Har du oplevet at blive fravalgt på grund af manglende mod til at tale dansk? Har du lyst til at få en bedre forståelse for det danske sprog? Vil du gerne forbedre dine chancer for at få et job? Eller blive bedre til det job, du allerede har? Så er dette forløb måske noget for dig!

 • Kursusforløbet er målrettet dig, som har anden sproglig baggrund end dansk
 • Du får større selvtillid og sikkerhed i at tale, forstå og skrive dansk
 • Du får intensiv træning med andre på samme niveau som dig
 • Du forbedrer muligheder på arbejdsmarkedet
 • Du får større viden om dansk mentalitet og arbejdspladskultur

Vi ved at holdstørrelse og homogenitet har betydning for udbyttet. Vi inddeler derfor holdene i små grupper efter niveau.

Undervisningen tilrettelægges mod funktioner indenfor handel og kontor.

Klar dig bedre socialt, fagligt og på jobbet

At kunne tale og forstå dansk er vigtigt for at klare sig godt i det danske samfund. Derfor kan det være en stor hjælp at få mulighed for at deltage i kvalificeret danskundervisning – især hvis man bor i Danmark og har en anden sproglig baggrund.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 7.980
Uden for målgruppe: DKK 20.207,55

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Download e-brochure

image

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Dansk som andetsprog, 6 uger

Skal din arbejdsgiver betale?

Bemærk venligst, at hvis din arbejdsgiver skal betale for forløbet, skal du bede denne om at gennemføre tilmeldingen via voksenuddannelse.dk.

Kontakt os endelig på telefon 7022 7226, hvis du har spørgsmål.

Et undervisningsforløb, hvor vi lytter til dig

Undervisningen på kursusforløbet vil ofte foregå i små grupper.

Det skaber tryghed og betyder, at der er god tid til at lytte til hinanden – og til at vi lytter til dig – når vi gennem taletræning styrker de mundtlige kompetencer og det aktive ordforråd.

Ved at bruge sproget, lære nye ord og øve sig i at udtale dansk får du styrket din selvtillid og din sikkerhed i at bruge sproget. Du bliver desuden bedre til at læse på dansk, som også er en del af undervisningen, og så lærer du at formulere og skrive korte tekster som for eksempel en e-mail.

Vi arbejder også med den danske mentalitet. Hvordan er eksempelvis kulturen i de danske virksomheder? Hvad er godt at vide om sine danske kolleger? Hvordan tackler du det første møde med en ny arbejdsplads?

Øger et dansk sprogkursus mine jobmuligheder?

image

Forløbet gør dig ikke kun bedre til at tale og skrive dansk.

Du vil også få et bedre kendskab til dansk kultur og arbejdsmarked. Forløbet vil derfor være med til at øge dine chancer for at få job og fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Emner på kurset

 • Dine mundtlige danskevner styrkes. Primært gennem taletræning og udvidelse af det aktive ordforråd.
 • Fokus på at opbygge større selvtillid og sikkerhed i sproget.
 • Udtaletræning.
 • Grammatik og øvelser.
 • Formulering af korte tekster og e-mail.
 • Danmark og danskere – om dansk mentalitet og virksomhedskultur.
 • Lyt og forstå.
 • Tekster og dialog.

Adgangskrav

Det er en forudsætning, at du kan tale og skrive lidt dansk inden kursusstart. Du skal beherske dansk svarende til Danskuddannelse 1 på sprogskolen.

For at starte på forløbet er det væsentligt at du:

 • Kan forstå og bruge velkendte hverdagsudtryk og meget enkle sætninger.
 • Kan introducere dig selv og andre.
 • Stille spørgsmål til andre – for eksempel om hvor de bor, hvilke mennesker de kender, eller hvilke ting de har. Du skal også selv kunne besvare spørgsmål af denne art.
 • Kan kommunikere på en enkel måde, hvis den anden person taler langsomt og tydeligt.

Det kan desuden være en fordel, at kunne kommunikere på et andet fremmedsprog som for eksempel engelsk.

Er du I tvivl om, om du opfylder kravene? Kontakt os på telefon 7022 7226 eller send en e-mail på info@nyledige.dk.

Du skal benytte en PC på kursusforløbet

Du skal benytte en PC, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med. Du kan tage din egen PC med eller låne en af os. Skal du låne en PC, skal du huske at kontakte os på forhånd.

Kursusplan

Kurset er tilrettelagt sådan at, der er dage med fysisk tilstedeværelse og dage hvor undervisningen foregår online, hvor du har mulighed for selvstændigt at fordybe dig i det skriftlige arbejde.

Men bare rolig! Du vil altid kunne få hjælp af en underviser, hvis du får brug for det.

Dansk som andetsprog for F/I, basis

 • 30 dage

  Deltagerne har et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om fagområdets centrale begreber, fx materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.

  Deltagerne har et elementært kendskab til alment fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om almene processer, handlinger, tilstande og egenskaber inden for fagområdet. Heri indgår anvendelse af relevante begreber inden for regning, matematik og forskellige afbildningsformer.

  Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug heraf i den faglige og almene kommunikation.

  Deltagerne kan på et elementært niveau kommunikere på dansk om planlægning og udførelse af arbejdsprocesser, og de kan søge og formidle relevante informationer, blandt andet ved hjælp af IT.

  Deltagerne kan på et elementært niveau anvende deres flerkulturelle kompetencer til at orientere sig i forhold til det danske arbejdsmarked og branchens arbejdspladskultur.

  Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

  Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til minimum en bestået "Prøve i Dansk 1", jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På basisniveauet er deltagernes generelle ordforråd begrænset, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en lav grad af kompleksitet og korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer. De sproglige færdigheder, der lægges vægt på i denne arbejdsmarkedsuddannelse, er primært at lytte, tale og læse, mens de skriftlige færdigheder vægtes i mindre grad.

  Målgruppe:
  Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

  AMU-pris: DKK 7.980

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlinemøde (3 timer), dernæst fjernundervisning

  • Fredag: 
   Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback
  • Udtaletræning
  • Dansk på arbejde
  • Danmark og danskere – om dansk mentalitet og virksomhedskultur
  • Formulering af korte tekster og e-mail

Information: Click the button below for information in English

İşsiz misiniz ve dil becerileriniz olmadığı için diskalifiye ediliyor musunuz? Bu kurs, Danca konuşmayı ve anlamayı öğrenmesi gereken sizler içindir. Ayrıca Danca kısa metinler oluşturmayı da öğrenirsiniz. Kursa katılmak için işsizlik sigortasındaki veya Jobcenter'deki danışmanınızla görüşmelisiniz.

Are you unemployed? And are you having trouble finding a job due to the lack of language skills? This course is for you with the need to learn to speak and understand Danish. You will also learn to write short texts in Danish. To attend the course, you must talk to your adviser at the unemployment insurance fund (A-kasse) or at the Jobcentre. Questions? Contact us at info@nyledige.dk or 7022 7226.

هل أنت عاطل عن العمل و هل تعاني من فقدان الأهلية بسبب نقص المهارات اللغوية؟ هذه الدورة مخصصة لمن يحتاج إلى تعلم التحدث باللغة الدنماركية وفهمها. تتعلم أيضًا صياغة نصوص قصيرة باللغة الدنماركية. لحضور الدورة ، يجب عليك التحدث إلى مستشارك في صندوق التأمين ضد البطالة أو في Jobcentre.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Dansk som andetsprog er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste med AMU-kode 45545.

image

Regionale positivlister

Dansk som andetsprog (45545) fremgår af de regionale positivlister for:

image
 • Hovedstaden (546, 553, 560, 614, 674)
 • Sjælland (95, 116, 136, 321)

Bor du på Fyn eller Bornholm kan kurset også godkendes via de regionale lister, da disse regioner er tilstødende til Region Hovedstaden eller Sjælland, hvor kurset er godkendt.

Vi varetager undervisningen i samarbejde med IBL Sprogservice

IBL Sprogservice er en full-service sprogvirksomhed, som er blandt Danmarks største udbydere af kurser i fremmedsprog, dansk for udlændinge og oversættelsesopgaver.

Læs mere på iblsprog.dk.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig