Er du freelancer, soloselvstændig, entreprenør, projektansat – eller på vej? Ønsker du et selvstændigt arbejdsliv omkring det fag, du elsker, og din erfaring? Vil du investere 6 uger i at gøre din model enklere, målrettet og mere levedygtig? Så har vi kurset til dig!

Den viden ville jeg godt have haft for mange år siden, så havde mit arbejdsliv set helt anderledes ud!
Heidi, kursist på Iværksætteri i praksis
 • Få styr på dine mange parallelle gøremål med at skabe, planlægge, sælge og udføre.
 • Få viden og værktøjer til at skabe og levere freelanceydelser, som der er et marked for, - og en systematik til at styre og videreudvikle en kombineret karriere.
 • På 6 uger får du overblik over din freelancemodel, dine kunder, ydelser, din profil og er godt i gang med at realisere nye ydelser, job og samarbejde
 • Og du har lagt en konkret udviklingsplan for dine næste seks måneder.

Få værktøjer og metoder til selv at stykke dit arbejdsliv sammen

Sæt dig bag rattet og udvikl den bedste kombination af korte ansættelser, deltidsjob, projekter, konsulentydelser, forestillinger, foredrag, undervisning, partnerskaber, royalties mv.

Som din nye foretrukne model - eller som et udviklende skridt på vej mod din næste fastansættelse.

Freelancerens Hus modellen gav et fedt overblik, det gør udvikling meget konkret.
Kasper, kursist på Iværksætteri i praksis

Freelancehåndbogen

Freelancehåndbogen er vores praksisrettede guide til freelancere, entreprenører, soloselvstændige og projektansatte.

Med input fra 17 kreative entreprenører og de største akademiske og kreative organisationer.

Freelancehåndbogen er grundbog for forløbet - og til din tid efter. Du modtager den som en del af kurset – og er i gang fra side 1.

Læs mere om Freelancehåndbogen på freelancehåndbogen.dk

Format - sådan foregår kurset

Blended learning: Vi mikser det bedste af online-undervisning, opgaver og individuel coaching.

Vi vil gøre det enklere og hurtigere at etablere, udvikle og styre en kompleks freelancekarriere.

Opstartsgaranti

Kurset udbydes med opstartsgaranti.

Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Det bedste kursus jeg har været på. Og jeg har prøvet en del… Mega tak!
Bodil, designer og kursist på Iværksætteri i praksis
Der er tale om lidt af en revolution af min måde at tænke virksomhed på. Jeg har fået meget konkrete værktøjer. Nu er jeg ikke til at stoppe.
Lotte, kursist på Iværksætteri i praksis

Praktisk information

Holdstørrelse: 14-18 deltagere
Varighed: 6 uger
Fuldtidsundervisning: 37 timer, inkl. forberedelse og opgaveløsning. 2-3 fjernundervisningsdage pr. uge plus 3-4 coaching-sessions á 45 minutter fordelt over forløbet.

Download e-brochure

image

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Iværksætteri i praksis

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU):

Du har også mulighed for at komme på kursus, selvom du er selvstændig - og dermed ikke modtager dagpenge: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Der er en række forhold du skal være særligt opmærksom på, når du er selvstændig.

Det kan du læse mere om her

Har du brug for råd og vejledning, skal du ikke tøve med at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Dit udbytte efter seks uger

Metoder og værktøjer til at udvikle og forvalte en levedygtig freelancekarriere. Praksisøvelser mhp. forretningsplan, kundeetablering og udvidelse af kunderelevant netværk.

Du står med en samlet forretningsplan/masterplan for dine næste seks måneder – og er på vej.

Produkt- og kundeudvikling

 • Klart formulerede freelanceydelser m. markedsrelevans, i individuelt freelance set-up.
 • Udvid dine muligheder som hhv. medarbejder, leverandør, udvikler, igangsætter og partner.
 • Definition af kundetyper og markeder samt påbegyndt dialog/salg. Netværksstrategi for kunder. Plan for udvikling af dit professionelle netværk.
 • Kreative udviklingsmetoder til at applikere dit fag på nye områder og medudvikle nytænkende partnerskaber.
 • Praksistest af en eller flere ydelser.

Salg & markedsføring

 • Effektiv branding, hvad er dine USP’er – og hvordan adskiller du dig fra andre?
 • Salg og kommunikation: Afprøvet pitch/kundepræsentation i plenum. Prissætning & forhandling.
 • Styrket kommunikation og salgsstrategi, blandt andet via sociale medier.

En målrettet og overskuelig model

 • Overblik over dit arbejde, udvikling og styring, der matcher din drivkraft, visioner, mål og udfordringer.
 • Økonomistyring, valg af forretnings-setup og karrieremodel.
 • Planlægning og selvledelse, når du selv er chef, producent, leverandør og sælger.
 • Et udviklingsnetværk med de øvrige deltagere.
Lisbeth Rysgaard, den primære underviser, har under hele forløbet været utrolig energisk og smittende entusiastisk omkring sin faglighed. Hun er en god formidler, let forståelig og inspirerende. For samtlige de tre lærere, var jeg overrasket og imponeret over deres generøsitet med råd og indlevelse i min virkelighed under kurset. Jeg har stadig en masse at lære, men kunne ikke forstille mig et bedre sted at springe fra end den iværksætteruddannelse, jeg nu har gennemført.
Gitte, kursist på Iværksætteri i praksis

Freelancer – er det dig?

Som akademisk eller kreativ freelancer er du ofte både med til at afdække behov, finde aftagere og udvikle, markedsføre og levere ydelser. Du skaber dit eget arbejdsliv og genererer indtægter af mange parallelle indtægtskilder. Du kombinerer fx deltidsjob, royalties, selvstændig virksomhed, projektansættelser, egne projekter og udgivelser, udstillinger, foredrag, undervisning, partnerskaber, podcasts mv.

At iværksætte, drive og vækste sådan en kompleks kreativ virksomhed kræver knowhow og struktur, som langt fra alle har med sig fra starten. Det gælder, uanset om du vil organisere dig med fuld selvstændig virksomhed, være lønmodtager eller til en start tilknytte dig en af flere nye faktureringsbureauer.

 • Investér tid, definer din vej – og gør det lettere for dig selv.
 • Kombinér faglig dybde og et entreprenant mindset.
 • Skab ydelser og tilfør værdi til verdens skiftende behov.

Metoder til læring og transformation

Freelanceakademiet har gennem 20 år hjulpet tusindvis af mennesker med at skabe og videreudvikle deres eget job.

Dine undervisere kender i deltaljen til mekanismerne i forhold til samspil og vækst fra kombineret selvforsørgelse som freelancer, over iværksætteri og til egentlig selvstændig virksomhed.

Freelanceakademiet har udviklet metoder og modeller, der er målrettet freelancekarrierer, som for eksempel akademikere, kunstnere og kreative - med dokumenteret effekt.

Udgangspunktet er det enkelte menneskes faglige passion, kompetencer og erfaring, kombineret med realisme, handling og dialog med de markeder, du vil arbejde på, tilføre værdi og skabe ydelser til.Med Freelancehåndbogen som grundbog på og efter forløbet.

Viden og erfaring

image
 • Mere end 7.000 freelancere, kunstnere, akademikere og kreative har været igennem 2-20 ugers workshops og karrierecoaching via det tidligere platform Artlab i København og i Aarhus. Med dokumenteret resultat: Fx var 84,6 % af deltagerne i et freelancekursus i hel eller delvis beskæftigelse seks måneder efter forløbet.
 • 2018-2020: Workshops og forløb til eksempelvis Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Billedkunstnernes Forbund, Skuespillerskolen Ophelia.
 • Fire erhvervsworkshops for kunstnere og kreative i Kulturregion Vadehavet om kreativt iværksætteri og om kreative partnerskaber.
 • 2015-2019: Facilitering af 15 kreative partnerskaber med 15 private og offentlige virksomheder.
 • En række internationale partnerskaber med metodeformidling om freelanceudvikling til eksempelvis Letland, Sverige, Kina, Brasilien, Irland.

Dine undervisere på kurset:

Hovedunderviser & coach: Lisbeth Rysgaard

Hovedforfatter på Freelancehåndbogen. Musiker, eksamineret coach fra Dispuk og freelancer igennem 25 år. Hun har undervist og coachet mere end 5000 freelancere, professionelle kunstnere og akademikere i karriere- og forretningsudvikling, undervist professionelle kunstnere og akademikere i karriere- og forretningsudvikling på Artlab, på konservatorier og i masterclasses i karriereudvikling for freelancere i Kina, Brasilien, Letland og Irland.

Underviser & coach: Kenneth Agerholm

Jazzmusiker med koncerter i flere end 50 lande. Han har med sin konsulentvirksomhed arbejdet for Teknologirådet, Arla, NOVO, regioner, kommuner og ministerier. 15 års undervisning og coaching af kreative og kunstnere i iværksætteri, salg, forretningsudvikling, kreative partnerskaber og kreative processer i Danmark og Baltikum - og i flere års træning af start-ups i Danmark og Baltikum. Uddannet i musikvidenskab fra Kbh. Universitet og certificeret coach fra DISPUK.

Underviser & coach: Karen Abrahamsen

Skuespiller. Eksamineret coach fra Dispuk. 25 år som coach og underviser af freelancere indenfor den kunstneriske branche (Artlab, BKF, DMF). Dialogtræner i sundhedsvæsnet og kommuner. Udvikler af ”Tag Scenen, træning af den unikke performance” for flere end 400 jobsøgende akademikere. Træner af virksomhedsledere, sælgere og foredragsholdere i den unikke performance, herunder Ingeniørforeningen IDA, DK Company og Danske Museer.

Leder af Freelanceakademiet: Gerda Hempel

Medforfatter til Freelancehåndbogen. Cand.mag. og grundlægger/leder af Artlab 1998-2016, leverandør til Jobcenter Kbh./Frb./Aarhus. Formand for Kbh. Kommunes tænketank Kreativt Forum (2008-11) og bestyrelsesmedlem i Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (2010-2013). Ejer af Artbizz siden 2016 og programudvikler for regioner inden for kreative partnerskaber og forretningsudvikling.

Jeg fik sat konkrete ord på mine fremtidsdrømme og lavet charts over de næste år: mål, delmål og vejen dertil.
Sofia, kursist på Iværksætteri i praksis
Kurset har givet mig nogle enkle, men effektive værktøjer og en helt ny måde at tænke på. Efterhånden som jeg får det ind under huden, kan jeg tydeligt se, at det virker.
Steffen, kursist på Iværksætteri i praksis
I har altid været så søde og rare, når man ringede til jer med det ene eller andet problem.
Henriette, kursist hos Nyledige.dk

Kursusplan

Løbende 1:1-sparring på din model

Du har adgang til 3-4 sessions med individuel sparring på dit freelancevirke gennem forløbet forløbet. Hver session varer 45 minutter.

Værktøj og arbejdsmateriale

Under forløbet, og 6 måneder efter, har du adgang til en digital platform med freelancemateriale, herunder:

 • Modeller fra Freelancehåndbogen
 • Cases og videoer
 • Litteratur/links
 • Links til services og ydelser for freelancere
 • Værktøj til virksomhedsøkonomi, markedsføring og Excel.

Uge 1: Freelanceren som iværksætter – dig & verden

 • Velkommen, introduktion til mennesker og forløb.
 • Dit fag, erfaringer og mål – og verdens behov.
 • Kickstart af masterplan: Mål & motivation, ydelser & kunder.

Uge 2: Skab en skarp platform: overblik, plan & ressourcer

 • Få systematik i Freelancerens Hus.
 • Styrk samspillet med dit netværk og andre hjælpere.
 • Kortere til dit mål med planlægning & tidsstyring.
 • Selvledelse – bliv din egen bedste chef.

Uge 3: Udvikling i samspil med andre

 • Boost din rolle som værdiskaber: Leverandør, afsender & facilitator.
 • Innovation, idéudvikling & kreative metoder – til dine egne og andres ydelser.
 • Brug din faglighed i nye kontekster.
 • Veje til partnerskaber og kvalitativ evaluering.

Uge 4: Din model & din markedsføring

 • Din forretningsmodel: Selvstændig/lønmodtager.
 • Finansiering og økonomistyring.
 • Outsourcing.

Uge 5: Kommunikation: præsentation & pitch i praksis

 • Modtagerorienteret kommunikation.
 • Engager dine kunder og partnere: Tag scenen & bliv hørt.

Uge 6: Salg & masterplan samt eksamen

 • Salg A: Når du og dine ydelser er produktet.
 • Salg B: Prissætning & forhandling.
 • Præsentation og feedback på alles 6-måneders masterplan.

 • Eksamen:
  Undervejs i forløbet har du udarbejdet en konkret ydelse eller projekt.

  Dit udviklingsarbejde med ydelsen/projektet er udgangspunktet for din eksamen, hvor du skal analysere din case med brug af de teorier, som er blevet gennemgået på kurset.

Yderst tilfreds med Nylediges hjælpsomme service og kommunikation, både ift. den konkrete undervisning, samt den (minimale) administrative kontakt jeg har haft med Nylediges administration.
Rune, kursist hos Nyledige.dk

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

 • jobsoegning-kurser_01.png
 • jobsoegning-kurser_02.png
 • jobsoegning-kurser_03.png
 • jobsoegning-kurser_04.png

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig