Vil du være knivskarp til det engelske sprog? Er du klar til at tanke ny viden, nye kompetencer og øgede jobmuligheder? Her er kurset for dig, som vil have større gennemslagskraft og sikkerhed i sproget, så du impulsivt kan tale engelsk uden sprogangst.

Om engelskkurset

Drømmer du om at øge dine jobmuligheder og sætte skub i karrieren? Er du godt i gang, men føler, at dit engelsk er rustet en smule? Vil du være sikker på, at dit ordforråd er helt up to date?

Uanset din motivation for at vælge et engelskkursus, tilbyder vi et højt fagligt niveau, som sikrer, at du går fra kurset med ny viden og øget jobmuligheder.

Danmark handler mere med udlandet end nogensinde før, og som ansat er det derfor vigtigt at kunne begå sig internationalt med kunder, leverandører og kollegaer på engelsk.
Mariann Alrø, ejer af IBL Sprogservice

Gå drømmejobbet i møde i en globaliseret verden

Globaliseringen har gjort gode sproglige kompetencer til en uundgåelig del af hverdagen.

Det betyder for eksempel, at mange virksomheder ved rekruttering af nye medarbejder ofte lægger vægt på, at ansøgerne har gode engelskkundskaber i skrift og tale.

Vil du øge dine jobmuligheder og komme tættere på drømmejobbet? Vi kan hjælpe dig hele vejen i mål – det er nemlig vigtigt, at du kan bruge det, du lærer.

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 8.814
Uden for målgruppe: DKK 23.357,06

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Vi varetager undervisningen i samarbejde med IBL Sprogservice

IBL Sprogservice er en full-service sprogvirksomhed, som er blandt Danmarks største udbydere af kurser i fremmedsprog, dansk for udlændinge og oversættelsesopgaver.

Kom på kursus uanset hvor du bor

Kurset tilrettelægges som blended learning med fremmødeundervisning i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online med vejledning og feedback, så hvis du går i stå, kan du få hjælp via Teams eller chat.

Planlagte kursusforløb

 • København

  21. februar 2022

  • ENGELSK6UJ-6630-210222-IBLKBH-DA

   • Starter 21. februar 2022
   • Slutter 1. april 2022
  • Fremmøde

   • 21. februar
   • 1. april
  • IBL Sprogservice

   Raffinaderivej 8, bygning B, 1. sal
   2300 København S

 • København

  21. februar 2022

  • ENGELSK6UJ-6631-210222-IBLKBH-DA

   • Starter 21. februar 2022
   • Slutter 4. marts 2022

   Nb. På dette 2 ugers kursus arbejdes der med:
   AMU-fagene: 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd og 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd.

  • Fremmøde

   • 21. februar
   • 4. marts
  • IBL Sprogservice

   Raffinaderivej 8, bygning B, 1. sal
   2300 København S

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Engelsk sprogkursus, 6 ugers jobrettet

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på ENGELSK6UJ

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Et sprogkursus som kommer hele vejen rundt

På sprogkurset kommer du hele vejen rundt. Vi begynder med grundlæggende emner, der sikrer, at alle uanset niveau kan deltage.

Vi arbejder med sproget i praksis, med massere af taletræning vil dit ordforråd blive aktiveret og udvidet.

Desuden arbejder vi med forbedring af skriftlig korrespondance og udbygning af den grammatiske forståelse.

Det lærer du på kurset

 • At håndtere engelsk på jobbet med generelle business-udtryk uden sprogangst, både mundtligt og skriftligt.
 • At styrke de mundtlige kompetencer igennem samtaletræning og udvidelse af det aktive ordforråd.
 • At få uddybende kendskab til grammatikken.
 • At udtale de engelske gloser korrekt.
 • At formulere dig grammatisk korrekt.
 • At forstå og gennemføre telefonsamtaler på engelsk.
 • At formulere korte tekster til e-mail
 • At håndtere kringlede formuleringer i forskellige forhandlingssituationer.
 • At få bevidsthed om betydningen af korrekt kommunikation.
 • At lære præsentationsteknik og at kommunikere et budskab tydeligt og professionelt på engelsk.

Kurset tilrettelægges som blended learning med fremmøde i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online-undervisning med vejledning og feedback, så du er sikret hjælp via Microsoft Teams eller chat.

Husk at tage din egen PC med

Du skal tage din egen PC med, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med.

Hvorfor vælge et engelskkursus?

Der er mange gode grunde til at vælge et engelskkursus. Det ses ofte på jobopslag, at der lægges vægt på gode engelske kundskaber i skrift og tale – men hvorfor egentlig det?

Blandt andet fordi globaliseringen gennem mange år har været med til at udviske landegrænser og bringe fjerne markeder og mennesker nærmere.

Allerede i 2016 kortlagde Dansk Industri behovet hos deres medlemmer. Dengang svarede over 90% af de adspurgte virksomheder, at de i løbet af de kommende 5 år ville få behov for fremmedsprogskompetencer indenfor engelsk.

67 pct. af de deltagende virksomheder angiver, at de primært anvender engelsk, når de kommunikerer med deres samhandelspartnere og/eller samarbejdspartnere, mens 32 pct. af virksomhederne helt eller delvist benytter samhandelspartnerens eget sprog. Heri kan engelsk også indgå, da det jo kan være samhandelspartnerens eget sprog.
"Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd" (side 3), DI Analyse (nov. 2016)

Desuden var koncernsproget hos 6 ud af 10 eksporterende eller internationalt orienterede medlemsvirksomheder allerede dengang engelsk.

Læs hele analysen her.

Kursusplan

Modul 1 - Engelsk på jobbet

 • 2 uger

  Sæt skub i karrieren og bliv fortrolig med det engelsk sprog igennem masser af taletræning. Få større gennemslagskraft og sikkerhed i sproget, så du kan bruge det impulsivt og uden sprogangst – og dermed øge dine muligheder for at søge og få drømmejobbet.

  Vi lærer dig fagudtryk, tiltaleformer og høflighedsudtryk i stigende sværhedsgrad, så du bliver i stand til at konversere på engelsk både formelt og uformelt, med kunder såvel som kollegaer uanset, hvad dit udgangspunkt måtte være.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Fredag: 
   Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

Modul 2 - E-mail på engelsk

 • 1 uge

  Her bliver du klædt på til at formulere og opsætte professionelle, læsevenlige e-mails og tekster. Vi lærer dig at identificere modtageren og tilpasse ordlyd, opsætning og tiltale herefter, samt korrekt repræsentation af egen virksomheds profil og sprogpolitik.

  Modulet indebærer desuden dygtiggørelse i både mail- og tekstprogrammer, så enhver arbejdsgiver trygt kan stole på dine kompetencer i skriftlig formidling og håndtering af e-mails.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Fredag: 
   Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

Modul 3 - Er telefonen som en varm kartoffel?

 • 1 uge

  Er telefonen som en varm kartoffel, når en engelsktalende er i den anden ende af røret? Har du også forsøgt at undgå den ”varme” samtale? Ikke alle samtaler er lige lette. Det kan blandt andet skyldes omstændigheder, eller forskelle i kultur eller sprogkundskaber.

  Vi giver dig værktøjer og træning i faste vendinger, så du bliver selvsikker og tydelig i din kommunikation, når du skal føre samtale via telefon. Du lærer teknikker til at dæmpe eller helt undgå optrappende konflikt og at udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde, hvilket er uundværlige egenskaber inden for kundeservice, turisme, restauration eller som receptionist og lignende.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Fredag: 
   Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

Modul 4 - Brænd igennem med dit budskab

 • 2 uger

  Gennem praktiske øvelser og metoder i præsentationsteknik øger du din gennemslagskraft og løfter dine præsentationer, oplæg og foredrag ud over det sædvanlige.

  Du får generel viden om kommunikation og større opmærksomhed på såvel dine egne kommunikationsmønstre som betydningen af at modtage og afgive feedback.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlineundervisning (3 timer), resten af tiden er selvstudie

  • Fredag: 
   Selvstudie med mulighed for vejledning og feedback

Forløbet er sammensat af følgende AMU-fag

44979 | Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 | Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
47293 | E-mail til jobbrug
40749 | Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
47300 | Tekster på papir - formulering og opbygning
47214 | Håndtering og strukturering af længere tekster
47250 | Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
44853 | Kommunikation og konflikthåndtering - service
44396 | Præsentationsteknik i administrative funktioner
47296 | Kundeservice i administrative funktioner
45983 | Samarbejde i grupper i virksomheden
47297 | Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
49773 | Møde- og webinartilrettelæggelse

Prøve

Hvert modul afsluttes med en prøve, som enten er case-baseret eller er struktureret som en multiple choice-test.

Der udstedes kursusbevis.

Adgangskrav

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Alle er velkomne.

Du skal dog være indstillet på, at kurset er tilrettelagt som et fuldtidsstudie som indebærer, at du arbejder skriftligt og mundtligt på engelsk i praksis.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Kurset består af en række AMU-fag, som alle er godkendte som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

image

Øger et engelsk sprogkursus mine jobmuligheder?

image

Engelskkundskaber er eftertragtede, og ganske ofte endda en afgørende sekundær kompetence, kan man udlede af jobannoncerne på Jobnet. Evnen til at tale og skrive engelsk kan i mange tilfælde være det, der ender med at være udslagsgivende for om du får jobbet eller ej.

USA og England indtager for tiden henholdsvis en første- og en tredjeplads over største  eksportmarkeder for danske virksomheder. Og handler man med eksempelvis asien kommunikerer man også oftest på engelsk. Så for en virksomhed som handler på tværs af landegrænserne, er det en nødvendighed at have medarbejdere, som uden problemer kan kommunikere på engelsk.

Uanset om du arbejder med bogholderi, IT, markedsføring, lager og logistik eller noget helt tredje.

På Jobnet er der i reglen mellem 2- og 3.000 jobs, hvor der specifikt søges efter medarbejdere med engelskkundskaber.

AMU målformuleringer

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig