Nye skærpede restriktioner:

På grund af de nye skærpede restriktioner for beskæftigelsesindsatsen gennemfører vi alle vores aktiviteter for ledige som fjernundervisning indtil videre.

Læs meddelelse fra STAR

Erfaring med Scaled Agile Framework, SAFe, efterspørges i stigende grad på jobmarkedet. Her er kurset for dig, som vil lære at arbejde professionelt med projekter i stor skala.

Forandringer sker i dag med en hastighed, som ingen for bare tyve år siden, ville havet kunnet forestille sig. Det betyder, at virksomheder og organisationer skal kunne omstille sig langt hurtigere end tidligere. De skal øge deres omstillingsevne - deres agilitet.

Derfor kigger flere og flere i retning af mere agile arbejdsformer. Arbejdsformer hvor der opereres med kortere planlægningshorisonter. Der arbejdes i sprints, og kundeinddragelse er en aktiv del af hele udviklingsprocessen. Dermed kan man hele tiden afstemme forventningerne til løsningen eller produktet.

For virksomheder der begynder at kigge mod det agile, er Scaled Agile Framework (SAFe) interessant, fordi metoden giver en fælles ramme og forståelse for den agile måde at arbejde på i hele virksomheden.

Fremtiden er SAFe

Vinderne på fremtidens marked er de virksomheder og offentlige organisationer, som formår at forstå nye markedsbehov og løbende tilpasse deres produkter og services til de nye behov – og samtidig også formår at lancere nye ydelser og services hurtigt og effektivt.

For at lykkes med det, har de teams, der skal udvikle nye løsninger, behov for viden både fra specialister forskellige steder i virksomheden og fra kunderne, og de skal kunne udvikle produktet trinvist, da løsningen som oftest ikke er kendt på forhånd.

Alt for ofte lider virksomheder af, at deres udviklingsprocesser er for langsomme fordi udviklingsopgaven bliver for kompleks, og det resulterer i produkter der lanceres for langsomt i markedet. Ved at arbejde efter agile processer, principper og metoder bliver det muligt at øge udviklingshastigheden gennem korte og effektive udviklingssprints samt bedre planlægning og koordinering.

I større og mere komplekse organisationer, kan processerne skaleres med Scaled Agile Framework (SAFe), som gør det muligt for flere teams at arbejde koordineret mod fælles mål.

Stadig flere og flere danske virksomheder anvender SAFe som deres fælles sprog i den agile verden. Hvor "Agile" og "Agile Teams" tidligere mest var kendt fra it og teknologivirksomheder som for eksempel Google, anvendes metoderne nu i alle industrier – fra produktion, logistik og energi til den finansielle verden.  Også SAFe ses nu ikke kun i teknologivirksomheder men i alle brancher – og også i alle størrelser af organisationer.

image

Har du særlige behov?

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du er ordblind eller har andre særlige behov. Du kan eksempelvis søge om at få tildelt ekstra tid til dine eksaminer.

Målgruppe for kurset

Kurset henvender sig til dig, der har brug for en forståelse for aspekterne i projekter, og som ønsker at lære en systematisk projektmetode, som kan kvalificere dig til mange projektrettede jobs.

Det henvender sig særligt til dig som arbejder med salg, marketing, finans, forsikring, pension, projekter, IT med flere. 

SAFe bliver benyttet i stort set alle brancher over hele verden. I Danmark er SAFe dog indtil videre mest udbredt i det offentlige.

Med indsigt og certificeringer i SAFe holder du en afgørende nøgle til hvordan agile projekter håndteres i stor skala. Det er stærkt efterspurgte kompetencer for virksomheder, hvor det agile har begyndt sit indtog, og der er i øjeblikket stort behov for dygtige ledere med forståelse for best practices i det agile.

Bemærk venligst:

Det er en forudsætning, at du har deltaget på alle 3 tilstedeværelsesdage på kursets sidste halvdel (Leading SAFe), såfremt du ønsker at gennemføre certificeringseksamen i SAFe.

 • Tilstedeværelsesundervisning gennemføres indtil videre som onlinemøder grundet restriktioner.
 • Vær desuden opmærksom på, at alt materialet og certificeringerne er på engelsk.

Planlagte kursusforløb

 • Odense

  17. maj 2021

  • Metier

   LSAFESCM-5624-170521-ODIN-DA

   • Starter 17. maj 2021
   • Slutter 28. juni 2021
   • Dette kursus er på dansk
  • Fremmøde

   • 25. maj
   • 31. maj
   • 7. juni
   • 11. juni
   • 16. juni
   • 28. juni
  • Odin Havnepark

   Lumbyvej 17F
   5000 Odense C

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på SAFe Scrum Master og Leading SAFe

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på LSAFESCM

Formularens oplysninger overføres til Nyledige via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Kursets opbygning

Kurset gennemføres som en kombination af e-læring, hjemmearbejde og tilstedeværelsesdage. Eksamen tages online via egen computer og fungerer bedst i Chrome eller Firefox.

SAFe Scrum Master og Leading SAFe er delt op i to dele. De første tre uger arbejdes der med SAFe Scrum Master. Perioden afsluttes med en certificering, der afholdes på tilstedeværelsesdagen i den tredje uge.

Anden del af kurset omhandler Leading SAFe, der omhandler skalering af agile projekter, forståelse af lean og agile. Certificering i Leading SAFe afholdes på kursets sidste tilstedeværelsesdag.

Du skal have adgang til en computer med webkamera og mikrofon

For at kunne gennemføre onlinekurserne, skal du have adgang til en PC eller Mac med netadgang. Du skal bruge en computer for at kunne tilgå den browserbaserede e-learning.

Din computer skal desuden være udstyret med webkamera og audioudstyr - mikrofon og højtaler. Dem skal du benytte ved de afsluttende eksamener, som foregår online.

Hvad er SAFe?

Scaled Agile Framework (SAFe®) er det internationalt førende rammeværktøj for "skalering af agil udvikling fra teamniveau til program- og porteføljeniveau".

SAFe® løser udfordringer, som flere og flere virksomheder står over for – hvordan skalerer man agilt projektarbejde til hele organisationen?

Læs mere om SAFe® hos Metier.

image

SAFe i detaljen

Scaled Agile Framework er det førende framework for hvordan organisationer skalerer Agile. SAFe er altså et rammeværk, der skaber fælles principper og sprog i den agile organisation.

På teamniveau er SAFe i princippet det samme som Scrum, nemlig selvorganiserende teams der arbejder i korte iterationer.

Men derudover adresserer SAFe både Program- og Portfolio-niveauerne: Programniveauet synkroniserer op til 10-15 Scrum teams i et Agile Release Train. Portfolio-niveauet fordeler budgetter mellem Agile Release Trains, samt modner og følger op på virksomhedens store initiativer.

Et SAFe program - eller er Agile Release Train (ART) - består typisk af 50-125 personer, og flere danske virksomheder har 10 eller flere ARTs kørende.

Fakta om SAFe

 • SAFe er en ramme af principper for implementering af Lean-Agile i praksis.
 • SAFe understøtter virksomheder med at tage fat på de udfordringer, der ligger i at udvikle organisationen i en omskriftelig verden, hvor den agile tilgang er nødvendig
 • SAFe synkroniserer samarbejde og dermed levering for adskillige agile teams.
 • SAFe beskriver omfattende de roller, ansvar, artefakter og aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre Lean-Agile-udvikling.

Karakteristika ved den agile arbejdsform

 • Den agile arbejdsform benytter korte sprints og hyppige scrums
 • Metoden er udbredt i software- og it-virksomheder, men anvendes nu i alle brancher
 • SAFe er en ramme der understøtter den agile arbejdsform og giver overblik for alle – samt koordinerer på tværs af teams
 • Klar rollefordering (eksempelvis Product Owner, Scrum Master, Release Train Engineer)

Jobmuligheder

image

Der er typisk mellem 1.000 og 1.500 ledige jobs, hvor certificeringer som Leading SAFe eller SAFe Scrum Master er relevante.

Hvor i landet er kurset godkendt?

Regionale postivlister

Scrum og / eller projektledelse er godkendt på de regionale positivlister for:

image
 • Nordjylland
 • Vestjylland
 • Østjylland
 • Sydjylland
 • Fyn
 • Sjælland
 • Hovedstaden

Bor du på  Bornholm, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Er du interesseret i kurset, men bor et sted i landet, hvor det ikke er godkendt? Kontakt os for råd og vejledning.

Du lærer blandt andet...

 • At forstå de forskellige roller i et projekt
 • At forstå og arbejde med hvordan et projekt planlægges
 • At forstå hvordan et projekt leveres bedst indenfor tid, omkostninger og omfang
 • At få større forståelse for, hvordan et projekt afsluttes
 • At arbejde med vigtigheden af gevinstrealisering
 • At forstå lean processer
 • At arbejde med agil produktudvikling
 • At arbejde med agile strategier
 • At have et fleksibelt mindset
 • At arbejde med road maps for agil forandringsledelse.
 • At forstå inkrementel produktudvikling
 • At forstå validering af hypotese
 • At definere ”minimal viable product” (MVP).

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig