Rollen som kunderådgiver er under stor forandring. Det stiller store krav til fremtidens medarbejdere. Her er kurset for dig, som vil stå stærkere i kampen om de mange jobs indenfor salg, teknisk support, kundeservice med videre.

En kunderådgiver i dag skal have et mere internationalt udsyn end tidligere. Man skal være stærk i kommunikation på skrift og i tale. Både på dansk og på engelsk.

Den fremtidige kunderådgiver skal desuden være dygtig til at samarbejde på tværs. Man skal kunne arbejde i grupper og projektorienteret og samtidig også være god til at arbejde selvstændigt.

Samtidig er kunder generelt er blevet mere markedsbevidste. Der stilles store krav til god kundeservice og derfor skal du som kunderådgiver også være god til at håndtere konflikter - og ikke mindst undgå dem.

På det private område har rollen udviklet sig til også at handle om salg og om at være kommerciel skarp i rådgiverollen.

Regler og lovgivning betyder også, at du som kunderådgiver skal have et kendskab til reglerne for persondata samt kende til principperne for GDPR.

På kursets 4. modul lærer du at håndtere persondata korrekt og du får viden om datasikkerhed og GDPR.

Målgruppe

Den fremtidige kunderådgiveruddannelse henvender sig til følgende målgrupper

 Ledige der ønsker et job i den private sektor, herunder fx: 

 • Televirksomheder 
 • Rejsebranchen
 • Den finansielle sektor
 • Øvrige virksomheder inden for den private sektor

Ledige der ønsker et job i den offentlige sektor, herunder fx: 

 • Pensionsselskaber
 • Udbetaling Danmark
 • ATP
 • Forsvarets regnskabstjeneste
 • Motorstyrelsen
 • SKAT

Undervisere på kurset

Rasmus Borup

Mangeårig konsulent indenfor ledelse, kommunikation og service Har etableret servicekultur i flere offentlige virksomheder. Har mange års salgserfaring.

Poul-Erik Skovsgaard

Tidligere udviklingschef og mangeårig konsulent indenfor ledelse, kommunikation, personprofilering og teamledelse.

Jobmuligheder

image

Kompetencer indenfor salg og kundeservice er der rift om - også som en sekundær kompetence.

Der er normalt mellem 6.000 og 8.000 jobs i Jobnet indenfor området - og som sekundær kompetence, er der naturligvis endnu flere jobs, hvor kompetencer indenfor salg, kundeservice og GDPR efterspørges.

Klik på knappen herunder for at se et udsnit af det aktuelle udbud af ledige jobs via Jobnet.dk. Det er jobs som kunne være relevante for dig, med nogle af de kompetencer du får via et kursus som dette.

Planlagte kursusforløb

 • Online

  20. september 2021

  • KUNRÅD-6199-200921-FU-DA

   • Starter 20. september 2021
   • Slutter 29. oktober 2021
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

  Lukket for tilmelding

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Kunderådgiver

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på KUNRÅD

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Forløbet er sammensat af følgende AMU-fag

40386 | Vejledning om personlig arbejdsplanlægning
47296 | Kundeservice i administrative funktioner
47250 | Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
47297 | Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47189 | Online kundeservice og -rådgivning
49627 | GDPR og IT-sikkerhed
45352 | God forvaltningsskik og administrativ praksis
40370 | LEAN i administrative funktioner
44979 | Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
45983 | Samarbejde i grupper i virksomheden
45389 | Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
48325 | Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
47300 | Tekster og papir – formulering og opbygning
49445 | Projektledelse
45951 | Kundeanalyse og E-strategi

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Kurset består af en række AMU-fag, som alle er godkendte som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

image

Kursusplan

Modul 1 - Personlig udvikling i rollen som kunderådgiver

Modulet sætter fokus på din personlige udvikling og performance som kunderådgiver. Vi laver blandt andet en profil på dig for at afdække dine styrker og udviklingsområder til varetagelse af kundekontakt i jobfunktionen.

Det handler i høj grad også om din motivation og dit arbejdsfokus.

 • Personlig performance
 • Personprofil
 • Fokus på personlige kompetencer
 • Kunderådgiverrollen
 • Potentialer og udviklingsområder i forhold til kunderådgiverrollen
 • Motivation for kunderådgiverrollen
 • Behovsanalyse - hvorfor ringer kunden?
 • Afdæk kundens behov - spørgeteknik Forståelse for kundetyper

Modul 2 - Bliv en dygtig kommunikator og bliv bedre til konflikthåndtering

Kommunikation er en spidskompetence i jobbet som kunderådgiver. Du styrer kundens oplevelse af service gennem din kommunikation i nuet. Modulet sætter fokus på den gode kundekontakt.

Du bliver trænet i samtaleteknik, aktiv lytning og konflikthåndtering. Dette sættes i relation til telefonisk kontakt med kunden samt online rådgivning.

 • Forståelse for kundens behov
 • At kommunikere ind i kundens verdensbillede
 • Aktiv lytning
 • Forståelse for kundens opkald
 • Tryghed for kunden i samtalen
 • Strategi for vejlednings- og rådgivningssamtaler
 • Samtalestyring
 • Håndter kunder via telefon (telefontræning)
 • Redskaber til konflikthåndtering
 • Det svære opkald - håndtering heraf
 • Stemmeføring
 • Feedback i forhold til effektiviseringer
 • Formulering af og service via mail

Modul 3 - Bliv bedre til forretningsengelsk

I jobbet som kunderådgiver bliver der i dag og i fremtiden stillet stadig større krav til engelskkompetencer.

Især med fokus på at kunne anvende sin faglighed i sproget, men også at kunne forklare en problemstilling på et niveau, så alle målgrupper med engelsk som sekundært sprog forstår og kan agere på baggrund af den givne informationen.

Modulet finpudser dine kompetencer i engelsk. Du lærer at anvende sproget i typiske og basale kommunikative situationer, så du er rustet til at tale engelsk med kunderne i dit fremtidige job.

Modul 4 - Lær at håndtere persondata og få viden om datasikkerhed og GDPR

GDPR er et nyt område vi som kunderådgivere skal være opmærksomme på.

Vi vil i mange situationer behandle personfølsomme data hver dag. Og derfor er indsigt på området ekstremt vigtigt.

Det kan virke som et stort og kompliceret emne, men vi sigter mod at gøre det overskueligt, praktisk og relaterbart.

Det gør vi ved at tage udgangspunkt i en række konkrete problemstillinger, som du vil opleve som kunderådgiver.

Modul 5 - Få viden og værktøjer til at bliver en bedre holdspiller

Vi sætter fokus på samarbejdet i eget team, men også på tværs af teams.

Vi ved at velfungerende teams performer væsentlig bedre end teams med mistrivsel. Vi ved også, at vi selv kan tilegne os en masse redskaber for at understøtte det gode teamwork.

 • High performing teams
 • Grupper og profiler
 • Gruppesammensætning
 • De 5 dysfunktioner i et team
 • Gruppedynamiske processer

Modul 6 - Bliv skarp på nøgletal og forretningsforståelse

I alle de funktioner du med titel af kunderådgiver kan komme til at skulle varetage, vil der blive stillet krav om forretningsforståelse.

Som kunderådgivere skal vi nemlig både forstå hvad der definerer vores succes, men også være medudviklere af de koncepter og den udvikling, der skaber den.

Modulet giver dig en grundlæggende forståelse for din jobfunktion som kunderådgiver. Vi stiller skarpt på, hvad der definerer den grundlæggende forretningsforståelse og den professionelle relation til kunderne. I modulet vil samtidig stille skarpt på det interne samarbejde i virksomheder.

 • Målstyring
 • Effektivisering af arbejds- og forretningsgange
 • Hvad er god kundeservice, og hvordan drives det?
 • Ansvarsbevidsthed
 • Servicemål (NPS)
 • Forandringer - hvordan håndterer vi dem?
 • Virksomhedskultur
 • Sammenhæng mellem gruppens og virksomhedens mål
 • Energi (opgaveløsning / kollegialt)
 • Modtage og give feedback i eget team
 • Mod til at indgå i samspillet

Modul 7 - Skriftlig kommunikation: Lær at skrive bedre

På dette modul får du mulighed for dels at optimere dels dine kompetencer indenfor IT samt din evne til at formulere dig på skrift.

Gennem øvelser lærer du dels at skrive korrekt og forståeligt og dels at udvikle skabeloner og rutiner som gør arbejdet enklere og mere struktureret. Vi træner også referat- og notatteknik, så det væsentlige fra kundesamtaler fastholdes på skrift.

 • Effektiv anvendelse af PC, herunder genvejstaster
 • OneNote
 • Tydelig formulering på skrift
 • Referat- og notatteknik

Sigter du mod et job indenfor det private eller det offentlige?

På forløbets sidste modul skal du vælge specialiseringsretning, alt efter om du stiler mod et job indenfor det offentlige eller i en privat virksomhed.

Vælg... 

 • Modul 8A - Offentlig kunderådgivning, hvis du stiler mod en ansættelse i det offentlige.
 • Modul 8B - Sælg online og online-møder i praksis, hvis du stiler mod en ansættelse i en privat virksomhed.

Modul 8A - Offentlig kunderådgivning

Skal du varetage en kunderådgiverrolle i en offentlig virksomhed, stilles der krav om at du kan forstå og agere indenfor de  juridisk aspekter af jobbet.

Vi stiller skarpt på juraen og ser på hvilke krav de stiller til os som rådgivere.

 • Offentlighedsloven
 • Forvaltningsloven
 • Kompleksiteten i kunderådgiverrollen

Modul 8B - Sælg online og online-møder i praksis

En stadigt stigende del af ansvarsområderne for en kunderådgiver er at kunne servicere kunden med mersalg og fastholde kunder på vej væk.

Vi kigger derfor dybt i salgets faser og arbejder med salgspsykologien og den grundlæggende salgsteori.

 • Salgshjulet
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Emnegenerering
 • Telefonsalg og mødebooking
 • Præsentationsteknik
 • Indvendingsbehandling
 • Værdibaseret salg

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig