Nu kan du kombinere PRINCE2 Foundation med Scrum

PRINCE2 er verdens mest udbredte projektmodel - og en Scrum Master - certificering er et must, hvis du vil arbejde professionelt med agil udvikling. Dette kursus er for dig, som har behov for at kombinere de to.

Udfordringen i mange PRINCE2-projekter er at undlade at inddrage flere processer, end projektet kræver.

Omvendt er udfordringen med Scrum, at nogle projekter kan håndteres bedre, ved at inddrage stabiliserende processer fra PRINCE2.

Heldigvis supplerer de to hinanden fremragende.

Det er almindeligt, overordnet at benytte en tilpasset PRINCE2-projektmodel, mens der i det daglige arbejdes efter agile metoder som eksempelvis Scrum eller Kanban. Det gør sig især gældende i udviklingsteams.

Både i forhold til kunne udfylde en projektleder- eller projektkoordinatorrolle i sådan en type organisation, forbedrer du dine jobmuligheder ved at have erfaring med både PRINCE2 og Scrum.

Dermed kan du udfylde en ledende rolle i forhold til at analysere og facilitere et projekt på et overordnet plan, samtidig med at du også vil kunne indgå meningsfuldt i udviklingsarbejdet med afrapportering, med at sikre fremdrift, med motivation af projektdeltagerne og meget mere.

Det samme gør sig gældende for dig, der skal arbejde i udviklingsteams. Det kunne for eksempel være med softwareudvikling, test eller i en hver anden projektsammenhæng, hvor man typisk vil vælge en agil metode.

image
image

Opstartsgaranti

Alle kurser i udbydes med opstartsgaranti. Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Planlagte kursusforløb

 • Online

  30. september 2019

  • Metier

   PRINOLFOUSCM-4580-300919-E-DA

   • Starter 30. september 2019
   • Slutter 8. november 2019
   • På dette kursus kan du vælge sprog (dansk/engelsk)
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  14. oktober 2019

  • Metier

   PRINOLFOUSCM-4581-141019-E-DA

   • Starter 14. oktober 2019
   • Slutter 22. november 2019
   • På dette kursus kan du vælge sprog (dansk/engelsk)
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  28. oktober 2019

  • Metier

   PRINOLFOUSCM-4582-281019-E-DA

   • Starter 28. oktober 2019
   • Slutter 6. december 2019
   • På dette kursus kan du vælge sprog (dansk/engelsk)
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om PRINCE2 Foundation med Scrum

Scrum er et simpelt framework til komplekst arbejde

Scrum er en agil metode, der opstod i midten af firserne som en modreaktion til den måde man indtil da havde grebet kompleks produktudvikling an på.

Selvom metoden oprindeligt var tiltænkt softwareudvikling, har Scrum sidenhen vundet kæmpemæssig udbredelse, og bruges i dag i alle brancher. Godt hjulpet på vej af en lang række store IT-projekter som kollapsede i halvfemserne.

Før de agile metoder vandt udbredelse, anskuede man et projekt i strengt afgrænsede sekvenser – den såkaldte vandfaldsmodel. Kravspecifikation blev efterfulgt af design. Design blev efterfulgt af konstruktion (eller kodning), konstruktion af integration, test og så fremdeles.

I Scrum forudsættes det, at man arbejder i små selvstændige teams, som sagtens kan være tværfaglige. Den langsigtede planlægning som er selve fundamentet for vandfaldsmodellen, er ikke så relevant for det daglige arbejde med Scrum. Her arbejder man i stedet i korte iterationer (sprints), som løbende evalueres og tilpasses den overordnede plan.

Metoden benyttes til komplekst arbejde. Derfor er deltagerne i et Scrum-team oftest specialister med stor faglig viden. Det er en pointe i sig selv, at arbejdet foregår transparent og med klar vægt på at skabe en fælles forståelse for såvel mål som proces.

Roller i et Scrum-team

Et klassisk Scrum-team er opdelt i forskellige roller:

 • En Product Owner, som repræsenterer kunden/brugeren. Product Owner prioriterer opgaverne, og har det helt overordnede blik på projektet.

 • Et udviklingsteam, som typisk består af 5-9 personer har de nødvendige specialistfærdigheder til at udvikle det færdige produkt.

 • En Scrum Master har ansvaret for, at hele teamet forstår og bruger Scrum korrekt.

Hvad er forskellen på PRINCE2 og Scrum?

Projektverdenen er fyldt med akronymer, sære navne og indforstået sprog – og det kan helt ærligt være noget kompliceret at finde ud af, hvad forskellen er på de mange forskellige begreber. Hvad er eksempelvis forskellen på PRINCE2 og Scrum?

Få svaret i dette blogindlæg.

Hvor kommer navnet Scrum fra?

Selve navnet Scrum er ikke et akronym.

Det kommer såmænd fra sportsgrenen rugby, og er kort for scrummage, som frit kan oversættes til skærmydsler. Rugbyspillere scrummer inden bolden sættes i spil, ved at samle sig en tæt flok.

I Scrum er et projekt inddelt i iterationer, kaldet sprints. Også det udtryk er hentet fra Rugby.

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2 er kort for PRojects IN Controlled Environments.

Det er verdens mest udbredte projektmodel, og den benyttes i et utal af virksomheder og organisationer over hele verden. Fundamentalt for metoden er vægt på opdeling af projekter i håndterbare og kontrollerbare faser.

PRINCE2 er en struktureret projektstyringsmetode med et strengt styret certificeringsprogram tilknyttet. Det er den britiske organisation Axelos, som håndterer al akkreditering af PRINCE2. Axelos er et joint venture mellem den britiske regering og virksomheden Capita.

Scrum er ikke svaret på alt. Heldigvis har vi PRINCE2.

Men Scrum er ikke svaret på alt. Det er for eksempel hverken en projektstyringsmodel eller en metode til løbende drift. Gennem tiden er mange projekter strandede, fordi man ikke har benyttet metoden til det, den er udviklet til.

I Scrum fokuserer man udelukkende på leverancen, og det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er en defineret projektlederrolle i metoden. Den er derimod udviklet til brug i eksisterende organisationer, og kan dermed godt fungere uden en decideret projektleder – men ikke uden ledelsesstuktur.

Man kan sammenligne Scrum med spilsystemer i fodbold. Selvom der ikke er behov for en administrerende direktør til 4-4-2-systemet, er der stadig behov for en direktør i klubben.
Jonas Högstrand, konsulent hos Metier

Din underviser

Din underviser på kurset er Thommas Grauballe Ottsen.

Thommas har lang erfaring med undervisning, coaching og implementering af Scrum såvel som PRINCE2 i flere store organisationer. Han bruger en høj grad af visualisering og praktiske øvelser i undervisningen og sikrer altid en god involvering, diskussion og refleksion blandt deltagerne. Derfor formidles læringsindhold på en struktureret og let forståelig måde.

image

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig