Dette akademifag giver dig en grundig indsigt i Lean. Lean anvendes over hele verden til at optimere processer, skære overflødige elementer fra, sætte kunden i centrum og til at involvere medarbejdere i den daglige drift samt det løbende forbedringsarbejde.

Hvad er Lean?

Lean er udviklet til systematisk at minimere spild, sikre en effektiv produktion og skabe et flow med lavest mulig gennemløbstid.

En succesfuld implementering af Lean kræver fokusering på strømlinede processer og vil optimere produktioner og processer, som kan give dig konkurrencemæssige fordele.

Lean kan implementeres i alle virksomheder, uanset om det er produktion, distribution eller administrative opgaver, der løses for kunderne.

Implementering af Lean gør at man som udgangspunkt kigger på hvilken værdi, man skaber for sine kunder. Dernæst optimerer man løbende egne processer, med henblik på hele tiden at forsøge at udvikle dem til et endnu bedre niveau.

Resultatet af dette arbejde vil være:

 • Højere produktivitet
 • Færre fejl
 • Motiverede medarbejdere
 • Og ikke mindst: mere tilfredse kunder

Det lærer du på kurset...

 • Du lærer blandt andet om redskaber som 5S'er, Kaizen, målstyring samt de 8 spildtyper 
 • Du lærer at analysere og kvalificere årsager samt løsninger af flaskehalse i flowet
 • Du lærer at opbygge et velfungerende team, som aktivt arbejder med Lean
 • Du lærer at se Lean få positiv indflydelse på arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet
 • Du lærer, hvordan du som leder kan drive og facilitere leanprocesserne
 • Du får en indsigt i at anvende visualisering samt mål- og resultatstyring
 • Du lærer at fastholde processen, også efter den første eufori er overstået

Efter kurset kan du...

 • Lede medarbejdere til at have fokus på kundeværdi og fjerne spild
 • Lede arbejdet med forbedringsforslag, så de hurtigt bliver implementeret
 • Holde fokus på Lean, som en del af dagligdagen
 • Sikre samt kommunikere overblik over status samt fremdrift i den daglige drift

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Søger du om kurset gennem din A-kasse (jobrettet uddannelse) skal du også sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Krav til dokumentation er eksamensbevis for højest fuldførte uddannelse, samt et CV, der dokumenterer minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene til akademiuddannelsen, skal der laves en realkompetencevurdering. Kontakt os for mere information.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

Udbydes i samarbejde med UCL

image

Lean ledelse i praksis udbydes af UCL i samarbejde med Nyledige.dk. UCL er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Litteratur

image

Som kursist på Lean ledelse i praksis udleveres bogen "LEAN - implementering i danske virksomheder" af Niels Agerskov, Niels Ahrengot, Thomas B. Christiansen og Michael Leck (Børsens Forlag 2006)

Eksamen

Eksamen foregår online og består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition.

Med en bestået eksamen får du 10 ECTS-point fra akademiuddannelsen i ledelse.

5 x hvorfor

I videoen herunder giver René Nørbjerg et eksempel på anvendelsen af de "5 gange hvorfor" i Lean. Teknikken som oprindelig blev udviklet af Toyota, er en klassisk metode til iterativ problemløsning. 5 x hvorfor kan hjælpe med at forstå rodårsager til problemer, og teknikken er en del af pensum på Lean-ledelse i praksis.

Download e-brochure

image

Planlagte kursusforløb

 • Online

  7. november 2022

  • LEAN-7958-071122-FU-DA

   • Starter 7. november 2022
   • Slutter 16. december 2022
   • Dette kursus er på dansk
  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

 • Online

  5. december 2022

  • LEAN-7959-051222-FU-DA

   • Starter 5. december 2022
   • Slutter 20. januar 2023
   • Dette kursus er på dansk

   Kursusfri i uge 52.

  • E-learning

   Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på LEAN-ledelse i praksis

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på LEAN

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Om akademifaget

Akademifaget strækker sig over 6-8 uger. Undervisningen består af en række moduler, hvor du vil møde:

 • Online fremlæggelse af teorien fra underviser
 • Selvstudie af tekster og film
 • Arbejde med opgaver samt fremlæggelse af cases med feedback

I de første 3 uger af forløbet vil undervisningsmoduler og opgaver, blive frigivet på en fast ugedag. Her kan du selv tilrettelægge dit undervisningsforløb.

Der vil i hver uge være en fælles drøftelse af ugens emner samt den case, der sendes ud til hver undervisningsgang.

Udover disse moduler vil der også være 1-1 online sparring med underviseren.

Her vil du have mulighed for at gå i dybden med din besvarelse på casen samt få svar på de spørgsmål, du specifikt har til ugens teori.

I uge 4 og 5 arbejdes der med opgaver i praksis, og eksamensopgaven skrives. I disse uger vil der være løbende sparring med underviseren.

Uge 6 er til forberedelse. Afholdelse af eksamen vil ske i uge 6-8.

I undervisningen er der fokus på, anvendelse af Lean i praksis, målet er at inddrage de erfaringer, som du og de andre deltagere har gjort sig med Lean.

Den måde undervisningen er struktureret på, er beskrevet i nedenstående punkter.

Kursusplan

 • Introduktion til leanhistorien samt leanværktøjerne

  Du bliver først og fremmest introduceret for leanhistorien og baggrunden for at teorien også virker i praksis. Dernæst bliver du introduceret til et udvalg af de værktøjer, der anvendes fra Lean værktøjskassen i forhold til dette akademifag.

  Vi gennemgår anvendelsen af værktøjerne på virksomheder fra virkeligheden, hvor fokus er på hvordan de har anvendt lean i praksis, herunder hvad der har virket for dem, og hvor deres problemstillinger med Lean opstod samt hvordan disse udfordringer efterfølgende vil kunne forebygges.

  Der vil på kurset også være mulighed for at kigge i den udvidede Lean værktøjskasse. Her vil der være mulighed for selv at udforske andre Lean værktøjer end de der er en del af pensum. Dette er f.eks. for de kursister, som allerede arbejder med Lean i deres virksomhed og gerne vil have viden om næste skridt de kan vælge at tage.  

 • Ledelse - involvering, samarbejde og kommunikation

  En væsentlig del af lean er ledelse. Ledelsen skal sikre involvering og samarbejde med medarbejderne i gennemførelsen af arbejdet med Lean. Der skal ske en struktureret kommunikation, såvel til medarbejderne som opad i organisationen. Alle i ledelsen skal kende status på Lean arbejdet samt hvordan problemer eskaleres opad, så der dagligt findes løsninger. Og svarene kommer tilbage til de medarbejdere, der skal bruge svarene.

 • Anvendelse af leanværktøjer i praksis

  Det sidste punkt er umiddelbart også det vigtigste punkt.

  Her vil vi gå ind og se på hvordan det enkelte leanværktøj anvendes samt hvornår i processen det med fordel kan anvendes og ja, der kan godt være mere end 1 svar på hvornår i processen et leanværktøj kan anvendes.

  Leanværktøjerne vil du under kurset kunne anvende i egen virksomhed, og få sparring på undervejs i forløbet. Hvis du ikke har mulighed for at anvende værktøjerne i egen virksomhed samt dele dine erfaringer med de øvrige kursister vil der på kurset være en case virksomhed, som du vil kunne afprøve teorierne i.

  På den måde vil du kunne arbejde med og have samme forståelse som andre medarbejdere i de virksomheder, du efterfølgende skal anvende Lean – ledelse i praksis i.

Din underviser på kurset:

Rene Nørbjerg

Ledelseskonsulent, ekspert i GDPR, Lean og procesoptimering med erfaring fra store organisationer som eksempelvis Atea, G4S, Nordea med flere.

Rene har i mange år været selvstændig konsulent med proces- og driftsoptimering, Lean og GDPR som spidskompetencer.

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Lean ledelse i praksis er godkendt som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

Er du berettiget til jobrettet uddannelse, er det din A-kasse som skal godkende din deltagelse. Læs mere om jobrettet uddannelse her.

image

Regionale positivlister

Kurset fremgår ikke pt. af de regionale positivlister.

image

Kurser som ikke fremgår af de de regionale positivlister, kan ikke uden videre godkendes gennem dit Jobcenter. Men giv os et ring på 7020 7226, og hør om dine muligheder.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig