Vil du være knivskarp til det tyske sprog? Er du klar til at opgradere din viden og få nye kompetencer og øgede jobmuligheder? Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder og her er sprogkurset som vil give dig sikkerhed i sproget, så du kan tale tysk uden sprogangst.

Om tyskkurset

Tyskundervisning kan være brugbart i et væld af sammenhænge. I professionelt øjemed kan der være forskellige årsager til, at det er gunstigt at tage tyskundervisning.

Vil du øge dine jobmuligheder og komme tættere på drømmejobbet?

Det kan være, at drømmejobbet findes i en virksomhed, hvor der i jobopslaget kræves, at du kan kommunikere på tysk. Det kan også være, at du af ren interesse godt kunne tænke dig at dygtiggøre dig på tysk.

Kurset har et højt fagligt niveau, som er med til sikre, at du efter forløbet både har fået ny viden og forbedrede jobmuligheder. Vi hjælper dig hele vejen i mål, og sørger for at du også kan bruge det, du lærer.

Undervisningen på kurset varetages af IBL Sprogservice

IBL Sprogservice er en full-service sprogvirksomhed, som er blandt Danmarks største udbydere af kurser i fremmedsprog, dansk for udlændinge og oversættelsesopgaver.

Kom på kursus uanset hvor du bor

Kurset tilrettelægges som blended learning med fremmødeundervisning i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online med vejledning og feedback, så hvis du går i stå, kan du få hjælp via Teams eller chat.

  Planlagte kursusforløb

  • Vejle

   11. november 2021

   • TYSK6UJ-6452-111121-IBLVEJLE-DA

    • Starter 11. november 2021
    • Slutter 22. december 2021
   • IBL Sprogservice

    Ladegårdsvej 16, 1. sal
    7100 Vejle

  • København

   11. november 2021

   • TYSK6UJ-6453-111121-IBLKBH-DA

    • Starter 11. november 2021
    • Slutter 22. december 2021
   • IBL Sprogservice

    Raffinaderivej 8, bygning B, 1. sal
    2300 København S

  • Odense

   11. november 2021

   • TYSK6UJ-6454-111121-IBLODENSE-DA

    • Starter 11. november 2021
    • Slutter 22. december 2021
   • IBL Sprogservice

    Kochsgade 31D, 2. Sal
    5000 Odense C

  Skal vi ringe dig op?

  Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Tysk sprogkursus, 6 ugers jobrettet

  Er du jobkonsulent?

  Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

  Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på TYSK6UJ

  Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
  Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
  Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

  Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

  Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

  Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

  Jobcenter

  Kursus

  Borger

  Hele vejen rundt om vores nabo i syd

  På tyskkurset kommer du hele vejen rundt.

  Vi begynder med grundlæggende emner, der sikrer, at alle - uanset niveau - kan deltage. Vi arbejder med sproget i praksis, og igennem taletræning vil dit ordforråd blive aktiveret og udvidet. Desuden arbejder vi med forbedring af skriftlig korrespondance og kommer omkring den tyske grammatik.

  Det lærer du på kurset

  • At håndtere tysk på jobbet med generelle business-udtryk uden sprogangst, både mundtligt og skriftligt.
  • At få uddybende kendskab til grammatikken.
  • At forstå og gennemføre telefonsamtaler på tysk.
  • At skrive korrekte og målrettede e-mails og tekster.
  • At håndtere kringlede formuleringer i forskellige forhandlingssituationer.
  • At få bevidsthed om betydningen af korrekt kommunikation.
  • At lære præsentationsteknik og at kommunikere et budskab tydeligt og professionelt på tysk.
  • At udvikle sproglig selvtillid og blive i stand til at udtrykke dig sikkert på tysk.
  • At styrke de mundtlige kompetencer igennem samtaletræning og udvidelse af det aktive ordforråd.

  Kurset tilrettelægges som blended learning med fremmøde i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online-undervisning med vejledning og feedback, så du er sikret hjælp via Microsoft Teams eller chat.

  Husk at tage din egen PC med

  Du skal tage din egen PC med, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med.

  Hvorfor vælge et tyskkursus?

  Tyskkundskaber er en eftertragtet dobbeltkompetence. Altså en sekundær kompetence i forhold til dit egentlige fag, men som ganske ofte er udslagsgivende i forhold til at komme i job. Der er nemlig alt for få danskere, som kan tale tysk.

  Det viste Dansk Industri allerede i 2016 i en stor rundspørge blandt organisationens medlemmer.  som blandt andet viste, at over 80% af de adspurgte virksomheder samhandel eller samarbejde indenfor et eller flere tysktalende områder.

  Virksomhederne har helt overvejende brug for medarbejdere med såkaldte dobbeltkompetencer - altså ingeniøren, der kan tysk, eller erhvervsøkonomen, der kan fransk. Medarbejdere, der kan formidle faglig viden på andre sprog end dansk i mange forskellige, praksisnære situationer og på tværs af landegrænser, er i høj kurs blandt virksomhederne.
  "Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd", DI Analyse (nov. 2016)

  Kursusplan

  Modul 1 - Tysk på jobbet

  • 2 uger

   Sæt skub i karrieren og bliv fortrolig med det tyske sprog igennem taletræning i praksis. Her lærer du at beherske grammatikken og blive komfortabel med det tyske sprog, så du kan bruge det impulsivt og uden sprogangst.

   Vi lærer dig fagudtryk, tiltaleformer og høflighedsudtryk i stigende sværhedsgrad, så du bliver i stand til at konversere på tysk både formelt og uformelt, med kunder såvel som kollegaer uanset, hvad dit udgangspunkt måtte være.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Fredag: 
    Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

  Modul 2 - E-mail på tysk

  • 1 uge

   Her bliver du klædt på til at formulere og opsætte professionelle, læsevenlige e-mails og tekster. Vi lærer dig at identificere modtageren og tilpasse ordlyd, opsætning og tiltale herefter, samt korrekt repræsentation af egen virksomheds profil og sprogpolitik.

   Modulet indebærer desuden dygtiggørelse i både mail- og tekstprogrammer, så enhver arbejdsgiver trygt kan stole på dine kompetencer i skriftlig formidling og håndtering af e-mails.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Fredag: 
    Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

  Modul 3 - Er telefonen som en varm kartoffel?

  • 1 uge

   Er telefonen som en varm kartoffel, når en tysktalende er i den anden ende af røret? Har du også forsøgt at undgå den ”varme” samtale? Ikke alle samtaler er lige lette. Det kan bl.a. skyldes omstændigheder, eller forskelle i kultur eller sprogkundskaber.

   Vi giver dig værktøjer og træning i faste vendinger, så du bliver selvsikker og tydelig i din kommunikation, når du skal føre samtale via telefon. Du lærer teknikker til at dæmpe eller helt undgå optrappende konflikt og at udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde, hvilket er uundværlige egenskaber inden for bl.a. kundeservice, turisme, restauration eller som receptionist.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Fredag: 
    Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

  Modul 4 - Brænd igennem med dit budskab

  • 2 uger

   Gennem praktiske øvelser og metoder i præsentationsteknik øger du din gennemslagskraft og at løfter dine præsentationer / oplæg /foredrag ud over det sædvanlige.

   Få generel viden om kommunikation og opmærksomhed på egen kommunikationsmønster samt bevidsthed om betydningen af at modtage og afgive feedback

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

   • Fredag: 
    Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

  Forløbet er sammensat af følgende AMU-fag

  44979 | Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
  44978 | Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
  47293 | E-mail til jobbrug
  47300 | Tekster på papir - formulering og opbygning
  47214 | Håndtering og strukturering af længere tekster
  47250 | Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
  44853 | Kommunikation og konflikthåndtering - service
  44396 | Præsentationsteknik i administrative funktioner
  47296 | Kundeservice i administrative funktioner
  45983 | Samarbejde i grupper i virksomheden
  47297 | Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
  49773 | Møde- og webinartilrettelæggelse

  Prøve

  Hvert modul afsluttes med en prøve, som enten er case-baseret eller er struktureret som en multiple choice-test.

  Der udstedes kursusbevis.

  Adgangskrav

  Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Alle er velkomne.

  Du skal dog være indstillet på, at kurset er tilrettelagt som et fuldtidsstudie som indebærer, at du arbejdet skriftligt og mundtligt på engelsk i praksis.

  Hvor i landet er kurset godkendt?

  National positivliste

  Kurset består af en række AMU-fag, som alle er godkendte som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

  image

  Regionale positivlister

  De AMU-fag som sprogkurset er opbygget af fremgår alle af de regionale positivlister for:

  image
  • Hovedstaden (600, 599, 468, 625, 474, 608, 569, 484, 619, 40, 140, 504)
  • Sjælland (422,423, 151, 333, 325, 332, 295, 343, 351, 345, 326, 340)

  Bor du på Fyn eller Bornholm kan kurset også godkendes via de regionale lister, da disse regioner er tilstødende til Region Hovedstaden eller Sjælland, hvor kurset er godkendt.

  Øger et tysk sprogkursus mine jobmuligheder?

  image

  Tyskkundskaber er eftertragtede, kan man læse af jobopslagene. Især som sekundær kompetence, kan evnen til at tale og skrive tysk, være det, der ender med at være udslagsgivende for om du får jobbet eller ej.

  For en virksomhed med mange tyske kunder eller leverandører er det meget værd at have medarbejdere, som uden problemer kan kommunikere på tysk. Uanset om du arbejder med bogholderi, markedsføring, lager og logistik eller noget helt tredje.

  Ofte er der tale om jobs i turistbranchen, men det kan også være stillinger som salgsassistent, indkøbsassistent, receptionist, speditør.

  På Jobnet er der i reglen mellem 250 og 300 jobs, hvor der specifikt søges efter medarbejdere med tyskkundskaber.

  Reservér en plads på KURSUS

  Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

  Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

  Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

  Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

  Hvilken beskrivelse passer på dig?

   • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
    Du kan fortsætte til næste side.

  Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig