Om kurset

På kurset koncentrerer vi os om at give dig praktiske redskaber, som du kan arbejde med efterfølgende. Der er tre hovedområder:

 • Budget, kalkulering og andre beregninger
 • Regnskabsforståelse, bogføring, årsafslutning og rapportering
 • Forretningsbeskrivelse, kommunikation og præsentation

Kurset foregår online med daglige møder med underviseren og kortere eller længere faglige oplæg. Herudover er der videoinstruktioner, opgaver med løsninger og du får masser af gode opslagsbøger, du kan bruge både i undervisningen og senere. Vi kommer rundt om iværksætterøkonomien set fra mange sider og med mange forskellige eksempler, og du får mulighed for at arbejde med økonomien i din egen iværksættervirksomhed, hvis det er relevant for dig. Du vil blive præsenteret for bogføringseksempler i flere forskellige nystartede virksomheder, både e-handelsvirksomheder, konsulentvirksomheder, produktionsvirksomheder og fysiske butikker.

Når dette kursus er gennemført, vil du være i stand til at arbejde professionelt med budgetter – for eksempel etablerings-, drifts- og likviditetsbudgetter til brug i virksomheden. Du vil kunne organisere arbejdet i bogholderiet og have erfaring med praktisk bogføring i e-conomic. Du vil have overblik over opgaverne i forbindelse med årsafslutningen i bogholderiet og følge materialet til dørs. Herudover vil du have fået en håndfuld redskaber, som er nyttig i kommunikationen omkring virksomheden og få lejlighed til at øve dig i præsentation af virksomhedens idé, produkter og – hvis du vil – forretningsplan.

Du får...

 • 30 kursusdage online med daglige konferencer
 • Overblik over virksomheders budgetter og regnskab
 • Et rigtig godt undervisningsmateriale med cases fra autentiske virksomheder
 • En række fagbøger, blandt andet om moms, skattemæssige fradrag og årsafslutning i bogholderiet
 • Grundlæggende bogføringsviden og indsigt i, hvordan et regnskab startes op i bogholderiet
 • Erfaring med brug af e-conomic og Excel
 • Gode redskaber til dit eget iværksætterprojekt eller som værdifuld medarbejder i en start-up eller projektorienteret virksomhed

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Iværksætteri med fokus på økonomi

AMU - kurserne udbydes af Edutasia og Nyledige.dk.

Edutasia er en af landets største producenter af e-learning og læringsteknologi med mere end tyve års erfaring med håndtering og gennemførsel af e-learning og fjernundervisning.

Edutasia.com

Undervisningen varetages af Regnskabsskolen

Regnskabsskolens mål er at gøre regnskab og administration så let som muligt for iværksættere og selvstændige. Regnskabsskolen underviser i bogføring – fra det første bilag til årsregnskab og selvangivelse. 

Regnskabsskolen.dk

Kursusplan

Tema: Budget

45215, Grundlæggende faglig regning

 • Introduktion til kursusplatform og undervisere. Gennemgang af fremsendt materiale (du får en pakke med bøger tilsendt inden kursusstart). Orientering om kursets opbygning, samtale om egne ideer/projekter, som kan bruges som cases i undervisningen. Vi gennemgår elementerne i en forretningsplan og taler om i hvilket omfang en forretningsplan er nødvendig. Opgave med grundlæggende faglig regning.

 • Kursus i Excel - e-learning fra Edutasia. Vi bruger regneark i mange sammenhænge, og alt efter dine forkundskaber, kan du bruge kort eller lang tid på at få den grundlæggende brug på plads.

 • Deltagernes cases: Du beregner! Beregninger af rabatter, tilbud, timelønninger, produktionsomkostninger, forventet dækningsbidrag og andre nøgletal. Beregner nøgletal for større og mindre virksomheder og finder ud af, hvilke nøgletal, der er relevante i din virksomhed. Dermed bliver du klædt på til at lave virksomhedens første budgetter.

 • Deltagernes cases: Beregninger af rabatter, tilbud, timelønninger, produktionsomkostninger, forventet dækningsbidrag og andre nøgletal. Beregner nøgletal for større og mindre virksomheder og finder ud af, hvilke nøgletal, der er relevante i din virksomhed.

49437, Virksomhedens budgetter

 • Vi arbejder med virksomhedens budgetter: Etableringsbudget, driftsbudget, likviditetsbudget, og du bliver præsenteret for en større budgetskabelon, som bruges af de, som skal ud og søge ekstern finansiering.
  Du udarbejder budget for dit eget projekt og får sparring på det. Har du ikke noget projekt, får du en opgave, hvor du kan lave de samme ting.

Tema: Bogføring

45965, Placering af resultat- og balancekonti

 • Regnskabets opbygning med fokus på status: Aktiver og passiver. Vi ser på, hvordan det ser ud i et økonomisystem og regner på, hvordan forskellige sammensætninger af aktiver og passiver giver sig udslag i f.eks. kreditværdighed.

 • Vi undersøger resultatopgørelsen og ser på forskellige udgiftstyper, og vi taler om de skattemæssige fradrag og momsen, samt hvordan det håndteres i økonomisystemet.

45969, Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

 • Vi arbejder med debitor-, kreditor- og finansbogføring og ser på de rapporter, vi kan udskrive, når bogføres er ajour. Vi bruger autentisk, anonymiseret bilagsmateriale i vores opgavesæt.

 • Vi fortsætter med bogføring og registrering og prøver at se på nogle af de lidt mere vanskelige bilagstyper, hvor man skal kende særlige regler, for at kunne bogføre korrekt.

47381, Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

 • Vi taler om bilag, både de fysiske og elektroniske og taler om afstemninger af kasse, bank og andre likvide konti.

 • Fysiske kasser med bilag og småpenge, håndtering i virksomhederne m/u kasseapparat. Vi taler om, hvordan man gør, når man sælger på markeder, udelukkende elektronisk og i andre valuta end DKK.

40013, Lønberegning og lønrapportering

 • Opbygningen af en lønseddel, og hvordan lønberegningen foregår. Regler omkring sociale bidrag, feriepenge, pension mv.

 • Vi afprøver et lønsystem og laver lønninger – og vi gennemgår, hvordan lønsystemet sørger for beregning og afregning til det offentlige.

Materialer

Bog: Forstå dit regnskab - og dine konkurrenters

Bog: Bogen om bogføring med e-conomic

Bog: Årsafslutning i bogholderiet

Bog: Løn og lønbogføring for begyndere - med overgangsordningen til den nye ferielov

Manualsamling vedr. e-conomic:

 • Opsætning
 • Kontoplan
 • Kassekladde
 • Kunder Leverandører
 • Rapporter og statistik

Materialesamling vedr. lønsystem:

 • Videoer og screencastpræsentationer (flere - alle fjernundervisningsdage)

Casearbejde og ca. 10 opgavesæt

Undervisningslicens til økonomisystem

Undervisningslicens til lønsystem

Hæfte: Bogføringslovens krav til virksomheden (BDO)

Kompendium: Materialesamling vedrørende årsrapporter

Kompendium: Budgettering

Kompendium: Grundlæggende regnearter, procenter mv.

Iværsætter 2020

Dansksproget e-learning i Excel, Word og Powerpoint

Webinarer med eksterne konsulenter og opgavesæt vedr. e-markedsføring og reklame

Bog: Christina Klitsgaard: Skyhøjt salg med e-mails

Kurset dækker følgende AMU-fag:

 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 49437 Virksomhedens budgetter
 • 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
 • 45965 Placering af resultat- og balancekonti
 • 45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
 • 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
 • 47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering
 • 40013 Lønberegning og lønrapportering
 • 40008 Årsafslutning af bogholderiet
 • 45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet
 • 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
 • 45953 E-markedsføring og reklameindsats
 • 47293 E-mail til jobbrug
 • 40750 Præsentation af tal i regneark
 • 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Hvor i landet er kurset godkendt?

image

National positivliste

Iværksætterkurset er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

47382, Anvendelse af periodisk beregning og registrering

 • Vi arbejder videre med løn og lønbogføring, navnlig hvordan registreringer og indberetninger foregår. Herudover arbejder vi med afskrivninger og andre poster, som med fordel kan periodiseres i regnskabet.

40008, Årsafslutning af bogholderiet

 • Der foregår mange opgaver i bogholderiet, når bogføring af årets bilag er slut, og inden regnskabet er klar til enten selvangivelsen eller årsrapporten. Vi gennemgår processen og laver selv en årsafslutning i en case.

45972, Opstilling og analyse af årsregnskabet

 • Vi ser mere dybdegående på de interne årsregnskaber og de eksterne årsrapporter – og øver os i at se, om en virksomhed har en sund økonomi – eller hvad der skal til, for at den kan få det.

 • Vi arbejder videre med afslutningen og årsrapporten og får styr på alle de sidste spørgsmål omkring bogføring og årsafslutningen.

Tema: Forretningsudvikling

47217, Indskrivning og formatering af mindre tekster

 • Kursus i MS Word, e-learning fra Edutasia. Hver kursist tager stilling til, hvilken type tekst, der skal arbejdes med. Det kan være alt fra en annoncetekst til en forretningsplan.

 • Elevatortaleudarbejdelse, tekster til annoncer, hjemmeside, mails, salgsbrochure, forretningsplan: Bliv god til at arbejde med tekstbehandling ved at skrive sine egne tekster. Herudover: Forberedelse til næste dag (du skal ud og tage billeder, som kan bruges i dine eksempelannoncer).

45953, E-markedsføring og reklameindsats

 • Webinar med ekstern konsulent, gennemgang af annoncers opbygning og anvendelse. Demonstration af Canva. Målet er at hver deltager er i stand til at lave sine egne annoncer (eller stille relevante krav til sit annoncebureau).

 • Webinar med ekstern konsulent om opstilling, stil og indhold i annoncer på sociale medier. Udarbejdelse af annonce.

47293, E-mail til jobbrug

 • Webinar om opstilling, stil og indhold, når du skriver professionelle mails. Diskussion af brugen af mailinglister og hvordan man får mange på listen.

 • Læsning af Majbritt Lunds e-bog om e-mail markedsføring, udarbejdelse af eksempler på e-mails, feedback fra underviser.

40750, Præsentation af tal i regneark

 • Videoinstruktion, opgavesæt, opslag i manualsamling. Vi skal præsentere vores egne budgetter og kalkuler på en måde, hvor andre kan forstå, hvad vi mener.

44373, Anvendelse af præsentationsprogrammer

 • Kursus i PowerPoint, e-learning fra Edutasia.

 • Udarbejdelse af PowerPoint vedr. eget projekt og fremlæggelse. Afslutning.

Hvordan kommer jeg på kursus?

Er du ledig?

 • Selvom dele af beskæftigelsesindsatsen er sat i bero, har du stadig mulighed for at komme på kursus. Du kan ikke sanktioneres, for ikke at tage imod tilbuddet, men hvis du mener, at et kursus kan hjælpe dig i job, skal du tale med dit Jobcenter.

Reservér en plads på kurset ved at klikke på Tilmeld-knappen og følge vejledningen. Kontakt dernæst dit Jobcenter eller ring til os på telefon 7022 7226 for yderligere information.

Er du ansat eller selvstændig?

 • Du kan måske få udgifterne til AMU-kurset dækket - enten via VEU-godtgørelse eller fra en kompetencefond. Det gælder også hvis du er selvstændig. Der kompenseres med et beløb svarende til højeste dagpengesats. VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Du kan læse mere om de aktuelle satser her.

 • Er du dækket af en overenskomst, er der ofte mulighed for at dækning af udgifterne via Kompetencefonden. Der vil typisk ydes dækning ud over VEU-godtgørelsen, samt eventuel dækning af kursusmaterialer med mere.

Klik på Tilmeld-knappen og følg vejledningen.

Er du hjemsendt, og modtager din arbejdsgiver lønkompensation fra staten?

 • Er du hjemsendt af din arbejdsgiver i forbindelse med Corona-udbruddet, har du (foreløbig frem til 9. juni) også gode muligheder for at komme på kursus.

 • Din arbejdsgiver vil stadig modtage lønkompensation, men det kan være en fordel at søge VEU og / eller midler fra Kompetencefonden i stedet for. Bemærk at man ikke både kan modtage lønkompensation samt VEU og midler fra en kompetencefond samtidig.

Klik på Tilmeld-knappen og følg vejledningen for at reservere en plads på kurset. Tal dernæst med din arbejdsgiver om hvilke muligheder du har.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig