Esport kommer til at være for de næste generationer, hvad sport var for de forrige. Gaming er allerede dybt indlejret i vores ungdomskultur og er på mange måder medvirkende til at hjælpe børn og unge til at forme deres identitet og skabe nye fællesskaber. 

For at vi fortsat kan understøtte den positive udvikling, kræver det dygtige trænere og fagfolk, som kan undervise, støtte og vejlede børn og unge på deres rejse. Både foreninger, skoler, klubber og institutioner står netop og mangler disse trænere og fagfolk til at kvalificere arbejdet. Og det er der god grund til. Interessen for esport og gaming har aldrig været større, og alt tyder på, at det er kommet for at blive – og faktisk viser undersøgelser, at "når lærere bruger digitale og analoge spil i undervisning, bliver børnene mere motiverede og trives bedre" (Forskerzonen/Videnskab.dk). Det fremmer positiv adfærd og eleverne føler sig mere inkluderet, viser forskningen.

Ligeledes peger erfaringer og forskning på, at gaming og esport generelt – ikke kun i forhold til børn og unge – har indbygget motiverende forhold, der direkte er rettet mod udvikling af kompetencer i forhold til projektstyring, kompetencer til koordinering, kommunikation og samarbejde og konkrete it-kompetencer.

Esport bruges også indenfor rekruttering, onboarding og kompetenceudvikling

Dertil bliver esport også brugt som rekrutteringsplatform og træningsmetode for Forsvaret, Politiet, Rederiforeningen, Microsoft, PwC, Capgemini mv. Der er altså en foreløbig konsensus om, at esport både hjælper onboarding på skoler, fastholdelse, trivsel og derudover er med til at forbedre de unges læring, udvikling og karrieremuligheder i fremtiden. Med andre ord er der kæmpe potentiale i brugen af esport i mange forskellige sammenhænge – og kurset her vil klæde dig på med en grundlæggende viden til at arbejde med esport og gaming i praksis.

Esporten har vokset sig stor uden opsyn fra de ældre generationer

En del af arbejdet består derfor i at forstå den digitale hverdag, de yngre generationer befinder sig i. Desuden har digitaliseringen skabt næsten uendelige mange muligheder og veje man som ung kan gå,

I 2021 kan vi med sikkerhed sige, at esport er kommet for at blive, og at det vil fylde meget både i det fremtidige ungdoms- og erhvervsliv.

Udbydes i samarbejde med UCL

image

Didaktik og undervisningsmetode er en del af akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning. Faget udbydes af UCL i samarbejde med Nyledige.dk. UCL er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

image

Undervisningen på kurset varetages af Esport Danmark.

Esport Danmark er det landsdækkende forbund, der varetager alle led i esportens fødekæde. Fra bredden, talentudvikling til fremme af esportsudøvere, der dyrker sporten på elitevilkår.

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Ungdomsliv, læring og E-sport

Om uddannelsen

Igennem forløbet klædes du på med teoretisk og praktisk viden, som skærper din forståelse for nutidens ungdomskultur.

Du får viden, værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge i, og uden for, esport.

Vidste du?

At esport som "læringsarena" er i kraftig vækst? Esport er allerede blevet en af vigtigste udviklings- og læringsfremmende aktiviteter for børn og unge.

Til gengæld er der rift om dig, som kan sætte rammer, definere læringsmål og opbygge kvalificerede forløb.

Det lærer du på forløbet:

 • Du får indsigt, forståelse og færdigheder til at analysere og forholde dig kritisk til digital kultur, forbrugerkultur, kulturforandringer og sociale medier.

 • Du udvikler forståelse og færdigheder til at arbejde pædagogisk og didaktisk med undervisningsforløb i relation til gaming og esport.

 • Du får teori, metoder og konkret viden om anerkendelse, inklusion, sprog, mål, feedback og forældresamarbejde i arbejdet med børn, unge og esport. 

 • Du lærer om vigtigheden af motivation, relationer, mindset og stresshåndtering i arbejdet med børn, unge og esport gaming.

 • Du får en grundig introduktion til vigtigheden af sundhed, velvære og fitness i esportsbranchen.

 • Du lærer om de psykologiske krav og teknikker til at forbedre ydeevnen.
 • Du lærer om værdien af fysisk og mental sundhed, modstandshåndtering, team og holdarbejde.

 • Du lærer hvordan du foreslår metoder til at styrke læring, trivsel og udvikling.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

Målgruppe for kurset

Kurset er for dig, som er ledig og gerne vil arbejde med esport i dit næste job.

Du kan eksempelvis være pædagog, lærer, vejleder eller noget helt tredje. Kurset kvalificerer dig til at inddrage esport og gaming som en seriøs, meningsfuld og anerkendt aktivitet led i børn og unges udviklings- og læreprocesser.

Jobtitler og arbejdsområder omfatter typisk:

 • Esport underviser (eksempelvis i fritidstilbud)
 • Pædagog
 • Lærer
 • Udviklingskonsulent
 • Specialistjobs i IT-virksomheder
 • Analysearbejde
 • Projektledelse
 • HR og kompetenceudvikling

Forudsætninger

Udover at opfylde adgangskravene, behøver du ikke at have særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

En generel viden om IT, esport og ungdomskultur, kan dog være fordelagtigt, men er ikke et krav.

Dele af kursusmaterialet kan være på engelsk, så gode engelskkundskaber er en klar fordel.

Litteratur

Som kursist får du tilsendt disse to bøger inden kursusstart:

 • Kort og godt om BØRN & GAMING, Caspersen, B.T og Saxtorff, M. (2019) Dansk Psykologisk Forlag
 • Præstér under pres - guide til mentale styrke i sport, kunst og erhvervsliv, Henriksen, K. & Hansen, J.  (2016) Dansk Psykologisk Forlag
image

Formalia

Modulet består af seks ugers undervisning.

Derudover vil der være selvstudier, hvor det blandt andet forventes:

 • at der læses i de udleverede bøger, artikler og film.

 • at der skal oprettes en blog, vlog eller en kombination, som løbende skal opdateres med indhold. Indholdet skal afspejle, dine egne refleksioner over hvilke kursusemner som har været relevante for dig - og hvorfor.

 • at der afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og synopsis

Kompetencemål:

 • Kunne udvikle undervisningspraksis alene og i samarbejde.
 • Kunne varetage forskellige funktioner i relation til undervisningsforløb.

Viden:

 • Have viden om og forståelse af, hvorledes pædagogiske og didaktiske teorier og metoder kan anvendes inden for ungdoms- og voksenundervisning.
 • Have forståelse af roller og kommunikationsformer i undervisningspraksis.

Færdigheder:

 • Kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.
 • Kunne vurdere praksisnære problemstillinger knyttet til undervisning og på baggrund heraf tilrettelægge undervisning ud fra mål, indhold og valg af organisationsformer.
 • Kunne kombinere og anvende forskellige funktioner som underviser.

Kursusplan

 • Uge 1

  • Mål, succeskritierer og feedback
  • Anerkendelse, magt og inkluderende arbejde
  • Forældresamarbejde
  • Sprog, konflikthåndtering og professionel kommunikation
 • Uge 2

  • Udvikling af esport gennem tiden/hverdagens forståelser
  • Relationerne gennem viden/social kapital
  • Omskiftlighed og omstillingsparathed
  • Tid >Penge og demokratisering af kulturskabelse
 • Uge 3

  • Relationsopbygning
  • Mindset og motivation
  • Kompetenceudvikling
  • Stress i esport
 • Uge 4

  • Holdsport, teams og roller
  • Self Determination Theory
  • Performance tilgang til esport
  • Modstandshåndtering
 • Uge 5-6

  I uge 5-6 skal du som kursist udarbejde  en kort undersøgelse i en esportsforening.

  I starten af uge 5 får du undervisning i hvordan du kan udarbejde en design for undersøgelse af esports-praksis. Herunder viden om forskellige kvantitative og kvalitative metoder, eksempelvis spørgeskema, deltagerobservation, semi-struktureret interview, observation og analyse af empiri fra praksis, som kan bruges til prøven.

  I starten af uge 6 præsenteres dine og dine medkursisters fund i esportsforeninger. I præsenterer derudover jeres blog.

  Resten af uge 6 får du vejledning og tid til at arbejde med din afsluttende eksamensopgave.

image

Foto: Esport Danmark

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Didaktik og undervisningsmetode er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste med akademikode 37569.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale postivlister

Didaktik og undervisningsmetode (10 ECTS) er godkendt på den regionale positivliste for:

image
 • Sydjylland

Bor du på Vest-, Østjylland eller på Fyn, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i den tilstødende region.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig