På dette akademimodul lærer du om projekter. Du lærer om forskellige projektmetoder og teorier – og vi går i dybden med de forskellige faser i projektet: start af projekt, projektinitiering, produktion og afslutning af projekt. For hver fase vil vi se på, hvilke processer og arbejdsopgaver der er tilknyttet fasen, hvilke typer af dokumenter der indgår og hvad det kræver at gå videre til næste fase.

Bemærk venligst:

Titlen på denne uddannelse var tidligere "Projektstyring i praksis". Vi har endnu ikke nået at producere en opdateret video, så titlen på videoen herunder er ikke korrekt. Indholdet på kurset har imidlertid ikke ændret sig.

Om uddannelsesforløbet

I moderne organisationer og virksomheder arbejder man meget ofte projektorienteret. Projekter udgør en del af pulsen i organiseringen af det daglige arbejde, og hvis man ønsker at arbejde i en ledelsesrolle vil projektledelse og projektstyring ofte være en af tilgangene til det.

Når det kommer til den daglige ledelse af projektet i produktionsfasen er der mange måder at angribe det på som projektleder. I dette kursus tager vi udgangspunkt i de agile ledelsesprincipper.

Du vil eksempelvis blive præsenteteret for konkrete værktøjer fra Scrum-metoden. Værktøjer som du vil kunne drage nytte af i mange forskellige typer af opgaver fremover i dit arbejdsliv.

På akademimodulet vil du komme til at lære...

 • om praksis og centralt anvendte teorier og metoder indenfor projektstyring og projektledelse
 • om hvordan du enklest tilegner dig en forståelse for den enkelte organisationens situation og omgivelser
 • om betydningen af organisatorisk forståelse i rollen som leder af projekter
 • om hvordan du kombinerer og anvender teorier og metoder inden for projektstyringsområdet
 • om hvordan du konkret skaber overblik over forskellige projekttyper
 • om at kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål
 • om at kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter
 • om at kunne indsamle empiri og relatere denne til egen organisation og egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på relevant måde
 • om at kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektledelsesområdet
 • om at kunne udvikle egen ledelsespraksis inden for projektledelse, som udgangspunkt for at identificere egne læringsbehov

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort projekt, hvor du gennemgår en praksiscase og demonstrerer dit kendskab til projektledelse og projektstyring.

Kurset er ikke bundet til en særlig projektmetodik eller metode, og kan dermed give en god basis for at gå videre med eksempelvis PRINCE2.

Akademiuddannelse med afholdelsesgaranti

Ledelse i praksis: akademiuddannelse med afholdelsesgarantiAkademimodulet udbydes med afholdelsesgaranti.

Dermed kan du være sikker på, at kurset afholdes med start og slut på de oplyste datoer.

Jobrettet uddannelse

Udbudt som en del af Akademiuddannelsen i ledelse, og figurerer på den landsdækkende positivliste med akademikode 37518.

Udbydes i samarbejde med VIA University College

image

Ledelse i praksis på akademiniveau udbydes af VIA University College i samarbejde med Nyledige.dk. VIA er en statslig uddannelsesinstitution med udbudsret til at levere uddannelser på akademiniveau.

Sådan kommer du på kursus

Det er enkelt at tilmelde dig uddannelsesforløbet - vi hjælper dig med det hele. Find først den ønskede startdato herunder og reservér en plads ved at klikke på den grønne knap.

Du vil blive bedt om at angive Jobcenter og A-kasse samt dit navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformation. 

Vi reserverer efterfølgende pladsen på holdet med det samme, og kontakter dig hurtigst muligt for det videre forløb.

Du skal under alle omstændigheder sende os en udfyldt og underskrevet AR237-blanket (find den her) samt dokumentation for din uddannelse. Det er også en god ide at vedhæfte dit CV.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@nyledige.dk eller telefon 7022 7226.

Planlagte kursusforløb

 • Online

  14. januar 2019

  • PL-3921-140119-FU-DA

   • Starter 14. januar 2019
   • Slutter 1. marts 2019
   • Dette kursus er på dansk

   Ferie i perioden fra 11/2 til og med 15/2 2019.

  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

 • Online

  25. februar 2019

  • PL-3922-250219-FU-DA

   • Starter 25. februar 2019
   • Slutter 5. april 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

 • Online

  1. april 2019

  • PL-3923-010419-FU-DA

   • Starter 1. april 2019
   • Slutter 15. maj 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

 • Online

  6. maj 2019

  • PL-3924-060519-FU-DA

   • Starter 6. maj 2019
   • Slutter 19. juni 2019
   • Dette kursus er på dansk
  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning er undervisning i form af e-learning og opgaveløsning, som du følger hjemmefra. Gennem hele forløbet er du i dialog med din underviser gennem bl.a. webinarer og debatfora. Din underviser er også din eksaminator.

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Projektledelse

Uddannelsesplan

 • Indledning, projekttyper og projektorganisation

  I første modul handler det om at få de helt grundlæggende begreber på plads. Forståelse for hvad et projekt er, hvilke typer af projekter der findes, og hvordan et projekt klassisk er organiseret. Det handler om at forstå de interne og eksterne roller som omgiver projektet og kunne gå til det på bedst mulige måde fra starten.

 • Initiativfase / opstart

  Et projekt starter med en ide og et ønske om en forandring. Som projektleder er det kritisk, at du forstår hvad målet med projektet er og hvilke kommisorium du har at arbejde indenfor.

 • Projektplan

  Når målet er fastlagt og de overordnede rammer er på plads er det op til projektlederen at få sat det i system og skabt det som kaldes ”Projektinitieringsdokumentet”. Det er det vi arbejder med i fjerde modul, hvor vi ser på tidsplaner, gantt-diagrammer, budgetter og risikoanalyser.

 • Gennemførsel af projekt – Agile metoder (Scrum)

  I sidste ende handler projektet om at få skabt den forandring som var grunden til initiativet. Om at få udført projektet. Vi ser på metoder du kan stå for den daglige ledelse i projektet, og hvordan du kan bruge Agile metoder (eksemplificeret med Scrum) til at lave en mere fleksibel og smidig tilgang til det daglige arbejde.

 • Projektkommunikation og afslutning af projekt

  Dit vigtigste ledelsesværktøj er kommunikationen, og det at kommunikere effektivt i et projekt er uhyre betydningsfuldt. Du har at gøre med mange forskellige interessenter med hver deres mål og behov for kommunikation. I femte modul lærer du at lave en kommunikationsplan – og så ser vi på, hvordan du afslutter dit projekt.

 • Opgave og eksamen

  Undervejs i forløbet har deltagerne udarbejdet en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i egen praksis. Dette er udgangspunktet for at gå til eksamen, hvor opgaven skal fremlægges med brug af de teorier som er blevet gennemgået på kurset.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademimodulet, skal du først og fremmest have mindst to års erhvervserfaring.

Dernæst skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke kravene?
Du kan også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det afklares ved en individuel vurdering – kontakt os for mere information.

image

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Afhængigt af din situation skal vi også bruge oplysninger om dit Jobcenter og uddannelsesniveau (hvis du er ledig) eller din arbejdsplads (hvis du er i job).

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; det kan være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset; eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Nylediges persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

  • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
   Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig