Vil du være knivskarp til det engelske sprog? Er du klar til at tanke ny viden, nye kompetencer og øgede jobmuligheder?

Her er kurset for dig, som vil have større gennemslagskraft og sikkerhed i sproget, så du impulsivt kan tale engelsk uden sprogangst.

Om kursusforløbet

Drømmer du om at øge dine jobmuligheder og sætte skub i karrieren? Er du godt i gang, men føler, at dit engelsk er rustet en smule? Vil du være sikker på, at dit ordforråd er helt up to date?

Uanset din motivation for at vælge et engelskkursus, tilbyder vi et højt fagligt niveau, som sikrer, at du går fra kurset med ny viden og øget jobmuligheder.

Danmark handler mere med udlandet end nogensinde før, og som ansat er det derfor vigtigt at kunne begå sig internationalt med kunder, leverandører og kollegaer på engelsk.
Mariann Alrø, ejer af IBL Sprogservice

Gå drømmejobbet i møde i en globaliseret verden

Globaliseringen har gjort gode sproglige kompetencer til en uundgåelig del af hverdagen.

Det betyder for eksempel, at mange virksomheder ved rekruttering af nye medarbejder ofte lægger vægt på, at ansøgerne har gode engelskkundskaber i skrift og tale.

Vil du øge dine jobmuligheder og komme tættere på drømmejobbet? Vi kan hjælpe dig hele vejen i mål – det er nemlig vigtigt, at du kan bruge det, du lærer.

Skal din arbejdsgiver betale?

Bemærk venligst, at hvis din arbejdsgiver skal betale for forløbet, skal du bede denne om at gennemføre tilmeldingen via voksenuddannelse.dk.

Kontakt os endelig på telefon 7022 7226, hvis du har spørgsmål.

AMU-Priser:

AMU-pris: DKK 9.064
Uden for målgruppe: DKK 23.602,96

Kursusprisen er taksameterbestemt ved jobrettet uddannelse.

Kom på kursus uanset hvor du bor

Kurset tilrettelægges som blended learning med fremmødeundervisning i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online med vejledning og feedback, så hvis du går i stå, kan du få hjælp via Teams eller chat.

Download e-brochure

image

Planlagte kursusforløb

 • København

  8. august 2022

  • ENGELSK6UJ-6755-080822-IBLKBH-DA

   • Starter 8. august 2022
   • Slutter 16. september 2022
  • Fremmøde

   • 8. august
   • 9. august
   • 10. august
   • 11. august
   • 12. august
   • 15. august
   • 16. august
   • 17. august
   • 18. august
   • 19. august
   • 22. august
   • 23. august
   • 24. august
   • 25. august
   • 26. august
   • 29. august
   • 30. august
   • 31. august
   • 1. september
   • 2. september
   • 5. september
   • 6. september
   • 7. september
   • 8. september
   • 9. september
   • 12. september
   • 13. september
   • 14. september
   • 15. september
   • 16. september
  • IBL Sprogservice

   Raffinaderivej 8, bygning B, 1. sal
   2300 København S

Skal vi ringe dig op?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kommer på Engelsk sprogkursus, 6 ugers jobrettet

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Nyledige.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på ENGELSK6UJ

Formularens oplysninger overføres til Nyledige.dk via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nyledige.dks persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Et forløb som kommer hele vejen rundt

På forløbet kommer du hele vejen rundt. Vi begynder med grundlæggende emner, der sikrer, at alle uanset niveau kan deltage.

Vi arbejder med sproget i praksis, med massere af taletræning vil dit ordforråd blive aktiveret og udvidet.

Desuden arbejder vi med forbedring af skriftlig korrespondance og udbygning af den grammatiske forståelse.

Det lærer du på forløbet

 • At håndtere engelsk på jobbet med generelle business-udtryk uden sprogangst, både mundtligt og skriftligt.
 • At styrke de mundtlige kompetencer igennem samtaletræning og udvidelse af det aktive ordforråd.
 • At få uddybende kendskab til grammatikken.
 • At udtale de engelske gloser korrekt.
 • At formulere dig grammatisk korrekt.
 • At forstå og gennemføre telefonsamtaler på engelsk.
 • At formulere korte tekster til e-mail
 • At håndtere kringlede formuleringer i forskellige forhandlingssituationer.
 • At få bevidsthed om betydningen af korrekt kommunikation.
 • At lære præsentationsteknik og at kommunikere et budskab tydeligt og professionelt på engelsk.

forløbet tilrettelægges som blended learning med fremmøde i henholdsvis Odense, Vejle eller København, samt online-undervisning med vejledning og feedback, så du er sikret hjælp via Microsoft Teams eller chat.

Adgangskrav

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Alle er velkomne.

Du skal dog være indstillet på, at kurset er tilrettelagt som et fuldtidsstudie som indebærer, at du arbejder skriftligt og mundtligt på engelsk i praksis.

Hvorfor vælge dette forløb?

Det ses ofte på jobopslag, at der lægges vægt på gode engelske kundskaber i skrift og tale – men hvorfor egentlig det?

Blandt andet fordi globaliseringen gennem mange år har været med til at udviske landegrænser og bringe fjerne markeder og mennesker nærmere.

Allerede i 2016 kortlagde Dansk Industri behovet hos deres medlemmer. Dengang svarede over 90% af de adspurgte virksomheder, at de i løbet af de kommende 5 år ville få behov for fremmedsprogskompetencer indenfor engelsk.

67 pct. af de deltagende virksomheder angiver, at de primært anvender engelsk, når de kommunikerer med deres samhandelspartnere og/eller samarbejdspartnere, mens 32 pct. af virksomhederne helt eller delvist benytter samhandelspartnerens eget sprog. Heri kan engelsk også indgå, da det jo kan være samhandelspartnerens eget sprog.
"Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd" (side 3), DI Analyse (nov. 2016)

Desuden var koncernsproget hos 6 ud af 10 eksporterende eller internationalt orienterede medlemsvirksomheder allerede dengang engelsk.

Læs hele analysen her.

Forløbets opbygning

Kursusforløbet er sammensat af nedenstående kursusmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hele forløbet varer 30 dage. kursusforløbet kan gennemføres som ét samlet forløb, eller du kan tilmelde dig de enkelte kurser via voksenuddannelse.dk.

Du modtager kompetencegivende bevis for gennemførte kursusmål.

Prøve

Hvert modul afsluttes med en prøve, som enten er case-baseret eller er struktureret som en multiple choice-test.

Der udstedes AMU-bevis for beståede AMU-prøver.

Modul 1 | Engelsk på jobbet

 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

  Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

  Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

  Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk,svensk, norsk og kinesisk.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 960

 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

  Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

  Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

  Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk og kinesisk.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 960

Modul 2 | E-mail på engelsk

 • 47293 E-mail til jobbrug

  Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer – fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 384

 • 47300 Tekster på papir - formulering og opbygning

  Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner, disponere og skrive tekster, som skal anvendes til ekstern og intern skriftlig kommunikation. Endvidere kan deltageren formulere sig i et flydende og letforståeligt sprog afpasset efter målgruppen og interne krav, fx virksomheds profil eller sprogpolitik. Endeligt kender deltageren til de skriftsproglige og opsætningsmæssige krav, der kendetegner printede/trykte tekster, og kan opbygge skabeloner, som sikrer et fælles grundlag i den skriftlige kommunikation.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med skriftlig kommunikation.

  AMU-pris: DKK 256

 • 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

  Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger.

  Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde administrativt med større dokumenter i et tekstbehandlingsprogram, herunder rapporter, præsentationsmaterialer, håndbøger, vejledninger eller lignende.

  AMU-pris: DKK 192

 • 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

  Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  AMU-pris: DKK 192

Modul 3 | Er telefonen som en varm kartoffel?

 • 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner

  Deltageren kan i kundekontaktfunktionen udføre en bevidst styring af indgående og udgående samtaler og anvende korrekte teknikker i telefonsamtalen med kunden, også i stressede situationer og ved ydre påvirkninger. Samtidig bliver deltageren bevidst om samtalens inddeling i faser og kan identificere elementerne i samtalen samt udvælge og anvende de relevante kommunikationsværktøjer korrekt.

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kundekontakt via telefonen.

  AMU-pris: DKK 256

 • 44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service

  Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.

  Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.

  Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

  AMU-pris: DKK 384

Modul 4 | Brænd igennem med dit budskab

 • 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner

  Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering. 

  Målgruppe:
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  AMU-pris: DKK 384

 • 47296 Kundeservice i administrative funktioner

  Deltageren kan yde god kundeservice med henblik på at skabe en professionel og udbytterig relation til den enkelte kunde – intern som ekstern i forbindelse med udførelsen af administrative opgaver, som fx kundekontakt og sagsbehandling. Herunder kan deltageren identificere kundegrupper og kundetyper for at målrette den givne kundeservice. Endvidere kan deltageren – fx i relation til reklamationer - i den udstrækning det er realistisk, set i forhold til opstillede servicemål, behandle disse med fokus på at skabe en positiv oplevelse for kunden.  

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kundeservice i den administrative funktion.

  AMU-pris: DKK 128

 • 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden

  Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

  Målgruppe:
  Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

  AMU-pris: DKK 384

 • 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

  Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt. 

  Målgruppe:
  Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

  AMU-pris: DKK 128

 • 49773 Møde- og webinartilrettelæggelse

  Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og webinar samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå.

  Deltageren kan vurdere valg af mødetype, arbejdsform i forhold til mødeformål, former for virtuelle præsentationer med videre samt udarbejde tids- og handlingsplan, dagsorden og program for konferencer.

  Deltageren kan reducere risikoen for at anvendelsen af de digitale værktøjer rammes af tekniske problemer, fejlbetjening og andet, som vil påvirke afviklingen negativt, og deltageren kan facilitere den tekniske afvikling af online møder.

  Målgruppe:
  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med det praktiske omkring afholdelse af møder.

  AMU-pris: DKK 256

Du skal benytte en PC på kursusforløbet

Du skal benytte en PC, når du skal på kursus. Du skal bruge den i undervisningen samt til at løse AMU-prøver med. Du kan tage din egen PC med eller låne en af os. Skal du låne en PC, skal du huske at kontakte os på forhånd.

Er du ikke interesseret i alle forløbets kurser?

Vælger du alle fagene varer forløbet 30 dage eller 6 uger. Er du ikke interesseret i alle kurserne i forløbet har du mulighed for at nøjes med at vælge enkelte fag – enten hos os eller en anden godkendt AMU-institution.

Kontakt os for yderligere information.

Undervisningsplan

Modul 1 - Engelsk på jobbet

 • 2 uger

  Sæt skub i karrieren og bliv fortrolig med det engelsk sprog igennem masser af taletræning. Få større gennemslagskraft og sikkerhed i sproget, så du kan bruge det impulsivt og uden sprogangst – og dermed øge dine muligheder for at søge og få drømmejobbet.

  Vi lærer dig fagudtryk, tiltaleformer og høflighedsudtryk i stigende sværhedsgrad, så du bliver i stand til at konversere på engelsk både formelt og uformelt, med kunder såvel som kollegaer uanset, hvad dit udgangspunkt måtte være.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlinemøde (3 timer), dernæst fjernundervisning

  • Fredag: 
   Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

Modul 2 - E-mail på engelsk

 • 1 uge

  Her bliver du klædt på til at formulere og opsætte professionelle, læsevenlige e-mails og tekster. Vi lærer dig at identificere modtageren og tilpasse ordlyd, opsætning og tiltale herefter, samt korrekt repræsentation af egen virksomheds profil og sprogpolitik.

  Modulet indebærer desuden dygtiggørelse i både mail- og tekstprogrammer, så enhver arbejdsgiver trygt kan stole på dine kompetencer i skriftlig formidling og håndtering af e-mails.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlinemøde (3 timer), dernæst fjernundervisning

  • Fredag: 
   Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

Modul 3 - Er telefonen som en varm kartoffel?

 • 1 uge

  Er telefonen som en varm kartoffel, når en engelsktalende er i den anden ende af røret? Har du også forsøgt at undgå den ”varme” samtale? Ikke alle samtaler er lige lette. Det kan blandt andet skyldes omstændigheder, eller forskelle i kultur eller sprogkundskaber.

  Vi giver dig værktøjer og træning i faste vendinger, så du bliver selvsikker og tydelig i din kommunikation, når du skal føre samtale via telefon. Du lærer teknikker til at dæmpe eller helt undgå optrappende konflikt og at udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde, hvilket er uundværlige egenskaber inden for kundeservice, turisme, restauration eller som receptionist og lignende.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlinemøde (3 timer), dernæst fjernundervisning

  • Fredag: 
   Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

Modul 4 - Brænd igennem med dit budskab

 • 2 uger

  Gennem praktiske øvelser og metoder i præsentationsteknik øger du din gennemslagskraft og løfter dine præsentationer, oplæg og foredrag ud over det sædvanlige.

  Du får generel viden om kommunikation og større opmærksomhed på såvel dine egne kommunikationsmønstre som betydningen af at modtage og afgive feedback.

  • Mandag og Onsdag: 
   Fysisk fremmøde (5 timer), dernæst fjernundervisning

  • Tirsdag og Torsdag: 
   Onlinemøde (3 timer), dernæst fjernundervisning

  • Fredag: 
   Fjernundervisning med mulighed for vejledning og feedback

Hvor i landet er kurset godkendt?

National positivliste

Kurset består af en række AMU-fag, som alle er godkendte som jobrettet uddannelse, og fremgår af den nationale positivliste.

image

Øger forløbet mine jobmuligheder?

image

Engelskkundskaber er eftertragtede, og ganske ofte endda en afgørende sekundær kompetence, kan man udlede af jobannoncerne på Jobnet. Evnen til at tale og skrive engelsk kan i mange tilfælde være det, der ender med at være udslagsgivende for om du får jobbet eller ej.

USA og England indtager for tiden henholdsvis en første- og en tredjeplads over største  eksportmarkeder for danske virksomheder. Og handler man med eksempelvis asien kommunikerer man også oftest på engelsk. Så for en virksomhed som handler på tværs af landegrænserne, er det en nødvendighed at have medarbejdere, som uden problemer kan kommunikere på engelsk.

Uanset om du arbejder med bogholderi, IT, markedsføring, lager og logistik eller noget helt tredje.

På Jobnet er der i reglen mellem 2- og 3.000 jobs, hvor der specifikt søges efter medarbejdere med engelskkundskaber.

Vi varetager undervisningen i samarbejde med IBL Sprogservice

IBL Sprogservice er en full-service sprogvirksomhed, som er blandt Danmarks største udbydere af kurser i fremmedsprog, dansk for udlændinge og oversættelsesopgaver.

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig