Hvem kan deltage på Økonomistyring i praksis for ledige?

Uddannelsen udbydes af Københavns Erhvervsakademi (KEA) og afvikles af Nyledige.dk på vegne af KEA

.

Kurset i Erhvervsøkonomi, regnskab og bogføring med e-conomic er akademifaget Økonomistyring i praksis på 10 ECTS-point. Den jobrettede uddannelse er en del af akademiuddannelsen Økonomi- og ressourcestyring, og kurset udbydes på vegne af KEA under Lov om Åben Uddannelse. Der er tale om heltidsundervisning og kurset afsluttes med en eksamen.

Da kurset både fremgår af den landsdækkende positivliste samt flere af de regionale positivlister, kan du ansøge dit jobcenter om at lade kurset indgå som en del af din jobplan, såfremt du ikke er omfattet af ordningen om 6 ugers jobrettet uddannelse. Kontakt os for mere information.

For at kunne deltage på kurset skal du have minimum 2 års erhvervserfaring, og du skal enten have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne eller en relevant erhvervsuddannelse.

Dette kursus kan evt. bevilliges af dit jobcenter og din A-kasse. Kontakt Nyledige, hvis vi skal hjælpe dig med din ansøgning.

Kurset er godkendt på den landsdækkende positivliste (nr. 204) og flere af de regionale positivlister (nr. varierer alt efter din region). Se nærmere på De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside. 

image

Målgruppe

Dette økonomikursus er målrettet dig, der ønsker at arbejde med økonomi, uanset om det er som controller, bogholder, regnskabschef eller om du er iværksætteren, der har behov for en opgradering på økonomifronten. Uanset hvem du er, får du konkrete redskaber og værdifuld viden med dig.

Der er pt. ingen planlagte kursusforløb

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Økonomistyring i praksis

Om dette økonomikursus for ledige

Du får fuldstændig styr på al terminologi og alle de begreber, der benyttes i forbindelse med økonomistyring. Derudover får du praktisk hands-on-erfaring med et økonomisystem, dets opbygning, og hvordan du bogfører i det.

Økonomistyring i små og mellemstore virksomheder – bogføring, regnskab og budget giver dig de absolut bedste forudsætninger for at imødekomme de mange udfordringer, du vil møde som ansvarlig for virksomhedens økonomi.

Vores undervisere har mange års erfaring i økonomistyring, og leverer undervisning i et dagligdags sprog og med en praksisnær tilgang, der tager udgangspunkt i eksempler og opgaver.

Det lærer du på regnskabskurset

Du lærer:

  • at håndtere virksomheders momsregnskab, så du kan indberette de rigtige tal for virksomheden.
  • at benytte et af de mest voksende regnskabsprogrammer, e-conomic, der er onlinebaseret.
  • om indtægter, omkostninger, aktiver og passiver, samt hvordan årsregnskaber og pengestrømsopgørelser bliver udarbejdet.
  • at arbejde med virksomhedens interne regnskab. Både hvordan du opstiller drifts- og likviditetsbudgetter, men også hvordan du sikrer opfølgning.
  • at bruge Excel i relation til økonomistyring.

Litteratur på regnskabskurset

Den primære litteratur på kurset er bogen Økonomistyring – videregående uddannelser af Knud Erik Bang og Jan Furbo Sørensen.

Derudover får du en håndbog, der effektivt lærer dig at benytte bogføringsprogrammet e-conomic. Bogen lærer dig at bruge programmet helt fra bunden.

Du får også to opdaterede opslagsbøger om de danske moms- og fradragsregler og en bog, der lærer dig at beregne væsentlige nøgletal.

Klik på nedenstående links for at læse mere bøgerne.

Kursusplan

Kurset består af 10 hele undervisningsdage og en ikke ubetydelig mængde læsestof og opgaveløsning mellem hver undervisningsgang. På kursusdagene arbejder vi med en række cases og løser opgaver selvstændigt, i grupper og i klassen som helhed.

Herudover har kurset 2 ekstradage, hvor du får erfaring med bogføring af de daglige økonomiske transaktioner i en virksomehed – fra bilag til årsregnskab.
Undervisningsdagene varer fra kl. 9.00 til 15.30.

Undervisningen foregår som en kombination af foredrag/oplæg og mange (omfangsrige) praktiske øvelser både enkeltvis og i grupper, hvor vi anvender de begreber og metoder, der er blevet gennemgået. Til undervisningen bogføres der med online-regnskabsprogrammet e-conomic.

Du skal på tilstedeværelsesdagene medbringe en bærbar computer (pc/Mac) med trådløst netkort, og have adgang til en computer og internet på hjemmearbejdsdagene. 

Vi benytter MS Excel i undervisningen. Er din version ældre end Excel 2007, kan du downloade og installere en prøveversion her (åbner i nyt vindue). Prøveversionen gælder i 30 dage.

Har du ikke grundlæggende kendskab til Excel, forventes det, at du inden kursusstart har gennemført et online selvstudie. Vi leverer (gratis) adgangen til dette selvstudie, hvor du vil modtage login inden første kursusdag.

image

Som kursist på dette jobrettede kursus har du mulighed for at låne de bøger, vi primært benytter i forbindelse med undervisningen på kurset.

Ledige jobs for dig med kompetencer inden for regnskab og bogholderi

Det er ikke uden grund, at vi kalder det jobrettet uddannelse: til højre kan du trykke på linket og se et udsnit af de aktuelt ledige jobs på Jobnet.dk. De kan være relevante for dig, der har gennemført uddannelsen i regnskab og økonomistyring.

Reservér en plads på KURSUS

Hvilken beskrivelse passer på dig?

    • Når du selv betaler for kurset, skal du ikke udfylde mere på denne side.
      Du kan fortsætte til næste side.

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig