Kursus i scrum for dig, som ønsker at lære mere om agile udviklingsmetoder og projektledelse. Scrum er en af de mest udbredte og globalt anerkendte agile udviklingsmetoder inden for projektledelse.

Scrum er en iterativ samarbejdsmetode, der er designet til at optimere et teams opgaveudførsel, på en bæredygtig og langsigtet måde, uden at give afkald på fleksibilitet, kreativitet og innovative løsninger. Dermed er det kompetencer, der i stigende grad efterspørges i moderne virksomheder på tværs af brancher, hvilket ses i flere jobopslag.

Om Scrum kurset

Undervisningen foregår på dansk, men hovedparten af kursusmaterialet er på engelsk.

Dette scrum kursus er en variant af Projektstyring i praksis, hvor der lægges særlig vægt på agile metoder i forhold til projektstyring. Det betyder, at du som kursist skal gennemgå om praksis og centralt anvendte teorier og metoder indenfor projektstyring, mens de sidste 2 uger er dedikeret til undervisning i Scrum.

Du skal derfor være indstillet på, at undervisningen på denne uddannelse er mere intens at og får lidt mere travlt, end hvis du vælger det rene akademimodul.

Læs mere om Projektstyring i praksis her.

Er du ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse? Så skal du istedet vælge Scrum Master Certified, som figurerer på de fleste regionale positivlister.

I tvivl om noget? Ring på 70 22 72 26 for at høre mere om dine muligheder.

Forløbet varer seks uger, med et vægtet indhold af teori, praktiske øvelser og cases. På den sidste kursusdag har man mulighed for at opnå en certificering som Scrum Master Certificering (SMC), hvilket er en naturlig videreførsel af det lærte.

Du får tilsendt manual og adgang til et omfattende videomateriale. Desuden har man muligheden for at tage en Scrum Fundamentals Certificering (SFC), hvilket sikrer at er forberedt til kurset.

Manualen "Scrum Body of Knowledge" vil sammen med et opgavehæfte og en case være det gennemgående materiale, der benyttes på kurset.

Målgruppe

Alle firmaer og projekter har en vis grad at kompleksitet og forandring i opgavesammenhængen, og her er de lærte kompetencer relevante, også uden at den pågældende virksomhed anvender Scrum eller ej. De værktøjer og teknikker, der læres, kan anvendes i både teams og til personlig planlægning, også uden hele Scrum metoden bringes i spil.

Scrum benyttes i stigende grad i projekter og drift inden for vidt forskellige brancher og virksomheder, både relateret til IT, men også i stigende grad i almindelig produktion, produktudvikling, salg og service.

Kurset henvender sig til alle, som ønsker værktøjer og processer til at kunne arbejde i et fokuseret og effektivt flow, og samtidigt med, dig der ønsker at blive bedre til at indgå i forskellige former for teamsamarbejde eller dem der arbejder med facilitering af udviklingen af teams. Men også til alle der ønsker forståelse for et alternativ til topstyring og fastlåste planer.

Kurset er særligt relevant, hvis man ønsker indsigt og kompetencer inden for agile samarbejdsmetoder for dermed at kunne være stand til at implementere Scrum, arbejde som Scrum Master eller blot ønsker at kunne indgå effektivt som deltager i et Scrum Team.

Det lærer du på kurset:

Læringspunkter:

 • Scrum baggrund og historie
 • Scrum principper og hvorfor det virker
 • Scrum vs traditionel projektledelse
 • Scrum som projektledelsesmodel
 • Scrum roller og aspekter
 • Scrum værktøjer og teknikker
 • Scrum faser og processer
 • Praktisk anvendelse af Scrum
 • Etablering af Backlogs
 • Udarbejdelse af User Stories
 • Estimerings teknikker
 • Metoder til at skabe overblik og prioritering af opgaver

Bliv Scrum Master og lær om:

 • Simple strukturer og teknikker til at indgå i komplicerede samarbejdsrelationer
 • Hvordan man skaber fokus, optimerer værdi og minimerer risiko
 • Kommunikationsformer der øger indsigt og forståelse på alle niveauerAt optimere output for både dig selv og dit team, uden at øge arbejdsindsatsen
 • At skabe forudsigelighed og tryghed ved at arbejde stabilt og bæredygtigt
 • At være forandringsparat ved at planlægge kortsigtet, men med et langsigtet fokus
 • At facilitere et team i dets udvikling og fremdrift for at opnå en større effektivitet
 • At anvende software baserede opgavestyrings systemer

Akademiuddannelse med afholdelsesgaranti

Ledelse i praksis: akademiuddannelse med afholdelsesgarantiAkademimodulet udbydes med afholdelsesgaranti.

Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Jobrettet uddannelse

Udbudt som en del af Akademiuddannelsen i ledelse, og figurerer på den landsdækkende positivliste med akademikode 37518.

Udbydes i samarbejde med VIA University College

image

Ledelse i praksis på akademiniveau udbydes af VIA University College i samarbejde med Nyledige.dk. VIA er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter og A-kasse samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Du skal under alle omstændigheder sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for din uddannelse. Det er også en god ide at vedhæfte dit CV.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

image
image

Din underviser på Scrumdelen af kurset er Thommas Grauballe Ottsen.

Thommas har lang erfaring med undervisning, coaching og implementering af Scrum i flere store organisationer. Han bruger en høj grad af visualisering og praktiske øvelser i undervisningen og sikrer altid en god involvering, diskussion og refleksion blandt deltagerne. Derfor formidles læringsindhold på en struktureret og let forståelig måde.

Du kan læse mere om Thommas på hans hjemmeside.

Planlagte kursusforløb

 • Online

  13. august 2018

  • PROSCR-3612-130818-FU-DA

   • Starter 13. august 2018
   • Slutter 21. september 2018
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

 • Online

  17. september 2018

  • PROSCR-3613-170918-FU-DA

   • Starter 17. september 2018
   • Slutter 26. oktober 2018
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

 • Online

  22. oktober 2018

  • PROSCR-3614-221018-FU-DA

   • Starter 22. oktober 2018
   • Slutter 30. november 2018
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

 • Online

  3. december 2018

  • PROSCR-3615-031218-FU-DA

   • Starter 3. december 2018
   • Slutter 25. januar 2019
   • Dette kursus er på dansk

   Ferie i perioden fra den 22/12 til og med 6/1 2019

  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Projektstyring i praksis med Scrum

Hvorfor arbejde agilt?

Mon ikke du kender følelsen af, hele tiden at køre på de høje nagler? Du arbejder hårdt og intenst, men alligevel er det som om, du ikke rigtig når alt det du egentlig skal. Ingen af dine opgaver bliver rigtig afsluttet, og arbejdsbyrden vokser hele tiden, fordi der hele tiden kommer nye opgaver i stakken.

Og så er der de andre dage, hvor alting går op i en højere enhed. Du når en hel masse, og du har masser af overskud til det hele.

Det er præcis det, som agile metoder handler om: at tilpasse dine arbejdsrutiner og din tankegang til at få mange flere af de gode dage – og mange færre af de dårlige. Mere positivt flow og mindre stress.

Hvad er agile metodikker og hvordan virker de?

Det er i samarbejdet, at resultaterne skabes. Ved at tage afsæt i de mennesker, som skal arbejde sammen på et projekt, skaber agilitet fokus på sammenhænge, og bevirker konkret, at du vil komme ud for færre af de irriterende blindgyder, som forårsager, at du går i stå i dit arbejde.

I stedet for at udarbejde regler og endeløse, uoverskuelige procedurer for teamet, skal det udfordres og understøttes i at blive selvstyrende. Hver enkelt skal tage aktivt ejerskab for egne handlinger, såvel som gensidig interaktion. Teamet skal selv kunne afgøre, hvordan opgaverne bedst løses – det skaber nemlig en gensidig forpligtelse og en høj motivation. Det gør det simpelthen sjovere at gå på arbejde – også når man har travlt.

Iterative cyklusser

Der skabes fokus på det, der virker for det enkelte team, og man tager ved lære af det, der ikke virker. Dermed forbedres samarbejdet og effektiviteten hele tiden.

De selvstyrende teams arbejder i iterative cyklusser. Indenfor hver cyklus fokuseres på delmængden af de samlede opgaver - som igen udvælges ud fra kontekst og vigtighed, i forhold til, hvad der giver mest værdi på kort sigt og hvilke delleverancer, der kan afsluttes.

På denne måde afsluttes opgaverne hurtigere, fordi hele teamet arbejder koordineret og i samme retning, frem for altid at løbe efter det, der ligger øverst i deres egen indbakke. Fokus er på det, der er vigtigst for hele teamet.

Reduceret kompleksitet

Når en delmængde af opgaver struktureres i en cyklus, reduceres kompleksiteten markant for de enkelte projektdeltagere. Det skyldes, at hver enkelt på denne måde får bedre overblik, og kun behøver at fokusere på det, som ligger lige for.

Agile teams benytter ikke fastlagte planer. I stedet koordineres udførslen af opgaver løbende et par iterationer frem.

Dermed opnår man en væsentligt større omstillingsparathed og en højere dynamik - som igen er med til at forbedre evnen til at kunne agere på nye input, ønsker og problemstillinger. Man bevarer simpelthen muligheden for hurtig og fleksibel tilpasning af aktiviteter, løsninger og fremgangsmåder til ny viden og opdaterede eller ændrede behov hos kunden.

Kort horisont

Agile teams koordinerer udførsel og løsning af opgaver med kort horisont, og med udgangspunkt i aktuelle problematikker, leveringer og overordnede planer.

Trinvise leverancer af produkter som rent faktisk er brugbare, tilfører hurtigere værdi for kunden, ligesom det i høj grad er med til at sikre involvering og feedback på løbende basis.

Det betyder igen, at fremtidige aktiviteter kan tilpasses, så de er i harmoni med kundens ønsker og behov (som ofte ændrer sig over tid). Af samme grund er det væsentligt at være åben og velvilligt indstillet overfor disse ændringer – de er nemlig med til at sikre, at resultatet bliver som ønsket.

Ændringer er værdiskabende, ikke forstyrrende belastninger

Ved at betragte løbende ændringer som værdiskabende, og i øvrigt helt naturlige elementer i ethvert projekt, er det muligt at øge såvel omsætning som kundetilfredsheden. Evnen til ikke at betragte ændringer som forstyrrende belastninger, er central inden for Scrum.

Agilitet er et enkelt begreb at forstå, men det betyder ikke at indgroede vaner og uhensigtsmæssige eller modsatrettede kulturer er enkle at ændre.

Der er derfor brug for principper, strukturer og rammer, som gør det muligt at realisere potentialet i en organisation. Opgaverne, og den tekniske udførsel af disse, kan godt være de samme, men måden de prioriteres på, og hvordan de løses i et koordineret samarbejde, er meget anderledes.

Agilitet handler om at ændre måden, man tænker på

Agilitet handler ikke om at ændre måden, man arbejder på. Agilitet handler om at ændre måden, man tænker på.

Til syvende og sidst handler agilitet om at gøre teams mere effektive og parate til at løbende at kunne tilpasse indsatsen i forhold til konkrete forhold og ønsker hos kunden.

Hvorfor Scrum?

Den traditionelle topstyrede arbejdsform har vist sig begrænsende i enten effektivitet, forandringsparathed eller innovative løsninger. Det har ikke været muligt at styrke den ene force uden at begrænse de øvrige, og de typiske forbedringstiltag har været mere struktur, planlægning og kontrol, hvilket øger bureaukrati og mindsker arbejdsglæden.

Scrum giver arbejdsglæden tilbage til det enkelte team, ved at arbejde selv-organiserende og tage ansvar for både metoder og resultater, hvilket skaber ejerskab og motivation hos deltagerne. Et Scrum team arbejder i korte iterationer, hvor der i hver opnås, både et delmål i forhold til leverancen og en forbedring i forhold til teamets udvikling. Dermed skabes der løbende optimering af teamet, samtidigt med at der fokuseres på opgaveafslutning og resultater, der giver værdi for kunden.

Hvad kan man som deltager i et Scrum Team?

Som Scrum Developer opnår man tilstrækkelig forståelse for principper, rammer og processer til aktivt at kunne deltage i et Scrum Team. Under kurset arbejder man praktisk med Scrum sammen med de øvrige deltager og får erfaring i de anvendelse af forskellige teknikker og værktøjer. Endvidere får man indsigt i hvordan man kan anvende Scrum til at strukturere og optimere sine egne arbejdsprocesser.

Hvad kan en Scrum Master?

Scrum er simpelt at forstå men kompliceret at implementere. Derfor sikrer en Scrum Master-certificering, at man er trænet i at facilitere et team i dets egen udvikling, for at optimere både samarbejdsform og resultater over tid. Som Scrum Master vil du have indgående kendskab og praktisk erfaring med Scrum metodens arbejdsform, værktøjer og teknikker, således, at du kan bringe dette med ind i dine arbejdsrelationer.

Jobmuligheder

Der er altid ledige jobs for dig med kompetencer indenfor agile processer og Scrum. Herunder ses et lille udsnit af de aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk.

image

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig