-learning og fjernundervisning.

Du skal benytte din egen PC på kursusforløbet

Du skal benytte din egen PC, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med.

I har været utrolig nemme at komme i kontakt med, og I har også været hurtige til at vende tilbage ved eventuelle spørgsmål over mail.
Stephanie, kursist hos Nyledige.dk

Download e-brochure

image

Skal din arbejdsgiver betale?

Bemærk venligst, at hvis din arbejdsgiver skal betale for forløbet, skal du bede denne om at gennemføre tilmeldingen via voksenuddannelse.dk.

Kontakt os endelig på telefon 7022 7226, hvis du har spørgsmål.

Forløbets opbygning

Om tilstedeværelsesdagene på forløbet

Med "tilstedeværelse" menes online tilstedeværelse. Der vil i kursusperioden være flere online-sessioner. Find de konkrete tilstedeværelsesdatoer under fanebladet "Tilstedeværelse".

Om AMU-prøver

De AMU-fag, som dette forløb består af, afsluttes alle med en lille prøve. Prøverne består oftest af små quizzer. De kan både hjælpe dig med at finde de af kursets emner, hvor du er stærkest, og de emner, hvor du måske skal fokusere lidt flere kræfter. Du får en grundig orientering om prøverne på kursets første dag.

Tekstbehandling, Microsoft Word

 • 47217 - Indskrivning og formatering af mindre tekster

  Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 384

 • 47215 Opstillinger og layout i tekst

  Deltageren kan anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse kan deltageren vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder notater, breve, lister eller opslag.

  AMU-pris: DKK 384

 • 47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

  Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til fx opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer.  Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram til enkle skriftlige kommunikationsopgaver

  AMU-pris: DKK 192

 • 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter

  Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 192

 • 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

  Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende.

  AMU-pris: DKK 192

 • 40776 Samarbejde om dokumenter

  Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender it regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 192

 • 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

  Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 192

Regneark, Microsoft Excel

 • 49825 Oprette og anvende regneark

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning.Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

  AMU-pris: 192

 • 49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation

  Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  AMU-pris: 384

 • 44346 Design og automatisering af regneark

  Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 384

 • 40750 Præsentation af tal i regneark

  Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 192

 • 40754 Anvendelse af pivottabeller

  Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 192

 • 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

  Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 192

Præsentation, Microsoft PowerPoint

 • 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 256

E-mail- og kalenderstyring, Microsoft Outlook

 • 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer

  Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 192

 • 47293 E-mail til jobbrug

  Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer - fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 384

Projektledelse og -styring, Microsoft Project

 • 49445 Projektledelse

  Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter. Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål. Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

  AMU-pris: DKK 576

 • 40343 Projektstyring med IT-værktøj

  Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter.

  AMU-pris: DKK 384


Styresystem, Microsoft Windows

 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer

  Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 384

Er du ikke interesseret i alle forløbets kurser?

Vælger du alle fagene varer forløbet 29 dage over knap 6 uger. Er du ikke interesseret i alle kurserne i forløbet har du mulighed for at nøjes med at vælge enkelte fag – enten hos os eller en anden godkendt AMU-institution.

Kontakt os for yderligere information.

Undervisningsplan

Der er mulighed for reguleringer i forhold til tidsplanen, efter dialog mellem underviser og deltagere hvis der opstår behov for ændringer.

Undervisningsplanen består af perioder med både selvstudier og online tilstedeværelse, som tilgås via Mit Nyledige. Onlinemøder afvikles over Microsoft Teams.

Dag 1 | Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217)

 • Introduktion:
  • Oversigt over dagen
  • Amu-målbeskrivelse
  • Afsluttende prøve
  • Beviser
  • Evaluering
  • Præsentation af underviser/deltagere
  • Classroom
  • Opbygning af materialet
  • Kontaktoplysninger (teams, mobil og mail)
  • Ugeplan/mødetidspunkter
  Materialer:

  - Teammøder til tilstedeværelsesundervisningen
  - Link til multitest
  - Velkommen

  • Intro
  • Målbeskrivelse for alle fag
  • Information om afsluttende prøve og beviser
  • Kontaktoplysninger
  • Undervisningsplan for de kommende 29 dage
  Opstart på Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217)
  • Brugergrænsefladen
  • Faner, bånd og værktøjer
  • Basisfunktioner til indskrivning og formatering af tekster
 • Arbejde selvstændigt med materialet til amu-målet i faget Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217).

  Dan dig et overblik over Mit Nyledige og det tilhørende undervisningssystem Classroom. Læs målbeskrivelsen for de enkelte mål samt informationsmaterialet i velkomstmodulet.

  Indhold:

  • Ændring og formatering af skrifter
  • Afsnitsformatering
  • Stavekontrol
  • Sideopsætning
  • Margener
  • Sidenummerering
  • Tabeller og lister
  • Formatering af tabeller
  • Sortering af data
  • Filtrering af data

Dag 2 | Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217)

 • Fortsættelse fra dag 1.

 • Amu-prøve i faget Indskrivning og formatering af mindre tekster (47217).

Dag 3 | Opstillinger og layout i tekst (47215)

 • Introduktion til:

  • Punktopstilling
  • Tabulatorer
  • Indrykning
  • Spalter
  • Punktopstillinger
  • Opstillinger i flere niveauer
  • Indrykninger af tekster
  • Sidens design og layout
  • Tabelformateringer
  • Autoformater
  • Celletypografier
  • Tabulatorer
  • Spalter

Dag 4 | Opstillinger og layout i tekst (47215)

 • Fortsættelse fra dag 3.

 • Amu-prøve i faget Opstillinger og layout i tekst (47215).

 • ms-excel-kursus-for-ledige.png
 • ms-outlook-kursus-for-ledige.png
 • ms-project-kursus-for-ledige.png
 • ms-windows-it-kursus-for-ledige.png
 • ms-word-jobrettet-uddannelse.png
 • powerpoint-jobrettet-uddannelse.png

Hvor i landet er kurset godkendt?

image

National positivliste

Kurset i grundlæggende IT er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

Yderst tilfreds med Nylediges hjælpsomme service og kommunikation, både ift. den konkrete undervisning, samt den (minimale) administrative kontakt jeg har haft med Nylediges administration.
Rune, kursist hos Nyledige.dk

Øger kurset mine jobmuligheder?

image

Kompetencer indenfor kontorsoftware - særligt tekstbehandling, regneark og e-mail - er forudsætninger for at kunne bestride kontorjobs. Det gælder også for mange andre typer jobs, selvom det ikke altid er defineret præcist i jobannoncerne.

Der er normalt mellem 900 og 1.500 ledige jobs for dig med gode kompetencer indenfor kontorsoftware. Se lille udsnit af dem herunder.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Dag 5 | Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram (47212)

 • Introduktion til:

  • Grafik og tekster
  • Indsættelse af billeder
  • Formatering af billeder
  • Vandmærker og baggrunde
  • Tekstbokse
  • Figurer
  • Diagrammer
  • Formatering af objekter
  • Placering og rotation af objekter
  • Gruppering og opdeling
  • Wordart
  • SmartArt
  • Organisationsdiagrammer
 • Amu-prøve i faget Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram (47212).

Dag 6 | Standardisering af virksomhedens dokumenter (44350)

 • Introduktion til:

  • Standardisering af dokumenter
  • Layout og standardiseringer
  • Hurtige dele
  • Typografier
  • Indbyggede skabeloner
  • Oprettelse af egne skabeloner
  • Kontrolelementer
 • Amu-prøve i faget Standardisering af virksomhedens dokumenter (44350)

Dag 7 | Håndtering og strukturering af længere tekster (47214)

 • Introduktion til:

  • Arbejdet med længere tekster. For eksempel i forbindelse med rapportskrivning.
  • Opret indholdsfortegnelser
  • Dokumentets udseende
  • Forsider
  • Sidelayout
  • Indeks/stikordsregister
  • Fod- og slutnoter
  • Bogmærker
  • Krydshenvisninger
  • Hyperlink
 • Amu-prøve i faget Håndtering og strukturering af længere tekster (47214)

Dag 8 | Samarbejde om dokumenter (40776)

 • Introduktion til:

  • Samarbejde elektronisk om dokumenter
  • Kommentarer
  • Korrekturredskaber
  • Skrivebeskyttelse af dokumenter
  • Sammenligning af dokumenter
  • Introduktion til deling af dokumenter på en SharePoint-server
  • Gemme, åbne og redigere dokumenter i et dokumentbibliotek
  • Versionsstyring i et dokumentbibliotek
 • Amu-prøve i faget Samarbejde om dokumenter (40776)

Dag 9| Fletning af dokumenter til masseproduktion (44354)

 • Introduktion til:

  • Fletning af dokumenter til breve, mails og etiketter.
  • Brevfletning
  • Oprettelse af datakilde
  • Redigering, sortering og filtrering af datakilde
  • Fletning med andre filtyper som datakilde
  • Fletning til adresseliste
  • Fletning til etiketter
  • Fletning til mails
  • Øvrige brevfletningsfelter
 • Amu-prøve i faget Fletning af dokumenter til masseproduktion (44354)

Dag 10 | Oprette og anvende regneark (49825)

 • Introduktion til:

  • Brugergrænsefladen
  • Genvejstaster
  • Faner, bånd og værktøjer
  • Indskriv og rediger tal og tekst
  • Celler
  • Markere celler
  • Kopier, flyt og indsæt
  • Søg og erstat
 • Amu-prøve i faget Oprette og anvende regneark (49825)

Dag 11 | Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826)

 • Introduktion til:

  • Basisfunktioner til enkle beregninger
  • Slette og indsætte rækker og kolonner
  • Definere kolonnebredde og rækkehøjde
  • Formater regneark
  • Formler
  • Indbyggede funktioner
  • Ark
  • Tabeller
  • Visninger
  • Udskriv

Dag 12 | Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826)

 • Fortsættelse fra dag 11.

 • Amu-prøve i faget Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826)

Dag 13 | Design og automatisering af regneark (44346)

 • Introduktion til:

  • Arbejde med navngivne celler og områder
  • Formateringer og talformater
  • Funktioner
  • Navngivning af celle/ -område
  • Automatisk formatering
  • Betinget formatering
  • Brugerdefinerede talformater
  • Specielle indsætningsmuligheder
  • Beskyttelse
  • Funktioner
  • Målsøgning
  • Datavalidering
  • Administration af regneark
  • Sammenkædninger

Dag 14 | Design og automatisering af regneark (44346)

 • Fortsættelse fra dag 13.

 • Amu-prøve i faget Design og automatisering af regneark (44346).

Dag 15 | Præsentation af tal i regneark (40750)

 • Introduktion til:

  • Præsentation af tal i regneark.
  • Celletypografi & Tema
  • Tabeller
  • Betinget formatering
  • Diagrammer
  • Diagramværktøjer
 • Amu-prøve i faget Præsentation af tal i regneark (40750).

Dag 16 | Anvendelse af pivottabeller (40754)

 • Introduktion til:

  • Pivottabeller
  • Klargøring af data
  • Anvendelse af pivottabeller
  • Talformater
  • Gruppefelter
  • Sorter data
  • Filtrer data
  • Værdifeltindstillinger
  • Brugerdefinerede beregninger
  • Præsentér data
  • Brug af eksterne data
 • Amu-prøve i faget Anvendelse af pivottabeller (40754).

Dag 17 | Anvendelse af store datamængder i regneark (40748)

  • Tilpasning af brugerfladen til håndtering af store datamængder
  • Låse celler og beskytte regneark
  • Betinget formatering
  • Tilretning og optimering af data
  • Udtræk af data
  • Stavekontrol og autokorrektur
  • Opslagsfunktion
  • Anvendelse af sortering, filtrering og subtotaler
  • Import af data til Excel
 • Amu-prøve i faget Anvendelse af store datamængder i regneark (40748).

Dag 18 | Jobrelateret brug af styresystemer (44371)

 • Introduktion til:

  • Brug af Windows
  • Stifinder
  • Mapper og filtyper
  • Skrivebordet
  • Programmer
  • Proceslinje
  • Værktøjslinjer i proceslinjen
  • Jobliste
  • Håndtering af mapper og filer
  • Filtyper/ Zip-filer
  • Drev
  • Windows Update / Antivirus
  • Genveje til programmer og filer
  • Oplysninger om computeren
  • Kontrolpanel
  • Systemværktøjer
  • Diskdefragmentering/ diskoprydning
  • Sikkerhedskopiering /systemgendannelse
  • Systemoplysninger

Dag 19 | Jobrelateret brug af styresystemer (44371)

 • Fortsættelse fra dag 18.

 • Amu-prøve i faget Jobrelateret brug af styresystemer (44371).

Dag 20| E-mail til jobbrug (47293)

 • Introduktion til:

  • Indbakke og mapper
  • Kalender og opgaver
  • Kontaktpersoner og grupper
  • Oprettelse af mails
  • Indstillinger
  • Håndtering af e-mails
  • Mappestruktur
  • Funktioner i Outlook
  • Vedhæfte filer
  • Oprette signaturer
  • Oprette regler
  • Autosvar
  • Kategorier
  • Kommunikation
  • Kontaktpersoner
  • Kalender
  • Opgavestyring

Dag 21| E-mail til jobbrug (47293)

 • Fortsættelse fra dag 20.

 • Amu-prøve i faget E-mail til jobbrug (47293).

Dag 22 | Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer (40749)

 • Introduktion til:

  • Effektivisering af e-mail og kalender
  • Signaturer i mails
  • Autosvar
  • Kalenderen i Outlook
  • Deling og stedfortræder-funktion
  • Mødeindkaldelse
  • Kontaktpersoner
  • Flag og farvekategorier
  • Opgavestyring
  • Regler
  • Sikkerhedskopi
  • Simpel opsætning af Outlook
 • Amu-prøve i faget Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer (40749).

Dag 23| Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373)

 • Introduktion til:

  • Brugergrænsefladen
  • Genvejstaster
  • Faner, bånd og værktøjer
  • Oprettelse og brug af præsentationer
  • Tekstbokse
  • Billeder og film
  • Illustrationer
  • Diagrammer
  • SmartArt-grafik
  • Visuelle effekter
  • Genbrug af slide
  • Animering af tekster og objekter
  • Sideopsætning
  • Færdiggørelse
  • Noter
  • Gemme som andre formater
  • Udskrivning

Dag 24 | Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373)

 • Fortsættelse fra dag 23.

 • Amu-prøve i faget Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373).

Dag 25| Projektstyring med IT-værktøj (40343)

 • Uge 6

  Introduktion til:

  • Projektstyring med Microsoft Project.
  • Planlægningsprincipper
  • Opstart af et nyt projekt
  • Definering af arbejdstid
  • Registrering/indtastning af opgaver
  • Ressourcer
  • Rapportering
  • Planlægge, starte og gennemføre nye projekter

Dag 26 | Projektstyring med IT-værktøj (40343)

 • Fortsættelse fra dag 26.

 • Amu-prøve i faget Projektstyring med IT-værktøj (40343).

Dag 27 | Projektledelse (49445)

 • Introduktion til:

  • Projektledelse.
  • Introduktion til ledelse
  • Egen lederstil
  • Delegering
  • Situationsbestemt ledelse
  • Forandringsledelse
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering

Dag 28 | Projektledelse (49445)

  • Fortsættelse fra dag 28.

Dag 29 | Projektledelse (49445) og afslutning på kurset

  • Opsamling på hele kursusforløbet.
  • Evaluering i viskvalitet.dk
  • Arbejde selvstændigt videre med modulet Projektledelse.
 • Amu-prøve i faget Projektledelse (49445).

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig