Vil du være knivskarp til det tyske sprog? Er du klar til at opgradere din viden og få nye kompetencer og øgede jobmuligheder?

Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder, og her er kursusforløbet som vil give dig sikkerhed i sproget, så du kan tale tysk uden sprogangst.

Om kursusforløbet

Tyskundervisning kan være brugbart i et væld af sammenhænge. I professionelt øjemed kan der være forskellige årsager til, at det er gunstigt at tage tyskundervisning.

Vil du øge dine jobmuligheder og komme tættere på drømmejobbet?

Det kan være, at drømmejobbet findes i en virksomhed, hvor der i jobopslaget kræves, at du kan kommunikere på tysk. Det kan også være, at du af ren interesse godt kunne tænke dig at dygtiggøre dig på tysk.

Kursusforløbet har et højt fagligt niveau, som er med til sikre, at du efter forløbet både har fået ny viden og forbedrede jobmuligheder. Vi hjælper dig hele vejen i mål, og sørger for at du også kan bruge det, du lærer.

Min oplevelse med nyledige.dk, lige fra tilmelding på kurset, afviklingen, instruktøren, guideningen og afsluttende test med bevis, var aldeles positiv. Flere ledige fortjener, at kunne vælge jeres ukomplicerede kursustilbud.
Berit, kursist hos Nyledige.dk

Hele vejen rundt om vores nabo i syd

På forløbet kommer du hele vejen rundt.

Vi begynder med grundlæggende emner, der sikrer, at alle - uanset niveau - kan deltage. Vi arbejder med sproget i praksis, og igennem taletræning vil dit ordforråd blive aktiveret og udvidet. Desuden arbejder vi med forbedring af skriftlig korrespondance og kommer omkring den tyske grammatik.

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 9.064
Uden for målgruppe: DKK 23.602,96

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Kom på kursus uanset hvor du bor

Forløbet tilrettelægges som blended learning med fremmødeundervisning i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online med vejledning og feedback, så hvis du går i stå, kan du få hjælp via Teams eller chat.

Download e-brochure

image

  Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

  Skal vi ringe dig op?

  Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Tysk sprogkursus, 6 ugers jobrettet

  Skal din arbejdsgiver betale?

  Bemærk venligst, at hvis din arbejdsgiver skal betale for forløbet, skal du bede denne om at gennemføre tilmeldingen via voksenuddannelse.dk.

  Kontakt os endelig på telefon 7022 7226, hvis du har spørgsmål.

  Det lærer du på forløbet

  • At håndtere tysk på jobbet med generelle business-udtryk uden sprogangst, både mundtligt og skriftligt.
  • At få uddybende kendskab til grammatikken.
  • At forstå og gennemføre telefonsamtaler på tysk.
  • At skrive korrekte og målrettede e-mails og tekster.
  • At håndtere kringlede formuleringer i forskellige forhandlingssituationer.
  • At få bevidsthed om betydningen af korrekt kommunikation.
  • At lære præsentationsteknik og at kommunikere et budskab tydeligt og professionelt på tysk.
  • At udvikle sproglig selvtillid og blive i stand til at udtrykke dig sikkert på tysk.
  • At styrke de mundtlige kompetencer igennem samtaletræning og udvidelse af det aktive ordforråd.

  Forløbet tilrettelægges som blended learning med fremmøde i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online-undervisning med vejledning og feedback, så du er sikret hjælp via Microsoft Teams eller chat.

  Adgangskrav

  Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage på kursusforløbet. Alle er velkomne.

  Du skal dog være indstillet på, at kurset er tilrettelagt som et fuldtidsstudie som indebærer, at du arbejder skriftligt og mundtligt på tysk i praksis.

  Prøve

  Hvert modul afsluttes med en prøve, som enten er case-baseret eller er struktureret som en multiple choice-test.

  Der udstedes AMU-bevis for beståede AMU-prøver.

  Hvorfor vælge dette kursusforløb?

  Tyskkundskaber er en eftertragtet dobbeltkompetence. Altså en sekundær kompetence i forhold til dit egentlige fag, men som ganske ofte er udslagsgivende i forhold til at komme i job. Der er nemlig alt for få danskere, som kan tale tysk.

  Det viste Dansk Industri allerede i 2016 i en stor rundspørge blandt organisationens medlemmer.  som blandt andet viste, at over 80% af de adspurgte virksomheder samhandel eller samarbejde indenfor et eller flere tysktalende områder.

  Virksomhederne har helt overvejende brug for medarbejdere med såkaldte dobbeltkompetencer - altså ingeniøren, der kan tysk, eller erhvervsøkonomen, der kan fransk. Medarbejdere, der kan formidle faglig viden på andre sprog end dansk i mange forskellige, praksisnære situationer og på tværs af landegrænser, er i høj kurs blandt virksomhederne.
  "Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd", DI Analyse (nov. 2016)

  Kursusforløbets opbygning

  Kursusforløbet er sammensat af nedenstående kursusmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne.

  Hele forløbet varer 30 dage. kursusforløbet kan gennemføres som ét samlet forløb, eller du kan tilmelde dig de enkelte kurser via voksenuddannelse.dk.

  Du modtager kompetencegivende bevis for gennemførte kursusmål.

  Modul 1 | Tysk på jobbet

  • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

   Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

   Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

   Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk og kinesisk.

   Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

   AMU-pris: DKK 960

  • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

   Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

   Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

   Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk og kinesisk.

   Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

   AMU-pris: DKK 960

  Modul 2 | E-mail på tysk

  • 47293 E-mail til jobbrug

   Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer – fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.

   Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

   AMU-pris: DKK 384

  • 47300 Tekster på papir - formulering og opbygning

   Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner, disponere og skrive tekster, som skal anvendes til ekstern og intern skriftlig kommunikation. Endvidere kan deltageren formulere sig i et flydende og letforståeligt sprog afpasset efter målgruppen og interne krav, fx virksomheds profil eller sprogpolitik. Endeligt kender deltageren til de skriftsproglige og opsætningsmæssige krav, der kendetegner printede/trykte tekster, og kan opbygge skabeloner, som sikrer et fælles grundlag i den skriftlige kommunikation.

   Målgruppe:
   Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med skriftlig kommunikation.

   AMU-pris: DKK 256

  • 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

   Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger.

   Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.

   Målgruppe:
   Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende.

   AMU-pris: DKK 192

  • 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

   Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

   Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

   AMU-pris: DKK 192

  Modul 3 | Er telefonen som en varm kartoffel?

  • 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner

   Deltageren kan i kundekontaktfunktionen udføre en bevidst styring af indgående og udgående samtaler og anvende korrekte teknikker i telefonsamtalen med kunden, også i stressede situationer og ved ydre påvirkninger. Samtidig bliver deltageren bevidst om samtalens inddeling i faser og kan identificere elementerne i samtalen samt udvælge og anvende de relevante kommunikationsværktøjer korrekt.

   Målgruppe:
   Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kundekontakt via telefonen.

   AMU-pris: DKK 256

  • 44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service

   Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.

   Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.

   Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

   Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

   AMU-pris: DKK 384

  Modul 4 | Brænd igennem med dit budskab

  • 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner

   Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering. 

   Målgruppe:
   Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

   AMU-pris: DKK 384

  • 47296 Kundeservice i administrative funktioner

   Deltageren kan yde god kundeservice med henblik på at skabe en professionel og udbytterig relation til den enkelte kunde – intern som ekstern i forbindelse med udførelsen af administrative opgaver, som fx kundekontakt og sagsbehandling. Herunder kan deltageren identificere kundegrupper og kundetyper for at målrette den givne kundeservice. Endvidere kan deltageren – fx i relation til reklamationer - i den udstrækning det er realistisk, set i forhold til opstillede servicemål, behandle disse med fokus på at skabe en positiv oplevelse for kunden.  

   Målgruppe:
   Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kundeservice i den administrative funktion.

   AMU-pris: DKK 128

  • 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden

   Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

   Målgruppe:
   Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

   AMU-pris: DKK 384

  • 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

   Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt. 

   Målgruppe:
   Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

   AMU-pris: DKK 128

  • 49773 Møde- og webinartilrettelæggelse

   Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og webinar samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå.

   Deltageren kan vurdere valg af mødetype, arbejdsform i forhold til mødeformål, former for virtuelle præsentationer med videre samt udarbejde tids- og handlingsplan, dagsorden og program for konferencer.

   Deltageren kan reducere risikoen for at anvendelsen af de digitale værktøjer rammes af tekniske problemer, fejlbetjening og andet, som vil påvirke afviklingen negativt, og deltageren kan facilitere den tekniske afvikling af online møder.

   Målgruppe:
   Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med det praktiske omkring afholdelse af møder.

   AMU-pris: DKK 256

  Du skal benytte en PC på kursusforløbet

  Du skal benytte en PC, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med. Du kan tage din egen PC med eller låne en af os. Skal du låne en PC, skal du huske at kontakte os på forhånd.

  Er du ikke interesseret i alle forløbets kurser?

  Vælger du alle fagene varer forløbet 30 dage eller 6 uger. Er du ikke interesseret i alle kurserne i forløbet har du mulighed for at nøjes med at vælge enkelte fag – enten hos os eller en anden godkendt AMU-institution.

  Kontakt os for yderligere information.

  Undervisningsplan

  Modul 1 - Tysk på jobbet

  • 2 uger

   Sæt skub i karrieren og bliv fortrolig med det tyske sprog igennem taletræning i praksis. Her lærer du at beherske grammatikken og blive komfortabel med det tyske sprog, så du kan bruge det impulsivt og uden sprogangst.

   Vi lærer dig fagudtryk, tiltaleformer og høflighedsudtryk i stigende sværhedsgrad, så du bliver i stand til at konversere på tysk både formelt og uformelt, med kunder såvel som kollegaer uanset, hvad dit udgangspunkt måtte være.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), dernæst fjernundervisning

   • Fredag: 
    Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

  Modul 2 - E-mail på tysk

  • 1 uge

   Her bliver du klædt på til at formulere og opsætte professionelle, læsevenlige e-mails og tekster. Vi lærer dig at identificere modtageren og tilpasse ordlyd, opsætning og tiltale herefter, samt korrekt repræsentation af egen virksomheds profil og sprogpolitik.

   Modulet indebærer desuden dygtiggørelse i både mail- og tekstprogrammer, så enhver arbejdsgiver trygt kan stole på dine kompetencer i skriftlig formidling og håndtering af e-mails.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), dernæst fjernundervisning

   • Fredag: 
    Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

  Modul 3 - Er telefonen som en varm kartoffel?

  • 1 uge

   Er telefonen som en varm kartoffel, når en tysktalende er i den anden ende af røret? Har du også forsøgt at undgå den ”varme” samtale? Ikke alle samtaler er lige lette. Det kan bl.a. skyldes omstændigheder, eller forskelle i kultur eller sprogkundskaber.

   Vi giver dig værktøjer og træning i faste vendinger, så du bliver selvsikker og tydelig i din kommunikation, når du skal føre samtale via telefon. Du lærer teknikker til at dæmpe eller helt undgå optrappende konflikt og at udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde, hvilket er uundværlige egenskaber inden for bl.a. kundeservice, turisme, restauration eller som receptionist.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), dernæst fjernundervisning

   • Fredag: 
    Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

  Modul 4 - Brænd igennem med dit budskab

  • 2 uger

   Gennem praktiske øvelser og metoder i præsentationsteknik øger du din gennemslagskraft og at løfter dine præsentationer/oplæg/foredrag ud over det sædvanlige.

   Få generel viden om kommunikation og opmærksomhed på egen kommunikationsmønster samt bevidsthed om betydningen af at modtage og afgive feedback.

   • Mandag og Onsdag: 
    Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

   • Tirsdag og Torsdag: 
    Onlineundervisning (3 timer), dernæst fjernundervisning

   • Fredag: 
    Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

  Hvor i landet er kurset godkendt?

  National positivliste

  Kurset består af en række AMU-fag, som alle er godkendte som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

  image

  Øger et tysk sprogkursus mine jobmuligheder?

  image

  Tyskkundskaber er eftertragtede, kan man læse af jobopslagene. Især som sekundær kompetence, kan evnen til at tale og skrive tysk, være det, der ender med at være udslagsgivende for om du får jobbet eller ej.

  For en virksomhed med mange tyske kunder eller leverandører er det meget værd at have medarbejdere, som uden problemer kan kommunikere på tysk. Uanset om du arbejder med bogholderi, markedsføring, lager og logistik eller noget helt tredje.

  Ofte er der tale om jobs i turistbranchen, men det kan også være stillinger som salgsassistent, indkøbsassistent, receptionist, speditør.

  På Jobnet er der i reglen mellem 250 og 300 jobs, hvor der specifikt søges efter medarbejdere med tyskkundskaber.

  Vi varetager undervisningen i samarbejde med IBL Sprogservice

  IBL Sprogservice er en full-service sprogvirksomhed, som er blandt Danmarks største udbydere af kurser i fremmedsprog, dansk for udlændinge og oversættelsesopgaver.

  Reservér en plads på KURSUS

  Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

  Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

  Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

  Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

  Hvilken beskrivelse passer på dig?

   • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
    Du kan fortsætte til næste side.

  Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig