Her er kurset for dig, som vil lære at blive en effektiv, resultatorienteret sælger. Du lærer blandt andet om salgsstrategier, kundeadfærd og kundetyper samt argumentationsteknikker, som er vigtige for dine salgsresultater.

Salgspsykologi og grundlæggende salg er en del af akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Forløbet giver dig kompetencer til at varetage salgsjobs på mange niveauer.

Du får kompetencer, som ruster dig til at agere i forhold til alle aktuelle aspekter ved et godt salg:

Sælgerens personlige fremtræden

De forskellige kundetyper og tilpasning til dem

Salgsstrategi

Præsentationsteknik

Forhandling

Værdiskabelse for kunden

Oparbejdelse af kundeemner

Salgsopfølgning

Deltagelse i faget vil ligeledes give dig en forståelse for vigtigheden af planlægning. Du får desuden færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt i salget og forebygge negativ stress i salgsarbejdet.

Endelig får du en grundig forståelse for betydningen af psykologi i en salgsproces - og hvordan du tilpasser din egen adfærd i salgsmødet i forhold til kunden. Den tilpasning forudsætter viden om salgspsykologi og kommunikationsteknikker, som du lærer på kurset.

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved opnå bedre salgsresultater. Faget giver desuden en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse planlægning gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde.
Fra studieordningen for akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Målgruppe

Salgskurset er oplagt for dig, der gerne vil arbejde med salg. Du kan både have erfaring med salgsarbejde eller være helt grøn på området.

Salgsjobs er af natur udadvendte, typisk med berøringsflader i hele organisationen. Det er samtidig et fagområde, hvor man måles meget direkte på ens resultater, og hvor man i de fleste tilfælde også aflønnes helt eller delvist efter provision. 

På salgskurset får du en lang række af de formelle kompetencer, du skal bruge for at kunne agere under disse forhold.

Men det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med salg. Har du ikke det, skal du vælge et andet kursus.

Eksempler på opgaver i en salgsafdeling:

 • Rådgive kunder
 • Vedligeholde og pleje kunderelationer.
 • Opfølgning på leads
 • Mødebooking
 • Opfølgning på eksisterende eller tidligere kunder i aftersales-øjemed.
 • Udarbejdelse af salgsmateriale
 • Deltagelse på messer, seminarer, webinarer med mere.
 • Tilbudsgivning samt opfølgning på tilbud.
 • Kundetilfredshedsundersøgelser
 • Kundepleje og support
 • Sikring af optimalt salgsfokus ved segmentering af kunder og marked
 • ... og meget mere

Din underviser på salgskurset:

Din underviser på kurset i salgspsykologi og grundlæggende salg er Rasmus Borup.

Rasmus er uddannet cand. merc. og har i mange år beskæftiget sig med salg, ledelsesrådgivning, projektstyring og HR. Han er selvstændig konsulent i virksomheden Udviklingspilot, og har tidligere arbejdet med uddannelse og HR i SparNord, Navitas, CoLearning med flere.

"Kommunikation er min største force, og jeg kommunikerer konstruktivt, motiverende og imødekommende på tværs af niveauer og faggrænser. Jeg ser altid mulighederne frem for begrænsningerne."

Jobrettet uddannelse

Udbudt som en del af Akademiuddannelsen i salg og markedsføring, og figurerer på den landsdækkende positivliste med akademikode 37610.

Udbydes i samarbejde med UCL

image

Salgspsykologi og grundlæggende salg på akademiniveau udbydes af UCL i samarbejde med Nyledige.dk. UCL er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den projektopgave som du skal udarbejde i forbindelse med kurset.

Når du har bestået den afsluttende eksamen, tildeles du 10 ECTS - point fra akademiuddannelsen i ledelse, ligesom der naturligvis også udstedes uddannelsesbevis.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Søger du om kurset gennem din A-kasse (jobrettet uddannelse) skal du også sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Krav til dokumentation er eksamensbevis for højest fuldførte uddannelse, samt et CV, der dokumenterer minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene til akademiuddannelsen, skal der laves en realkompetencevurdering. Kontakt os for mere information.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Salgspsykologi og grundlæggende salg

Opbygning: Salgspsykologi og grundlæggende salg

Akademimodulet udbydes som fjernundervisning med tilhørende e-learning.

Som studerende vil du få adgang til et omfattende bibliotek af e-learning, hvor du gennem video, tekst og opgaver kan gennemgå emnerne i akademimodulet i dit eget tempo og på den måde som passer dig bedst.

Du vil desuden få adgang til et læringsmiljø, hvor du løbende vil få sparring fra din underviser – individuelt og tilpasset dit behov.

Undervejs vil underviseren præsentere supplerende materialer og give dig opgaver med tilhørende feedback.

Dermed kombinerer vi fleksibiliteten i e-learning med den mere traditionelt styrede undervisning og sikrer, at du får det maksimale udbytte af forløbet.

Kursusplan

Sælgeren, salgsmødet og kunden

 • Uge 1, 2

  Sælgeren og sælgerens opgaver
  Salgsmodeller:

  BALA

  SPIN Selling

  Salgshjulet:
  - Åbning/interesse
  - Persontypologi
  - Behovsafdækning / Spørgemetodik
  - Aktiv lytning
  - EFU
  - Indvendingsbehandling
  - Afslutning

  Værdibaseret salg

Salgspsykologi og persontyper

 • Uge 3, 4

  Salgs og kommunikationsstrategier
  Identifikation af kundemotiver og –mål
  Personlige egenskaber
  Selvudvikling
  Emotionel intelligens
  Sælgerens mindset
  Telefonsalg og mødebooking

Psykologiske værktøjer, kommunikation og salsledelse

 • Uge 5, 6

  Forståelse for kommunikation
  Verbal og nonverbal kommunikation
  Præsentations- og argumentationsteknikker
  Transaktionsanalyse
  Assertion
  Mødeforberedelse
  Salgsledelse
  Planlægning og prioritering
  Stresshåndtering
  Værdibaseret salg og after sale services

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

Jobmuligheder

image

Kompetencer indenfor salg og salgspsykologi er der rift om - også som en sekundær kompetence.

Søger du - som her - specifikt på salgsjobs, er der på landsplan ofte over 4.000 ledige jobs.

Som sekundær kompetence, er der naturligvis endnu flere jobs, hvor kompetencer indenfor salgsområdet efterspørges.

Klik på knappen herunder for at se et udsnit af det aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk. Det er jobs som kunne være relevante for dig, med nogle af de kompetencer du får via et kursus som dette.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Salg og salgspsykologi er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste med akademikode 20104.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale postivlister

Salgspsykologi og grundlæggende salg er godkendt på de regionale positivlister for:

image
 • Hovedstaden (414)
 • Sjælland (240)
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Østjylland
 • Nordjylland

Bor du på Bornholm kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig